+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Mısır piramitlerin yüzeylerini açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mısır piramitlerin yüzeylerini açıklayınız
  Mısır piramitlerin yüzeylerini açıklayınız 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Mısır piramitlerin yüzeylerini açıklayınız

  Mısır piramitleri hakkında bilgi

  Piramit sözcügü, Grekçe’de “ates” anlamina gelen “piro” ile, “merkezde” anlamina gelen “amid” sözcüklerinden olusur, yani “merkezdeki ates” ve bu piramitlerin gerçektende dünyanın merkezinde olduğu düşünülmektedir.

  Mısır Piramitleri denildiğinde ve dünyanın 7 harikası içinde düşünüldüğünde akla gelen 3 piramit olmaktadır. Ancak bu piramitler tartışılırken ilk akla gelen piramit, krallığın dördüncü hanedanlığının ikinci imparatoru Mısır Firavunu Khufu'nun, bilimsel saptamalara göre anıt-mezar olarak MÖ 2560'ta yaptırdığı Büyük Piramittir ya da başka bir deyişle Keops Piramididir.

  Bu üç piramit tam bir teknik ustalık ve mühendislik yeteneği başyapıtıdır. Yerleştirilişi, yapının dev boyutları, kullanılan kireçtaşından yapılan blokların boyut ve ağırlıkları, içlerinde sakladıkları gizem şaşırtıcıdır.

  * Her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir ve bu taşları temin edilebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaktadır.

  * Bu taşların nasıl getirildiği bilinmemektedir.

  * Piramit kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, yılda iki defa güneş girmektedir (doğduğu ve tahta çıktığı günler) .

  * Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan; mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.

  * Piramitlerin içerisinde ultra sount, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.

  * Piramitlerin içi yazın soğuk, kışın sıcak olur.


  Mısır Piramitleri

  * Piramit üzerinden geçtiği varsayılan meridyen, karaları ve denizleri tam eşit iki parçaya bölmektedir.

  * Piramitlerin içinde süt birkaç gün süreyle taze kalır ve daha sonra hiç bozulmadan yoğurt haline gelir.

  * Piramitin içine bırakılmış su beş hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılır.

  * Kirletilmiş suyu, birkaçgün piramitin içine bırakırsanız, suyu arıtılmış olarak bulursunuz.

  * Keops Piramidinin yüksekliğinin bir milyara çarpımı yaklaşık olarak dünya ile güneş arasındaki mesafeyi vermektedir.

  * Piramit kusursuz bir jeodezik yöneliş noktasıdır. Nirengi sayesinde göze görünen tüm karaların ölçülebildiğini Napolyon’un bilginleri saptamışlardır.

  * Piramitle hem kürenin hacmi hem de dairenin yüzeyi hesaplanabiliyor.

  * Bitkiler piramitin içinde daha çabuk büyür.

  * Keops Piramidinin taban çevresi, yüksekliğin iki katına bölünmesi Pi sayısını vermektedir.

  * Çöp bidonu içindeki yemek artıkları hiç koku yaymadan piramitler içinde mumyalaşır

  * Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar bir piramidin içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterir.

  * Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğuna hakkında bir bilgi yoktur. Araştırmacıların çoğu ya içinde kayboldu ya da aynı yerde birkaç tur attılar fakat içlerini göremediler.

  * Piramitler Orion takım yıldızlarının düyadan M.Ö.10500 yılındaki göründüğü açıda ve birebir yaklaşımıyla inşaa edilmişlerdir

  * Piramidin dörtgen biçimli tabanının normal kenar uzunluğu 365,342 Mısır endazesi

  Piramit İçi Resimler
  ne denk gelir. Bu sayı, tropik güneş yılının günlerinin sayısına eşittir.

  * Üç Giza Piramidinin geometrik ve gözlemsel ilkelere dayalı bir plana göre inşa edildiği ve bu planın da doğrudan astronomik gözlemlere dayandığı ileri sürülmektedir.

  * Bazı Gül-Haç ve mason ekolleri, Büyük Piramit'in ritlerdeki dereceleri temsil ettiğine inanırlar.

  * Piramidin yapım planında sık sık karşımıza çıkan 286,1022 sayısı anahtar sayı olarak kabul edilir, çünkü bu sayı güneş ve yıldız yılının değerini, güneş ile yeryüzü arasındaki uzaklığı, yeryüzü ile yörüngesi arasındaki ilişkiye göre yerçekimi kanununu ve yeryüzü yörüngesinin merkezkaç değişimlerinin sınırlarını belirlemeye olanak sağlamaktadı
+ Yorum Gönder


piramitlerin yüzeylerini açıklayınız,  mısır piramitlerin yüzeylerini açıklayınız,  mısır piramitlerinin yüzeylerini açıklayınız,  mısır piramitlerinin yüzeyleri,  mısır piramitlerinin yüzeyleri hakkında bilgi,  mısır piramitleri yüzeylerini açıklayınız