+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kanunu kim çıkarır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kanunu kim çıkarır
  Kanunu kim çıkarır? Alınacak kanunlara kim karar verir kanunlar nasıl çıkarılır bana kanunlar konusunda bilgi gerekiyor bana kanunları kimlerin ne şekilde çıkardıkları konusunda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Asel
  Bayan Üye

  Kanunu kim çıkarır

  Kanunu kim çıkarır, kanun hakkında


  Büyük Millet Meclisi'nin salt çoğunluğunun onayıyla gerçekleşmektedir
  .
 3. Şemsihan
  Devamlı Üye
  Kanunu kim çıkarır  Kanunu kim çıkarır hakkında bilgi  Kanun Hükmünde Kararname (kısaltılmış hâli: KHK), genel tanım olarak yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir. Türkiye'de 1982 Anayasasının 87. maddesi ile, "Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek" TBMM'nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

  Anayasanın 91. maddesinde de KHK çıkarma yetkisi verme hususu düzenlenmiştir.

  Bu madde şöyledir:
  « Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. »


  Kanun hükmünde kararnameler, olağan ve olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmakta; bu yetki Bakanlar Kurulu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yetki kanunu ile verilmektedir. Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasî hak ve ödevler hakkında düzenleme yapılamaz. Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler ise Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmaktadır. Bunun için TBMM'nin yetki kanunu vermesine gerek yoktur. Uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, her alanda düzenleme yapılabilir. Yargısal denetime tâbi değildir
 4. Gülşen
  Devamlı Üye
  Kanunlar parlementerler tarafından düzenlenir ve T.B.M.M. ye sunulur ve oy çoğunluğu ile kabul edilir. Kanunları çıkarma görevi bakanlar kurulunundur 1982 Anayasası 87. madde ile kanunları çıkarma bakanlar kuruluna verilmiştir.

+ Yorum Gönder