+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Ulusal atık taşıma formu nasıl doldurulur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Ulusal atık taşıma formu nasıl doldurulur
  ulusal atık taşıma formu nasıl doldurulur 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF) UATF NASIL DOLDURULUR?
  Ulusal Atık Taşıma Formu Kullanımı

  a)

  UATF FORMUNU NEREDEN TEMİN EDERİM?

  Taşıma Formları atık üreticisi tarafından ilgili valilikten temin edilir.

  b) UATF FORMUNU NASIL DOLDURACAĞIM?

  Ulusal Atık Taşıma Formun talep edilen bilgiler aşağıda belirtilen açıklamalara göre doldurulacaktır.

  1) ATIK KODU: Ulusal Atık Taşıma Formunun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (12) nolu veri tipi,
  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin (EK 7) sinde yer alan listede verilen 6 haneli kodlara
  göre doldurulacaktır..

  2) ATIK ADI:Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü
  Yönetmeliği (EK 7)de yer alan listede belirtildiği şekilde doldurulacaktır.

  3) H NUMARASI: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (11) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların
  Kontrolü Yönetmeliği’nin EK (5) inde yer alan tehlikelilik özelliklerine göre doldurulacaktır.(örneğin
  H3-A gibi)

  4) 20° C’ DE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (14) nolu veri tipi
  aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.

  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)

  Toz/toz şeklinde
  Katı
  Akışkan/Macun
  Çamurlu
  Sıvı
  Gaz
  Diğer ( belirtiniz)

  5) RENK: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (15) nolu veri tipi, aşağıda belirtilen kod
  numaralarına göre kodlanacaktır.

  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)

  Beyaz
  Kahverengi
  Kırmızı
  Mavi
  Sarı
  Siyah
  Yeşil

  8)

  Diğer (belirtiniz)

  6) AĞIRLIK:Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (16) nolu veri tipi, atığın ağırlığı kilogram ve/
  veya ton olarak belirtilecektir.

  7) AMBALAJ VE KONTEYNIR TÜRÜ: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (17) nolu veri tipi,
  aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.

  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)
  (9)

  8) AMBALAJ VE KONTEYNIR SAYISI: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (18) nolu veri
  tipi, yukarıda belirtilen ambalaj ve konteynır sayısı formda ayrılan üç dijitli bölüme yazılacaktır.

  9) TAŞIMA ŞEKLİ: Formun TAŞIYICI bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, aşağıda belirtilen kod
  numaralarına göre kodlanacaktır.

  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)

  Verilen kodlara göre doldurulacaktır.

  10) BERTARAF/GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ: Formun ALICI bölümünde yer alan (13) nolu
  veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin (EK 2) sinde yer alan geri kazanım (R kodları)/
  bertaraf (D kodları)işlemleri için verilen kodlara göre doldurulacaktır.

  11) ATIK TRANSFERİ: Formun ALICI bölümünde yer alan (14) nolu veri tipi; formda verilen
  (a),(b),(c),(d) kutularına (X) işareti konularak doldurulacaktır.

  12) TARİHLER: Formda talep edilen tarih bilgileri gün/ ay/ yıl olarak belirtilecektir.

  13) Formda talep edilen fakat açıklama kılavuzunda açıklanmasına ihtiyaç duyulmamış diğer veri tipleri
  hakkındaki talep bilgiler, form üzerindeki ilgili yerlerine beyan edilecektir.

  c) UATF DÖNGÜSÜ NASIL OLMALIDIR?

  (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C)
  formu beyaz, (D) formu yeşil, (E) formu sarı renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi
  taşımada (Ek 9-A) da yer alan (A), (B), (C), (D) formları, uluslararası taşımada ise (Ek 9-B) de yer alan
  (A), (B), (C), (D), (E) formları doldurulur ve valiliğe başvurulur. (A), (C) ve (E) formları iki nüsha
  olmalıdır.
  Bu formlardan;
  a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe gönderilir,
  b) (A), (B), (C), (E) formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir,
  c) (E) formu uluslararası taşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında Bakanlığa bir nüshası
  gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir,
  d) (A) , (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B)

  Varil
  Ahşap fıçı
  Bidon
  Kutu
  Torba
  Karışık Ambalaj
  Basınçlı hazne
  Balya
  Diğer (belirtiniz)

  Karayolu
  Tren
  Hava
  Deniz
  İç Karasular

  formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcıda kalır, bir nüshası üreticiye teslim edilir,
  e) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak alınır.
  (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine
  doldurulduktan sonra Bakanlığa gönderilir,
  f) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra bertaraf eden
  tarafından üreticiye gönderilir.

  d) UATF FORMLARINI SAKLAMAM GEREKİYOR MU?

  Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce
  istendiğinde hazır bulundurulmak zorundadır.
+ Yorum Gönder