+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki ilişkiyi açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki ilişkiyi açıklayınız
  Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki ilişkiyi açıklayınız 2. Asel
  Bayan Üye

  Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki ilişkiyi açıklayınız

  Düzgün olan ve olmayan çokgenler ilişkisi


  Çokgenler;
  ÇOKGENLER

  1. Çokgen

  Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan A1 A2 A3 … gibi n tane (n ³ 3) noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir.

  a. İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgen denir.  b. Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının hiçbiri çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere denir.dışbükey çokgen  c. Çokgenlerin elemanlarıA B C D E noktalarına çokgenin köşeleri denir. Komşu ikiköşeyi birleştiren [AB] [BC] [CD] [DE] ve [EA] doğruparçaları çokgenin kenarlarıdır.  İç bölgede kenarlar arasında oluşan açılara çokgenin iç açıları denir.

  İç açılara komşu ve bütünler olan açılara çokgenin dış açıları denir.

  Köşeleri birleştiren kenarlar haricindeki doğru parçalarına köşegen adı verilir.

  2. Dışbükey Çokgenlerin Özellikleri

  a. İç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplamı

  (n - 2) . 180°Üçgen için (3 – 2) . 180° = 180°

  Dörtgen için (4 – 2) . 180° = 360°

  Beşgen için (5 – 2) . 180° = 540°

  b. Dış açılar toplamı: Bütün dışbükey çokgenlerde

  Dış açılar toplamı =360°c. Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgenin

  Bir köşeden (n – 3) tane köşegen çizilebilir.

  n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde bir köşeden köşegenler çizilerek

  (n – 2) adet üçgen elde edilebilir.

  3. Düzgün Çokgenler

  Bütün kenarlarının uzunlukları eşit ve bütün açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir.  a. şekildeki düzgün altıgende olduğu gibi düzgün çokgenlerin köşelerinden daima bir çember geçer. Bu çembere çevrel çember denir.b. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenarı birleştiren köşegenler birbirine eşittir.

  |AC|=|AE|=|BD| |AD|=|AD|=||

  c. Kenar sayısı çift olan düzgün çokgenlerde karşılıklı kenarlar paraleldir.

  [AF] // [CD] [AB] // [ED].[AH] // [DE] [AB] // [FE]

  d. Kenar sayısı tek olan düzgün çokgenlerde karşı kenara çizilen dik karşı kenarı ortalar. Köşeden kenarın ortasına çizilen doğru parçası kenara diktir şeklinde de ifade edilir.

  e. n kenarlı düzgün bir çokgende

  f. Konveks çokgenlerin dış açıları toplamı 360° olduğundan düzgün çokgenin bir dış açısı  4. Düzgün Çokgenin Alanıa. n kenarlı düzgün çokgenin bir kenarı a ve içteğet yarıçapı r ise alanı  b.n kenarlı bir düzgün çokgende bir kenarı gören merkez açı (Bu açı aynı zamanda dış açıdır) ve çevrel çemberin yarıçapı R ise çokgenin alanı  Düzgün altıgen altı tane eşkenar üçgenden oluşur.

  Bir kenarına a dersek

  DÖRTGENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ1. Bir dörtgende komşu iki iç açının açıortaylarının oluşturduğu açının ölçüsü diğer iki açının ölçüleri toplamının yarısına eşittir.  2. Bir dörtgende karşı iki açının açıortayları arasındaki dar açının ölçüsü diğer iki açının ölçüleri farkının mutlak değerinin yarısına eşittir.

  3. Köşegenleri ve köşegenlerinin arasındaki açısının ölçüsü

  bilinen dörtgenin alanı;

  ABCD dörtgeninde [AC] ve [BD] köşegen uzunlukları ile a

  biliniyor

  Köşegenleri birbirine dik olan dörtgenlerde

  (sin 90° = 1 olduğundan)  Köşegen doğruları birbirine dik ise  4. Köşegenleri ve köşegenlerinin arasındaki açısının ölçüsü bilinen içbükey dörtgenin alanı; [AC] ve [BD] köşegenleri ile köşegen doğruları arasındaki a biliniyor ise ABCD içbükey dörtgeninin alanı;

  5. Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerin kenarları arasındaki bağıntı; ABCD dörtgeninde

  [AC] ^ [BD]Köşegenleri dik olan dörtgenlerin karşılıklı kenarlarının kareleri toplamı eşittir.

  Köşegenleri dik içbükey dörtgenlerde de karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşittir.

  ABCD dörtgeninde  6. Dörtgenlerde köşegenlerin ayırdığı alanlar; ABE ve ADE üçgenlerinin yükseklikleri eşit olduğundan alanlarının oranı tabanlarının oranına eşittir.

  7. Dörtgenlerde kenarların orta noktalarının birleştirilmesiyle oluşan paralelkenar; ABCD dörtgeninde kenarların orta noktaları birleştirilerek oluşan KLMN dörtgeni paralelkenardır. Paralelkenarın alanı dörtgenin alanının yarısına eşittir. [KL] // [BD] // [MN] ve |KL| = |MN| =

  [LM] // [AC] // [KN] ve |LM| = |KN| =  Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerde kenarların orta noktaları birleştirilerek elde edilen dörtgen dikdörtgendir.  [AC] ^ [BD] ve K L M N kenarların orta noktaları ise KLMN dikdörtgendir
 3. Ziyaretçi
  gayet güzel ama çok o yüzden iyi
+ Yorum Gönder


düzgün ve düzgün olmayan çokgenler arasındaki fark,  düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki farklar,  düzgün olmayan çokgenler,  düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki ilişkiyi açıklayınız,  düzgün ve düzgün olmayan çokgenler arasındaki farklar,  düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki ilişki