+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Huneyn Bin İshak Hayatı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Huneyn Bin İshak Hayatı Hakkında Bilgi
  Huneyn Bin İshak Hayatı Hakkında Bilgi 2. Asel
  Bayan Üye

  Huneyn Bin İshak Hayatı Hakkında Bilgi

  Huneyn Bin İshak Kimdir


  Huneyn bin İshak (d. 810- ö. 873), 9. yüzyılda Irak’ta yetişen Hıristiyan Nasturi Arap bilim adamı.

  Künyesi, Ebu Zeyd’dir. 810 yılında Irak içindeki, Fırat Nehri'ne yakın olan Hire kasabasında doğdu. Huneyn bin İshak’ın babası eczacıydı. Babasının mesleği Huneyn'in içinde tıbba karşı bir ilgi uyandırdı. Basra’ya gidip, Arapça ve edebiyat eğitimi aldı. Asıl amacı hekim olmaktı. Bu yüzden Bağdat’a giderek, tıp ilminin inceliklerini öğrendi. Tıpla ilgilenmesi sebebiyle Yunanca, Süryanice ve Farsça'yı öğrendi. Ardından da Anadolu'ya geçerek çalışmalarını sürdürdü. Eğitimini bitirdikten sonra Bağdat’a yerleşen Huneyn bin İshak 17 yaşından itibaren halife Mütevekkil'in özel doktorluğuna kadar yükseldi. Huneyn bir İshak, tıbbın göz sahasında meşhur oldu. Gözün anatomisi hakkında ilk ciddi ve büyük eseri de Huneyn bir İshak vermiştir. Huneyn bin İshak, tabipliği yanında tercümeciliğiyle de tanındı. Özellikle Yunanlı doktor Galen’in eserlerinin hepsini Arapçaya tercüme etti. Bu işleri yürütürken Bağdat'ta 873 yılında öldü.

  1. El-Aşr Makâlât fi’l-Ayn: Göz hakkında yazılan en eski eserdir.

  2. Kitâb-ül-Medhal fit-Tıb: Bu eser sorulu-cevaplı şekilde kaleme alınan eser Galen hakkındadır.

  3. Kitâb-ül-Mevlûdîn: Doğa hakkında bir eserdir.

  4. Târîh-ul-Âlem vel-Mebde vel-Enbiyâ vel-Mülûk vel-Ümem: Hz. Adem'den itibaren 850 yıllarına uzanan bir tarih eseridir.

  5. El-Füsûl-ül-Ebukrâtiyye: Tıp ile ilgili bir eserdir.

  6. El-Kavl fî Hıfz-il-Esnân ve Istıslâhihâ: Diş sağlığı hakkındadır.

  7. Ed-Dav’ü ve Hakîkatuhu: Işınlar ile ilgilidir ve Süryanice'dir.

  Bunun gibi onlarca tıp kitabını yazarı olduğu sanılmaktadır.
+ Yorum Gönder


huneyn bin ishak hayatı,  huneyn bin ishak kimdir,  huseyin bin ishak kimdir