+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Karbonhidratların özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Karbonhidratların özellikleri
  Karbonhidratların özellikleri 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Karbonhidratların özellikleri

  Karbonhidratların özellikleri

  CH ve O elementlerinden oluşurlar.En önemli görevi enerji hammaddesi olarak kullanılmasıdır.Bazı karbonhidratlar DNARNAATP;hücre zarıhücre duvarı iskelet gibi bazı yapılara katılırlar.Diğer bileşiklere göre az enerji verirler fakat ilk enerji kaynağı olarak kullanılırlar çünkü parçalanmaları daha kolaydır.
  Monosakkaritler Disakkaritler Polisakkaritler
  -Glikoz -Sükroz -Nişasta
  -Fruktoz -Laktoz -Selüloz
  -Galaktoz -Maltoz -Glikojen
  -Kitin
  1-)Monosakkaritler (Tek şekerler)
  Hidroliz ile daha küçük birimlere parçalanamazlar.Hücre gecebilirler. Yapılarındaki mevcut karbon atomuna göre isimlendirilirler.
  Triozlar : 3 karbonlu şekerlerdir.Glikoz ve fotosentezin karanlık devre reaksiyonlarında ara ürün olarak oluşurlar.Örnek:Pirüvik asit (C3H6O3) gliseraldehit.
  Pentozlar :5 karbonlu şekerdir.Riboz ve deoksiribozdur. Riboz(C5H10O5)=RNAATPNADFAD’ın yapısında mevcuttur.
  Deoksiriboz(C5H10O4)=DNA’nın yapısına katılır.
  Hekzozlar:6 karbonlu şekerlerdir.(GlikozFruktozGalaktoz)
  Glikoz(Üzüm şekeri) Balüzüm ve incirde bol bulunur.
  Fruktoz(Meyve şekeri) Olgun meyvelerde ve balda bulunur.
  Laktoz(Süt şekeri) Süt ve süt ürünlerinde bulunur.
  Hepsinin formülü C6H12O6’dır.Yalnız bunlar moleküllerindeki atomların farklı dizilişleri bakımından ayırt edilirler.Kapalı formülleri aynıaçık formülleri farklı bileşiklere izomer bileşikler denir.Glukoz fruktoz ve galaktoz birbirinin izomeridir.
  Hücre zarından geçme sıraları:Galaktoz Glukoz Fruktoz dur.
  2-)Disakkaritler (Çift şekerler)
  İki monosakkaritin aralarında bir molekül su açığa çıkarıp Glikozit bağı ile bağlanması sonucu oluşur.Genel formülleri C12H22O11’dir.
  C6H12O6+C6H12O6 C12H22O11 +H2O
  Glikoz+Fruktoz Sakkaroz(Sükroz)(Çay şekeri)+H2O=Bitkisel
  Glikoz+Galaktoz Laktoz(Süt şekeri)+H2O=İnsan ve memeli sütü
  Glikoz+Glikoz Maltoz(Arpa şekeri)+H2O=Bitkisel
  3-)Polisakkaritler(Çok şekerler)
  Çok sayıda glikozun glikozid bağları ile bağlanması sonucu oluşurlar.
  n(C6H12O6) OH-(C6H10O5)n-H+(n-1)H2O
  100(C6H12O6) OH-(C6H10O5)100-H + 99 H2O
  Polisakkaritler ikiye ayrılır.
  1-)Depo polisakkaritleri:Nişasta ve Glikojendir.
  2-)Yapısal polisakkaritlerelüloz ve kitindir.
  Nişasta ; Bitkilerde karbonhidratların depo şeklidir.Çok sayıda glikozun (Glikozit Bağı) bağlanması ile oluşur.Hayvan hücrelerinde bulunmaz ançak sindirime uğrar.Esas olarak Löloplastlarda depo edilir.Suda erimez ;Alkolde erir.Buğdaypatatesmısırbakla……vb bulunur.
  Not : Nişasta suda çözünmediği için hücre içi basıncı artırmaz.
  Glikojen ;Hayvanlarda karbonhidratların depo şeklidir.Karaçiğer ve kasda bol miktarda bulunur.Suda çözünür.Hayvan insan mantar ve bakteri hücrelerinde bulunur.Glikojen etçillerde hem hücre içinde ; hem de hücre dışında sindirilebilir.
  Selüloz ; Bitki hücrelerinde hücre çeperinin yapısını oluşturur.Selolüzu oluşturan glikozlar birbirine ters bağlandığı için memeli canlıların sindirim sistemlerinden salgılanan enzimler ile yapıtaşlarına ayrılmazlar.Hayvan hücrelerinde bulunmaz.İnsan ve omurgalı hayvanlarda selülozu sindiren enzimler bulunmaz.Geviş getiren memelilerde bazı kuşlarda ve termitlerde (Beyaz karıncalar) sindirilerek kullanılır.Ağaçların % 50’si selolüzdur.
  Kitin ;Omurgasız hayvanlarda özelikle eklem bacaklılarda (Böcek) dış iskeleti oluşturur.
  Lignin;Selülozla birlikte destek dokuda bulunur.Sindirimi gercekleşmez.
  Daha karmaşık yapıdaki polisakkaritlerin arasında kanın pıhtılaşmasını önleyen ‘Heparin’ de bulunur.
+ Yorum Gönder