+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Osmanlı devletinin balkanlardaki iskan siyasetini açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı devletinin balkanlardaki iskan siyasetini açıklayınız
  Osmanlı devletinin balkanlardaki iskan siyasetini açıklayınız 2. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı devletinin balkanlardaki iskan siyasetini aç

  Osmanlı devletinin balkanlardaki iskan siyaseti hakkında bilgi


  Amacı;Ele geçirilen bölgelerin türkleşmesi hemde savunulmasını sağlamak.

  Gerekçesi;Osmanlının uzun yıllar balkanlarda yaşamasına ve hakimiyetin kalıcı olmasına imkan sağlamaktır.

  Yöntemi;Göçebeler tercih edilir iskan edilen ailelere ihtiyacı olan malzemeler verilir vergi alınmazdı
 3. Ziyaretçi
  Osmanlı devletinin balkanlarla uygulamış oldugu iskân politikası hakkında bilgi ediniz
 4. Fatma
  Administrator
  Osmanlı devletinin balkanlarla uygulamış oldugu iskân politikası hakkında bilgi ediniz
  Osmanlı beyliği Trakyada toprak kazanmaya başladıkça, buradaki yerli ahaliyi
  Müslümanlaştırmak ve ayrılıkçı güç oluşturmalarını engellemek için buralara Anadoludan Müslüman Türk aileler göndermiştir.
  Trakyaya ilk iskan edilen aileler, Karamanoğulları, Menteşeoğulları, ve Karesioğulları
  olmak üzere bu üç uç beylik olsada, çoğunluk Karamanoğulları beyliğindendi; sebebi ise o tarihlerde Türkleri tek çatı altında toplayabilecek olan beyliklerden Osmanlı beyliğine alternatif olabilecek tek beylik olması ve Karamanoğulları beyliğinin kendisini Anadolu Selçukluların başşehri Konyada yaşamasından dolayı, Selçukluların devamı olarak görmesidir.
  Doğu Trakyada fetihlerini hızlandıran Osmanlı devleti İstanbulun da alınmasıyla
  Avrupaya doğru büyük bir koridor elde etmiş fakat Karamanoğulları beyliğinin de topraklarını genişletmesinden tedirgin olmuştur. Bunun için Fatih Sultan Mehmet Karaman üzerine bir sefer düzenlemiş ve bu beyliğin askeri gücünü bitirmiş, yönetiminede oğlu Mustafa’yı getirmiştir. Fakat beylerine sadık olan yerli halk yaklaşık altı yıl Toros dağlarına çıkıp Osmanlıyla mücadele etsede, Osmanlının Akkoyunlulara karşı kazandığı Otlukbeli zaferinden sonra Güney ve Doğu sınırlarını güvenlik altına almak için buradaki yerli halkın bir kısmı Trakyada fethedilen topraklara göç ettirilmiştir. Ayrıca Osmanlı devleti göçebe yaşayan ahaliyi düzene sokmak, isyan eden aşiretleri dağıtmak, kendi himayesine aldığı beyliklerin kişi yoğunluğunu azaltıp Trakyada fethedilen toprakları güvenlik altına almak için birçok kişiyi buralara iskan ettirmiştir.
  Osmanlı devleti Anadoludan getirdiği aileleri daha önce yaptıkları işe, bulundukları bölgeye ve yaşadıkları iklime benzerlik gösteren yerlere iskan ettirmeye özen göstermiştir. Getirdiği ailelerin mağduriyetini önlemek için onlara Trakyada fazlasıyla toprak vermiştir.

+ Yorum Gönder


osmanli devletinin balkanlarda uyguladigi iskan siyaseti,  osmanli devletinin balkanlara yonelik uyguladigi iskan politikasinin yöntemi,  osmanli devletininn balkanlara uyguladigi iskan siyaseti balkanlarda yaptirmis oldugu mimari eserler,  osmanl,  osmanlı devletinin balkanlarda uyguladığı iskan siyasetinin amacı