+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kömürün oluşum basamaklarını resimleyerek açıklayın Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kömürün oluşum basamaklarını resimleyerek açıklayın
  Kömürün oluşum basamaklarını resim halinde bana açıklayabilir misiniz? Bana akıcı bir açıklamada bulunduğunuz için teşekkürler. 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Kömürün Oluşumu - Kömür Nasıl Oluşur
  Kömürün Oluşumu Hakkında Bilgiler
  komurun olusumu.jpg
  Kömür bataklıklarda uygun nem ve sıcaklığın oluşması, ortamın asit miktarının artması, gerekli organik maddelerin ortamda bulunmasıyla bozunmuş çürüyen bitkilerin su altına inmesi ve bataklığın zamanla üstünün örtülmesi gibi olaylar sonucu oluşur.

  Deltalar (en kalın kömür damarlarının oluştuğu ortamlardır)
  Göller nehirler (göl kıyıları, kalın kömür damarlarının meydana geldiği uygun bataklık ortamlardır)
  Lagünler (deniz etkisinin olduğu ince kömür damarcıklarını meydana getirirler)
  Akarsu taşma ovaları (İnce kömür damarcıklarını oluştururlar).  Jeolojik tarihte iki büyük kömür oluşum çağı vardır. Bunlardan daha eski olanı KarboniferPermiyen (280-225) dönemlerini kapsar. Kuzey Amerika'nın doğusu ile Avrupadaki taşkömürü yataklarının çoğu Karbonifer döneminde; Sibirya, Asya’nın doğusu ve Avustralya'daki kömür yatakları Permiyen döneminde oluşmuştur. İkinci büyük kömürleşme çağı ise Kretase (tebeşir) Döneminde başladı ve Tersiyer dönemilinyitlerin ve yağsız kömürlerin çoğu bu dönemde oluşmuştur. Kömürlerin türediği bitkilerden geriye çok az iz kalmıştır. Kömür katmanlarının altında ve üstünde yer alan kayaçlarda eğreltiotları, kibritotları, (345-280 milyon yıl önce) ve sırasında sona erdi. Dünyadaki atkuyrukları ve birçok bitki fosiline rastlanabilir.

  Kömürler yoğunluk, gözeneklilik, sertlilik ve parlaklık bakımından farklılık gösterebilir. Genellikle kömür türleri bazı inorganik maddeler, genelliklede killer, sülfürler ve klorürlerciva, titan ve manganez gibi bazı elementlerede içerir.
+ Yorum Gönder


kömür oluşum basamakları,  kömürün oluşum basamakları,  kömürün oluşum aşamaları,  kömürleşme basamakları,  Kömürleşme basamakları nelerdir,  Kimya kömür basamaklari