+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kanunu kadim nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kanunu kadim nedir
  Kanunu kadim nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kanunu kadim nedir

  Kanunu kadim nedir

  Yılın ilk (kânunuevvel) ve son (kânunusani) ayı.
  2.Yasa.
  3. Geçerli olan kural
  Örnek: Dünyanın en büyük kanunu, nefsini müdafaa ve muhafaza etmek için karnını doyurmaktır. A. Ş. Hisar
  4. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı.
  5.Eski takvimde yer alan kânunusani, kânunuevvel ay adlarında geçen "ateş ocağı" anlamındaki söz
  6. Doğa olaylarının oluş nedenlerini ortaya koyan ve gelecekteki olayları önceden kestirme olanağı veren bağıntı; Newtonkanunu, Keplerkanunları.
  7.Bk. kanon
  8. Bk. yasa
  9. Olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kura
  10. Devletlerin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan yaptırıma bağlı kuralların her biri.
  11. (C.: Kavanin) Herkesin uyması için devletin teşri kuvveti tarafından konulan her türlü meşru nizam, kaide, emir, nehiy ve yasaklar.
  12. Ocak. Ateş yanan yer. Zaman. (Osmanlıca'da yazılışı: kânun)
+ Yorum Gönder