+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Organik bileşiklerin sayısının fazla olmasının nedeni nedir açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Organik bileşiklerin sayısının fazla olmasının nedeni nedir açıklayınız
  Organik bileşiklerin sayısının fazla olmasının nedeni nedir açıklayınız 2. Asel
  Bayan Üye

  Organik bileşiklerin sayısının fazla olmasının nedeni nedir açıklayınız

  Organik bileşiklerin sayısının fazla olmasının nedeni hakkında bilgi


  KİMYASAL TEPKİMELER
  TEPKİME NEDİR ?
  ______________________________ __________

  Günlük hayatta bazı olay yada olguları daha kısa bir şekilde anlatabilmek için değişik kısaltmalar kullanırız. biz bu kısaltmaları görünce bize ne anlatılmak isteğini hemen anlarız.
  Mesela trafik işaretleri buna en iyi örnek verilebilir
  Aşağıdaki işaretlere bakıp size neler anlatılmak istendiğini bir düşünün.
  Hangi anlama geldiklerini görmek için şeklin üzerine geliniz.
  ______________________________ __________

  ______________________________ __________
  İşte biz kimyacılarda kimyasal olayları daha kısa yollarla anlata bilmek için olaya katılan maddelerin sembollerini kullanırız.
  " Bir kimyasal olayın sembollerle ifade edilmiş haline KİMYASAL TEPKİME" denir

  MESELA;
  KÖMÜR + OKSİJEN GAZI = KARBONDİOKSİT GAZI + ISI
  yerine
  C(katı) + O2 (gaz) CO2(gaz) + ISI
  ______________________________ __________

  Tepkimede ok ( ) eşitlik anlamına gelir.
  tepkime yazılırken
  GİRENLER ÜRÜNLER
  şeklinde yazılır
  ______________________________ __________
  Maddelerin sağ alt köşelerindeki parantez içine ( fiziksel hal) yazılır.
  ______________________________ __________
  Tepkimedeki ok'un yönü olayın gelişim yönünü ifade eder. Yukarıdaki gibi ok tek yönlü ise bu tepkime TERSİNİR OLMAYAN tepkimedir . Yani geri dönüşüm mümkün değildir.

  Eğer Şeklinde çift yönlü ok kullanılmışsa anlatılmak istenen olayın terside mümkündür. Denmek istenmiştir. Yani aynı Ürünlerden de girenler elde edilebilir.
  ______________________________ __________

  MESELA

  H2O(KATI) + ISI H2O(SIVI)

  Bu tepkime ne diyor biliyor musunuz?
   1 Buzu ısıtırsanız su oluşur. (sağa doğru)
   2 Suyu soğutursanız buz oluşur. (sola doğru)  TEPKİME ÇEŞİTLERİ


  KİMYASAL TEPKİMELER
  YANMA TEPKİMELERİ

  Yanma, havanın oksijeniyle maddelerin tepkimeye girmesidir. Yanma sonucunda oksijen atomu -2 değerliğini alır. Yanma olayı Egzotermik ( ısı veren ) bir olaydır.
  Bir yerde yanma olayının gerçekleşmesi için;
  1- Yanıcı madde olmalı
  2- Yakıcı madde ( oksijen ) olmalı
  ancak yeterli değil;
  3- Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığına kadar ısıtılmış olması gerekir.
  Bu üç şart sağlanmassa yanma olayı gerçekleşmez.

  Yangını söndürmek için ;
  Yanan madde ortamdan uzaklaştırılmalı
  Yakıcı madde ortamdan uzaklaştırılmalı.
  Yanıcı madde ile yakıcı madde arasındaki teması kesmeli.

  Bir nesnenin yangın söndürücü olabilmesi için;
   Öz kütlesi havadan ağır olmalı
   Tutuşma sıcaklığı çook çok yüksek olmalı

  Yanma olayı;
  a) Görünür yanma ( alevli )
  b) Görünmez yanma ( alevsiz )
  olmak üzere ikiye ayrılır.

   Açık havada yanma olayı gerçekleşirse havanın hacimce ya da molce’ 1/5 inin oksijen gazı olduğu unutulmamalı
  ______________________________ __________

   ELEMENTİN YANMASI
  Bir element oksijen ile yandığında o elementin oksidi oluşur. Ancak oksitteki element maximum pozitif değerliğini almamışsa kısmi yanma, almışsa tam yanma olayı gerçekleşmiştir.

  C + ½ O2  CO + ısı kısmi yanma, görünür
  C + O2  CO2 + ısı tam yanma, görünür
  2 Al + 3 O2  2 Al2O3 görünmez, tam yanma
  2 Fe + 3 O2  3 Fe2O3 görünmez, tam yanma
   Kısmi yanma sonucu oluşmuş bir oksit yeniden oksijen ile yanarak tam yanmayı gerçekleştirebilir.
  CO + ½ O2  CO2
  N2O + 2 O2  N2O5
  2 FeO + ½ O2  Fe2O3
   Tam yanma sonucu oluşan oksitler artık bir daha yanmazlar
  CO2 + O2  Yanmaz
  N2O5 + O2  Yanmaz
  Fe2O3 + O2  Yanmaz
   Birer element olan soy gazlar yanmazlar.
  ______________________________ __________
   METALLERİN YANMASI
  Bir metal oksijen ile yandığında o metalin oksidi oluşur. Metal oksitler genellikle baz özelliği gösterir. Metallerin oksijenle tepkimesine PASLANMA ‘da denir.
   Anfoter metallerin oksitleri anfoter özellik gösterir.
  2 Al + 3 O2  2 A2O3 anfoter oksit
  Mg + ½ O2  MgO bazik oksit
  2 Na + ½ O2  Na2O bazik oksit

   AMETALLERİN YANMASI
  Bir ametal yandığında ametalin oksidi oluşur. Oluşan ametal oksit nötr ya da asit özellik gösterir.

  2 C + O2  2 CO nötr kısmi yanma
  C + O2  CO2 asidik tam yanma
  2 N2 + O2  2N2O nötr kısmi yanma
  N2 + O2  2NO nötr kısmi yanma
  N2 + 5/2 O2  N2O5 asidik tam yanma
  2 S + 3O2  2SO2 asidik tam yanma
  ______________________________ __________

   BİLEŞİĞİN YANMASI
  Bir bileşik yandığında bileşikteki her bir elementin oksidi oluşur.
  Bileşiğin yanma tepkimesini şöyle sembolize edebiliriz

  CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O
  Al4C3 + 6 O2  2 Al2O3 + 3 CO2
  Mg3N2 + 4 O2  3 MgO + N2O5
  2 NH3 + 4 O2  N2O5 + 3 H2O
  ______________________________ __________

   KARIŞIMLARIN YANMASI
  Karışımlar saf maddelerin Fiziksel yollarla bir araya gelmesinden oluşmuşlardır. Bu nedenle karışımdaki maddelerin her biri tek başına yanar.  ÖRNEK:
  Al + Mg alaşımında maddelerin mol sayları eşit ve toplam 0.6 moldür. Bu karışım tam oksitlenmesi için kaç gram O2 gazı gerekir? ( O = 16 )

  ÇÖZÜM:
  Mol sayıları eşit olduğuna göre 0,6 molü iki eşit parçaya bölebiliriz.
  Bu oldan sonra yanma tepkimelerini yazarsak;

  2 Al + 3 O2  2 Al2O3
  0,3 mol 0,45 mol

  2 Mg + O2  2 MgO
  0,3 mol 0,15 mol

  Görüldüğü gibi harcanan toplam O2 gazı ( 0,45 + 0,15 ) = 0,60 mol

  O2 gazının kütlesini bulacak olursak;

  m = n . MA ise
  m = 0,60 . 16
  m = 9,6 gram  A) ÖZELLİKLERİNE GÖRE :
  1. Yanma Tepkimeleri
  • Bir maddenin oksijenli verdiği tepkimelerdir.
  Yanma tepkimesi için: yanıcı madde, hava(oksijen), tutuşma sıcaklığı gerekir.
  Bu 3 faktörden birinin eksikliği yanmayı durdurur.CO2 gazının yangın söndürücü olmasının nedeni özkütlesinin havadan büyük olması ve yanıcı olmamasıdır.
  • Organik bileşikler yanarlar.
  Organik bileşiklerden yapılarında yalnız C ve H bulunduranlara hidrokarbon denir.Genel olarak CxHy formülü ile gösterilirler.Yapılarında C ve H’ın yanı sıra O, S, N ve halojen (F, Cl, Br, I) bulunduran organik bileşikler de vardır.
  • Organik bir bileşiğin yanması sonucunda: CO2 oluşması bileşiğin C içerdiğini, H2O oluşması bileşiğin H içerdiğini, SO2 oluşması bileşiğin S içerdiğini, NO2 oluşması bileşiğin N içerdiğini kanıtlar.Oksijen havadan geldiği için bileşikte oksijen bulunup bulunmadığı ürünlerin türüne bakarak anlaşılmaz.
  2. Sentez (Birleşme) Tepkimeleri
  Birden fazla maddenin birleşerek tek bir ürün oluşturduğu tepkimelerdir.Bu olayda yan ürün oluşmaz.
  3. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri
  Bir bileşiğin kendinden daha basit yapılı maddelere ayrıştırılması tepkimeleridir.Elektroliz yolu ile ya da ısı alarak ayrışan maddeler vardır.
  4. Yer Değiştirme Tepkimeleri
  • Aktif olan bir elementin, kendinden daha az aktif olan (pasif) bir elementle yer değiştirmesi ile gerçekleşen tepkimelerdir.
  • Sulu çözelti tepkimelerinin birçoğunda ise anyon ve katyonların her ikisi de yer değiştirir.
  Çökelme ve nötrleşme tepkimeleri de yer değiştirme tepkimeleridir.
  • Organik bileşiklerde de yer değiştirme tepkimeleri vardır.
  5. İyonik Tepkimeler
  Sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimeler iyonların etkileşmesine dayanır ve tepkime ürünlerinden biri çökerek (çökelme), sıvı (nötrleşme) ya da gaz halinde ortamdan ayrılabilir.İyonik tepkimelerde sadece tepkimeye giren iyonlar gösterilir.Böyle denklemlere net iyon denklemi denir.
  B) ENERJİ DEĞİŞİMLERİNE GÖRE:
  1. Ekzoterm Tepkimeler
  Oluşumu sırasında dışarıya enerji (ısı-ısşık) veren tepkimelerdir.Yanma tepkimeleri çoğunlukla ekzoterm tepkimelerdir.
+ Yorum Gönder


organik bileşiklerin sayısının fazla olmasının nedeni,  organik bileşiklerin sayısının fazla olmasının nedeni nedir,  organik bileşiklerin sayısının fazla olmasının nedeni nedir açıklayınız,  organik bileşiklerin fazla olmasının nedeni,  organik bileşiklerin sayısının fazla olmasının nedenini açıklayınız,  organik bilesiklerin sayisinin fazla olmasinin nedeni