+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Osmanlı devlet anlayışını açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı devlet anlayışını açıklayınız
  Osmanlı devlet anlayışını açıklayınız 2. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı devlet anlayışını açıklayınız

  Osmanlı devlet anlayışı hakkında bilgi


  Osmanlılar'da Devlet Anlayışı
  Osmanlılarda yönetimin temelini üç ana kaynak oluşturuyordu. İslam hukuku, eski Türk devlet anlayışı ve fethedilen yerlerdeki mahalli gelenekler ve uygulamalar.
  Osmanlıların kurucusu olan Oğuzlar, Müslüman olduktan sonra da eski Türk devlet anlayışının birçok unsurlarını muhafaza etmişlerdi. Türk devlet geleneğinde, hükümdarın ülkeyi adaletle yönetmesi esastı. Halkın mutluluğu ve refahı ancak böyle sağlanabilirdi.
  İlk Türk-İslam devletleri, yönetimleri altındaki topluluklar arasında sosyal, kültürel, dini bakımdan herhangi bir fark gözetmemişlerdi. herkese eşit hak ve adalet tanımışlardı. Geleneklerine saygılı davranmışlardı. İlk Türk-İslam devletlerindeki bu anlayış ve uygulama, Osmanlılara da intikal etmiştir.
  Osmanlı Devleti'nde yönetim İslam hukuku çerçevesinde düzenlenmişti. Kanun ve nizamların, İslam hukukuna uygun olması esastı.
  Osmanlılarda devlet anlayışı, başlıca bu temeller çevresinde şekillenmiştir. Ancak, zamanla, bu unsurlardan bazılarının önemi azalmış, bazılarının da artmıştır.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Tarihin eski dönemine uzanan Türk milletinin pek çok özelliği eski geleneklerden esin almaktadır. Türklerin İslam’a geçmesinin ardından Türk gelenekleri ile İslam sentezi olmuştur ve Osmanlı yönetimi de bu senteze dayanır. Adını kurucu Osman Bey’den alan Osmanlı Devleti’nde padişahlar aynı soya dayanmaktadır; yani babadan oğula bir geçiş söz konusudur. Devletin siyasi işleri ile ilgili tüm yetkiler padişahta bulunurken dini konulardaki kararlar ve yetkiler Şeyhülislama aittir. Padişaha ise sadrazam yardımcı olmaktadır. Tüm toprakların sahibi ve devlet yönetiminde tek söz söyleme yetkisi olan padişahın çeşitli unvanları vardır. Bu unvanlar bey, gazi, sultan, han, halifeyi ruyi zemin, hükümdar, padişah, hüdavendigar gibi unvanlardır. Padişahın ağzından çıkanlar kanun olarak sayılır ve yazılarak gerekli yerlere iletilirdi. Ferman denilen bu yazılı belgelere herkes uymak zorundaydı. Devletin ebediyen devamının sağlanacağına olan inançtan dolayı devlet için de Devletii Ebeb Müddet, Devleti Aliyye gibi nitelendirmeler yapılmıştır.

  Devlet yönetiminde padişahın yerine geçmek için tüm padişah oğulları yani şehzadeler hak iddia edebilirdi ancak I. Ahmet zamanında Ekber-Erşet olarak isimlendirilen yeni bir uygulamayla ailenin en yaşlı mensubu padişah olmaya başlamıştır. Bu uygulamayla devlet içinde taht kavgalarının son bulması amaçlanmıştır.

  Tüm şehzadeler tahtta hak sahibi olduğu için hepsinin de devlet yönetimini öğrenmesi gerekmekteydi. Bu nedenle 16.yüzyılın sonlarına kadar şehzadeler sancaklara gönderilirdi. Şehzadelerin başında bilgin olan lalalar bulunur ve şehzadelere yardımcı olurlardı.

+ Yorum Gönder


osmanlı devlet teşkilatını açıklayınız