+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Yeni moda Bebek isimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yeni moda Bebek isimleri
  Yeni moda Bebek isimleri Bebek isimleri 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bebek isimleri


  En Güzel Bebek isimleri  Babür

  1. Böbürlenme. 2. Hükümdar Babürşah. Zahirettin Muhammed (14831530). Hindistan'daki TürkHint İmparatorluğu'nu kuran kişi.
  Beren

  Güçlü, kuvvetli, akıllı.
  Bergin

  (bkz. Berkin).
  Berhuz

  Dağarcık, torba.
  Bahit

  Bahtı açık şanslı.
  Bahra

  Timur devletinin güney sınırını koruyan eski bir sınır kalesi.
  Bahri

  1. Denize ait denize mensup, denizle ilgili. 2. Denizci, levent. 3. Tüyünden kürk olan, patkada denilen, gagası kaşığa benzer bir çeşit deniz ördeği.
  Bahtı

  1. Bahtla, kaderle ilgili. 2. Kimi Divan şairlerinin ortak mahlası.
  Bahtiyar

  . 1. Bahtlı, talihli. 2. Mesud, mutlu. Bahtiyar (Ebu Mansur) (942978). Büveyhilerin hükümdarlarından biri. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  Bakanay

  . – Gökyüzünde duran ay, açık seçik Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  Bakır

  l. İnceleyen, tetkik edip açıklayan. 2. Arslan. 3. Hz. Hüseyin'in Zeyne'lAbidin'den torununun adı.
  Baki

  1. Allah'ın isimlerindendir. Genellikle "abd" takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdülbaki). Kalıcı, sürekli, devamlı. Varlığının sonu olmayan. Ölümsüz. 2. Artan, kalan, geriye kalan. 3. Korunmuş. Baki: Ünlü Türk şairlerinden olup asıl adı Abdül*baki Mahmud'dur.
  Bakyazı

  Sevilen bir olaydan sonra verilen ziyafet Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  Bala

  1. Çocuk yavru. 2. Yüksek, yüce, yukarı, (bkz. Ali). 3. Azat. 4. Yedek atı.
  Balaman

  (bkz. Balaban).
  Balamir

  Eski bir Türk kağanı. (IV. yy.) Alanları ve Ostrogotları yenerek batıya sürdü.
  Balcan

  (bkz. Baldan).
  Baldemir

  Güçlü, kuvvetli, şirin.
  Balım

  . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  Bali

  Eski, koca, köhne.
  Balibey

  Osmanlı beylerinden. Bosna beyi olarak Kanuni'nin Belgrad Seferine katıldı. Mohaç savaşında (1526) düşmanı iki yandan çevirerek zaferin kazanılmasında büyük payı oldu.
  Balk

  Şimşek.
  Balkan

  1. Sarp ve ormanlık sıradağları. 2. Avrupa'nın güneydoğu bölgesine verilen isim. Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Arnavutluk ve Romanya'yı içerir.
  Balkar

  1. Kuzey Kafkasya'da yaşayan bir Türk boyu. Kıpçaklann bir kolu. 2. Bu boya mensup kişi.
  Balkı

  . 1. Parıltı, ışık. 2. Güzel parlak, süslü. 3. Şimşek Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
+ Yorum Gönder