+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Peygamber kıssalarındaki ortak yönler nelerdir açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamber kıssalarındaki ortak yönler nelerdir açıklayınız
  Peygamber kıssalarındaki ortak yönler nelerdir açıklayınız 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Peygamber kıssalarındaki ortak yönler nelerdir açıklayınız

  Peygamber kıssalarındaki ortak yönler nelerdir


  Kur’an’da Geçen Peygamber Kıssalarının önemi:

  Hidayet eyle bizi doğru yola, O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil. (Fatiha/6-7)

  Hz.Allah tarih boyunca yaşamış olan tüm toplumlara kendi dinini tebliğ edecek peygamberler göndermiştir.

  Şüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın. (Fatır Suresi/24)

  İnananlar kendi ümmetlerine sahip çıksa evrensel dil (vahiy) her toplumda , her kültürde ortak değerler olarak yaşama yansıyacaktır. Vahyin tekliği prensibiyle değerlendirirsek her toplumda vahiyden kırıntılar vardır desek ayetlerle çelişmeyiz .

  İslam Peygamberi ve onun kutsal mesajı Kur’ân, tebliğ edilen yeni dinin önceki vahiylerle olan bağlantısını gizlemek bir yana insanlığın bilinç dünyasına yerleştirmeye özel önem atfetmiştir. Bir çok âyet,Kur’ân’ı önceki kutsal metinlerin bir devamı ve semâvî vahiy zincirinin son halkası biçiminde tanımlarken, Hz. Peygamber de önceki vahiylerin peygamberleriyle olan kardeşlik bağını sürekli olarak canlı tutmaya özen göstermiştir. Nitekim Hz. Peygamberi konuşturan bir âyet; “kendisinin, insanlık tarihinin hiç alışkın olmadığı, görmediği ve önceki peygamberlerle bağlantısı olmayan bir mesaj getirmediğini” açıkça belirtmektedir.

  “De ki: Ben (Allah’ın) elçilerin(in) ilki değilim ve (onların tümü gibi) ben de, bana ve size ne olacağını bilemem. Çünkü ben sadece açık bir uyarıcıyım.” (Ahkâf/9)

  Her Kavme Kendi Lisanıyla Peygamber Gönderilmiştir:

  Biz hiçbir elçiyi, kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki, onlara apaçık anlatsın. Böylece Allah, dilediğini şaşırtıp saptırır, dilediğini hidayete erdirir. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. (İbrahim Suresi/4)

  Andolsun, Biz senden önce elçiler gönderdik; onlardan kimini sana aktarıp-anlattık ve kimini anlatmadık. Herhangi bir elçiye, Allah'ın izni olmaksızın bir ayeti getirmek olacak şey değildir. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hüküm verilir ve işte burada (hakkı) iptal etmekte (istekli) olanlar hüsrana uğramışlardır. (Mümin Suresi/78)

  Kuran'da da dikkat çekildiği gibi, bu peygamberlerin tüm davranışları, ahlaki özellikleri, müminler için örnektir. Allah, müminlere peygamberleri örnek almayı tavsiye etmiştir:

  Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi/ 21)

  Bu nedenle de her mümin, Kuran'da peygamberlerle ilgili bildirilen herşeyi dikkatle inceleyerek, onların yaşamlarını, gösterdikleri güzel ahlak örneklerini, Allah'a olan derin bağlılıklarını öğrenmelidir. Ki böylece dünya üzerinde yaşamış olan en kıymetli insanların üstün ahlakına talip olabilsin…

  Ayrıca Kuran'da peygamberle ilgili olarak anlatılan her olay kuşkusuz tüm müminlerin hayatı için de aydınlatıcı ve yol göstericidir. Çünkü "yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?" (Bakara Suresi/ 214) ayetinin hükmüne göre, peygamberlerin ve beraberindekilerin yaşadıklarının benzerlerini, onların izindeki müminler de yaşamaya devam edeceklerdir.

  Bu nedenle Kuran'da anlatılan peygamberlerin yaşam şekillerini dikkatli bir şekilde incelemek, mümine büyük yarar sağlayacaktır. Hz.Allah Kuran'da, peygamber kıssalarının "temiz akıl sahipleri" için ibretler içerdiğini bildirmektedir:

  Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. (Bu Kuran) düzüp uydurulacak bir söz değildir, ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin 'çeşitli biçimlerde açıklaması' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. (Yusuf Suresi/111)


  Peygamberlerin Gönderiliş Amacı:

  Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp-korkutucular olmaktan başka (bir nedenle) göndermiyoruz. şu halde kim iman ederse ve (davranışlarını) düzeltirse, artık onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. (Enam Suresi/48)

  Bu, halkı habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığındandır. (Enam Suresi/ 131)

  Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar. (Sebe Suresi/28)

  Elçiler; müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönderildi). Öyle ki elçilerden sonra insanların Allah'a karşı (savunacak) delilleri olmasın. Allah, üstün ve güçlü olandır, hikmet ve hüküm sahibidir. (Nisa Suresi/165)

  Peygamberlere İtaat Ve Mükafatı:

  Ey iman edenler, Allah'tan sakınıp-korkun ve O'nun elçisine iman edin, size kendi rahmetinden iki kat (güzel karşılık) versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın ve size mağfiret etsin. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Hadid Suresi/28)

  Allah'a ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunasınız. (Al-i İmran Sures/132)

  İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarması için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir elçi de (gönderdik). Kim iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onu içinde süresiz kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah, gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir. (Talak Suresi/11)

  Aralarında hükmetmesi için, Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman mü'min olanların sözü: "İşittik ve itaat ettik" demeleridir. İşte felaha kavuşanlar bunlardır. Kim Allah'a ve Resûlü’ne itaat ederse ve Allah'tan korkup O'ndan sakınırsa, işte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır. (Nur Suresi/51-52)

  Ey Ademoğulları, içinizden size ayetlerimi haber veren elçiler geldiğinde, kim sakınırsa ve (davranışlarını) düzeltirse işte onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır. (Araf Suresi/35)

  Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar. (Nisa Suresi/69)

  Peygamber’e İtaat Allah’a İtaattir:

  Kim Resûl’e itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik. (Nisa Suresi/ 80)

  Kuran’da İsmi Geçen Peygamberler:

  1. Hz. Adem
  2. Hz. İdris
  3. Hz. Nuh
  4. Hz. Hud
  5. Hz. Salih
  6. Hz. İbrahim
  7. Hz. Lut
  8. Hz. İsmail
  9. Hz. İshak
  10. Hz. Yakup
  11. Hz. Yusuf
  12. Hz. Eyüp
  13. Hz. Zülkifl
  14. Hz. Şuayb
  15. Hz. Musa
  16. Hz. Harun
  17. Hz. Davud
  18. Hz. Süleyman
  19. Hz. İlyas
  20. Hz. Elyesa
  21. Hz. Yunus
  22. Hz. Zekeriya
  23. Hz. Yahya
  24. Hz. İsa
  25. Hz. Muhammed
+ Yorum Gönder


peygamber kıssalarındaki ortak yönler