+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Laiklik ilkesini açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Laiklik ilkesini açıklayınız
  Laiklik ilkesini açıklayınız Laiklik ile ne kast edilmektedir bana bu konuda bilgi verebilir misiniz? Laikli nasıl bir yönetim şeklini kast etmektedir bana yardım ederseniz memnun olurum. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Laiklik ilkesini açıklayınız  Laiklik ilkesini açıklayınız hakkında bilgi  laiklik, devletin, vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmaması ve ayrıca, herhangi bir inancın, özellikle de bir toplumda egemen olan inancın, aynı toplumda azınlıkların benimsediği inançlara baskı yapmasını önlemesi demektir. Kısaca laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.

  Genel Anlamı: Laik olma durumu ( din işleriyle dünya işlerini ayıran, dinin dünya , özellikle devlet işlerine karışmasını istemeyen kişi, toplum, devlet.).

  Felsefi Anlamı: İman ve inancınyerine, aklın egemenliğini kabul eden bir inançtır.

  Hukuki Anlamı: Somut olarak devlet ile dinin birbirine karışmaması olarak ifade edilebilir.

  Siyasi Anlamı: Siyasal iktidarın, dinsel kudret ve otoriteden arındırılarak bağımsız hale getirilmesidir.Yada dinin siyasal erk ve yaptırım gücüne sahip olmamasıdır.
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Modernlik ve Laiklik

  Din ve modern toplum ilişkisi sürekli gündeme gelen ve modern toplumun siyasal örgütlenme biçimi olan demokratik işleyiş ve ilkeyle çelişki yratan husus, belli bir toplumsal hayat biçiminin, dini meşrutiyyet çerçevesinde, bir din devleti olarak topluma dayatılması düşüncesidir.Dinin kamu hayatında yer alması farklı birk onudur ve dinin kamu hayatında yer alma talebi demokratik ilkeyle çelişik olmak zorunda değildir. Dini inanç hayatın tüm alanına ilişkin olduğu için bireyin inancını kamusal hayata taşımasını teminat altına almak, demokratik sistemin işlevi olmak durumundadır.Dini değerlerle modern toplusal hayatın işleyişi hiç çatışma ihtimalinin olmadığını söyleyemeyiz. Aslında toplumsal hayat tabiatı itibariyle bünyesinde bir çok çatışma barındırır, bireylerin kendi aralarında, ayrıca farklı çıkar, inanç,düşüncelere mensup toplumsal kesimler arasında çatışma olması kaçınılmazdır.Toplum hayatını mümkün kılan, bu türden kaçınılmaz çatışmaların, birlikte yaşamayı mümkün kılmak üzere, bir şekilde düzenlenmesidir.Bu düzenleme bazı siyasal üsluplarda baskı, bazılarında ise daha ziyade uzlaşma üzerine dayandırılabilir.Demokratik siyasal üslup bir uzlaşma uslubudur, bireyler ve toplumsal gruplar arasındaki çatışmaları uzlaşma zemininde örgütleme iddiasındadır.Dolayısıyla demokratik toplum ve siyasal örgütlenme modeli içinde laiklik,yukarıda çizilençerçeve içinde,yeniden yorumlanabilir ve dinin bireyin özel hayatına hapsedilmesi anlayışının ötesine geçilebilir.
 4. Gülşen
  Devamlı Üye
  Laiklik din ve devlet işlerinin ayrılması anlamına gelmektedir.Osmanlılar zamanında ve islam devletlerinde devlet işlerine ve devlet işlerine tek bir kişi tarafından bakılmıştır. Monarşinin hakim olduğu devletlerde yönetim şekli bu şekildeyken ülkemiz gibi demokratik olan ülkelerde din ve devlet işleri ile ayrı kurumlar ilgilenmektedir.

+ Yorum Gönder