+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Fotosentezin kimyasal açıklaması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fotosentezin kimyasal açıklaması
  Fotosentezin kimyasal açıklaması 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Fotosentezin kimyasal açıklaması hakkında bilği
  Nedir Fotosentezin kimyasal açıklaması
  Fotosentez Nedir?
  Yeşil Bitkilerin ışıkta basit birleşiklerinden karmaşık yapılı organik Moleküller yapması. Yeşil bitkilerin, güneş enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla CO2 ve H2O'dan besin Maddelerini üretmesidir.
  Bütün enerjilerin kaynağı Güneş’tir. Hiçbir Canlı Güneş’in ışık enerjisini doğrudan kullanamaz; ancak onu başka enerji şekillerine dönüştürerek Güneş’in ışık enerjisinden yararlanabilir. Biyosferin en önemli enerji dönüşümü Fotosentezle gerçekleştirilir.
  Dünyamıza ulaşan Güneş ışığı Bitkiler tarafından emilerek Fotosentezde kullanılır. Klorofil gibi özel pigmentlere sahip Bitkiler, algler, bakteriler Güneş enerjisini tutarak hücrelerin yararlanabileceği enerji şekline dönüştürür. Yeşil bitkilerin Güneş enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik besin maddesi sentezlemesi olayına Fotosentez denir. Foto: ışık; sentez ise birleşme anlamına gelir.
  Fotosentez, özümseme ya da asimilasyon, klorofil taşıyan Canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi. Bu yolla besin üreten Canlıların tümüne fotosentetik organizmalar denir ve bunların büyük çoğunluğunu bitkiler oluştururlar.
  Yeryüzündeki her Canlı, metabolizma etkinlikleri için gerekli olan enerjiyi temelde üç yoldan sağlar.
  Yapraklar, bitkilerin besin üretim merkezidir. Bitki yapraklarını oluşturan hücrelerin içinde kloroplast denilen, çok küçük yapılar vardır. Bu yapıların içindeki yeşil renkli boyar madde ( pigment ) olan klorofil maddesinin görevi ışık yakalamaktır. Kloroplastlar güneş ışınlarını bir panel gibi toplayıp, kolektör gibi enerjiye dönüştürerek besin üretirler Üretilen besin yapraklardan, Bitkinin beslenmesi gereken diğer bölümlerine götürülür.
  Fotosentetik organizmalar, ışık enerjisinden yararlanarak enerjiyi depolarlar ve organik bileşikler üretebilirler. Bitkiler de diğer Canlılar gibi yaşamsal etkinlikleri için gerekli enerjiyi organik maddelerin kimyasal enerjisinden sağlarlar. Bunun için de güneş ışığını kullanarak Havanın karbondioksitini indirgeyerek organik besinlerini sentez ederler. Bu işlem CO2'in indirgenmesi ve ancak güneş enerjisiyle gerçekleştirildiğinden "fotosentez" olarak anılır. Bu yolla güneşin ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür ve organik madde sentezi yapılmış olur.
  Havadaki Karbondioksit, güneş enerjisi kullanılarak, nişasta ve diğer yüksek enerjili karbonhidratlara dönüştürülür. Karbon kullanıldıktan sonra ortaya çıkan Oksijen ise havaya bırakılır. Bitki daha sonra besine ihtiyaç duyduğunda bu karbonhidratlarda depoladığı enerjiyi kullanır. Bu bitkilerle beslenen canlılar da bitkide bulunan karbonhidratlardan enerji ihtiyaçlarını karşılarlar.
  Fotosentezle her yıl yaklaşık olarak 200-500 milyar ton CO2 dönüşüme uğratılmaktadır. Bu nedenle Fotosentezin önemi yalnız kalitatif değil ayrıca kantitafitir. Fotosentezle havanın karbondioksiti ve Su, karbonhidratlara dönüştürülür. Karbonhidratlar C elementine ek olarak H ve O2 elementlerini de içeren organik besin taşlarıdır.
  Fotosentez olayının meydana gelebilmesi için gerekli olan maddeler, ışık, klorofil, karbondioksit, canlı organizmadır.
+ Yorum Gönder