+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Glikoliz reaksiyonu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Glikoliz reaksiyonu
  Glikoliz reaksiyonu 2. Asel
  Bayan Üye

  Glikoliz reaksiyonu

  Glikoliz reaksiyonu hakkında bilgi


  Glikoliz Reaksiyonları Glikoliz reaksiyonları: Glikozun prüvik asite kadar parçalanması reaksiyonlarına Glikoliz denir.Bu reaksiyonlar hem O2’li hem de O2’siz solunumun başlangıç kısmını oluşturur. Her canlı hücre glikoliz olayını gerçekleştirebilir.Bütün canlılarda glikoliz safhasında görev yapan enzimler aynıdır.Pirüvik asitden sonra kullanılan enzimler farklı türlerde farklılık gösterir.Bunun için fermantasyonun son ürünleri canlı türlerinde farklılık gösterir.Pasif haldeki glikoz moleküllerinin aktifleşerek reaksiyona girebilmesi için canlıların vücut ısısı yetersizdir.Bunun için aktivasyon enerjisi olarak ATP harcanır. S-ATP sentezi için gerekli enerji nereden alınır.C-Elektronların ortama bıraktığı enerjiden alınır.S-ETS’de elektronların aktarım sırası rast gelemidir.C-ETS elamanları birbirlerinden elektron alma ve bir sonrakine elektron verebilme yeteneklerine göre dizilmiş olup elektronların aktarım sırası bu sıraya göre gerçekleşir.S –Elektronlar neden doğruda son elektron alıcısı oksijen ile birleşmez.C-Elektronların başlanğıc da yüksek enerjili olmaları nedeniyle doğrudan oksijen ile birleşmesi yüksek düzeyde enerjinin aniden açığa çıkmasına neden olurdu ki bu da canlıya önemli derecede zarar verirdi.NAD ve FAD hidrojen ve elektron taşıyıcı koenzimler olup ilk elektron alıcı NAD’dır. ETS elamanlarının özellikleri : NAD,FAD ve CoQ organik yapılı koenzimler olup H ve elektron taşırlar.Yapılarında vitamin vardır.Sitokromlar ise yapısında demir bulunan kofaktörler olup sadece elektron taşırlar. Glikozun aktifleşmesi için 2 molekül ATP gereklidir. Glikoliz sonucu : a-) 4 molekül ATP b-) 2 molekül NADH2 c-) 2 molekül pirüvik asit (Pürivat) Son ürünlerin oluşması : Pirüvik asit her canlı türünde en uygun artık maddeye dönüştürülerek vücut dışına atılır.Bu dönüşümü sağlayan enzimlerde farklıdır.Bu kademelerde ATP harcanmaz ve oluşmaz. 1-)Etil alkol fermantasyonu : Bira mayası (bakteri) ve maya mantarlarında (Fungi) ve şarap bakterilerinde görülür. Glikoz ------->2 Pirüvat ---------> 2 Asetaldehit 2Etil alkol > CO2 2NADH2 > 2NAD Pirüvik asit CO2 kaybederek,Asetaldehide dönüşür.Buda NADH2’nin hidrojenlerini tutarak etil alkole dönüşür.Bu reaksiyonda serbest kalan NAD glikolizde tekrar kullanılabilir. Glikoz+2 ATP -----------> 2 CO2+ 2Etil alkol+4 ATP+Isı Enzimler Bu canlılarda fermantasyon ürünleri üremeyi durdurucu etki yapar.Bira mayasının ortamdaki alkol oranı % 18’i geçerse üremesi engellenir. 2-)Laktik asit fermantasyonu : Omurgalıların çizgili kaslarında ve yoğurt bakterilerinde olur. Glikoz ---->2 Pirüvat ---------------> 2 Laktik asit(C3H6O3) 2NADH2 2 NAD İnsanda çizgili kas hücrelerinde oksijensiz solunum,oksijen yetmezliğinde gerçekleştirilir.Bu durumda ortamda pirüvik asit birikimi olur.Hücrelerde pirüvik asit (pirüvat) PH’ı düşürür ve bu madde stoplazma dışına çıkamaz. UYARI : Memeli hayvanlardan olan At’larda laktik asit üretimi olmadığı için yorgunluk hissi oluşmaz. Pirüvat NADH2’nin hidrojenlerini tutarak laktik asite dönüşür.Yoğurt bakterileri süt şekerini fermente ederek laktik asit yaparlar.Az miktarda oluşan laktik asit kasın daha iyi çalışmasını sağlar.Fakat fazla birikirse kasın sertleşmesine ve kasılamamasına neden olur.Laktik asit hücre stoplazmasından kana geçer ve kanın PH’ını düşürür ve beyne giderek yorgunluk hissi verir. Laktik asit kalpte karaçiğerde ve yeterli O2 varlığında kas hücrelerinde yeniden prüvik asite dönüştürülür.Karaçiğer ve kas hücrelerinde glikozda üretilebilir yani dönüştürülebilir.Pirüvat da yeniden mitokondriye girerek enerji üretimi gercekleşir. Glikoz+2ATP---------------->2C3H6O3 (Laktik asit)+4ATP Enerji kazancının az olması O2’nin kullanılmaması,monomerlerine tam olarak parcalanamamasından kaynaklanır. Glikojen bittiği zaman karaciğer diğer organik bileşikleri glikoza dönüştürür.Dönüşüm de yağ asidi ,gliserol,aa’ler kullanılır.Buna glikoneogenezis denir. Oksijensiz solunum Oksijenli solunum 1-Bazı bakteriler ,tohumlar , omurgalıların çizgili kaslarında görülür. 1-Bütün ökaryotik canlılar, bazı bakteriler ve mavi yeşil alglerde görülür. 2-Stoplazma da gerçekleşir 2-Stoplazma ve mitokondride olur. 3-Net 2 ATP elde edilir. 3-Net 38 ATP üretilir. 4-Sonuçta etil alkol,laktik asit,asetik asit,CO2 gibi artık ürünler oluşur. 4-Sonuçta CO2,H2o ve NH3 gibi inorganik artık ürünler oluşur. 5-Sadece substrat düzeyinde fosforilasyon meydana gelir. 5-Substrat ve oksidatif fosforilasyon meydana gelir. 6-Enerji verimliliği % 2-10 kadardır. 6-Enerji verimliliği % 40 kadardır.
 3. Şemsihan
  Devamlı Üye
  Glikoliz reaksiyonu


  Glikoliz reaksiyonu hakkında ayrıntılı bilgi


  . Alkol Fermantasyonu
  Maya hücrelerinde ve bazı bir hücreli canlılarda görülen fermantasyon şeklidir.
  Aşağıda alkolik fermantasyonun genel denklemi verilmiştir.

  Glikoliz ürünü olan pirüvik asit molekülleri bir diğer ürün olan NADH2 nin hidrojenlerini alarak indirgenir ve etil alkole dönüşür.

  2. Asit Fermantasyonu
  Pirüvat, omurgalıların iskelet kaslarında ve yoğurt bakterilerinde laktik asit’e, sirke bakterilerinde asetik asit’e parçalanır.

  Yukarıda laktik asit fermantasyonun genel denklemi verilmiştir. Bu olayda da pirüvik asit hidrojen tutarak indirgenir. Ancak yan ürün olarak CO2 oluşmaz.
  B. OKSİJENLİ (AEROBİK) SOLUNUM
  Çeşitli enerji verici organik besin maddelerinin oksijen varlığında birbirini takip eden kimyasal reaksiyonlarla CO2 ve H2O ya kadar parçalanması ve bağlarındaki enerjinin ATP’nin yapısına aktarılmasına oksijenli solunum denir.
  Oksijenli solunum reaksiyonları üç basamakta gerçekleşir ve genel denklemi şu şekildedir:
  Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/showthread.php?t=32825
  C6H12O6 + 6O2 ® 6CO2 + 6H2O + 38ATP + Isı
  1. Glikoliz Reaksiyonları
  Glikozun iki molekül pirüvata yıkılması ile sonuçlanan, sitoplazmadaki reaksiyonlar dizisine glikoliz denir.
  2. Krebs Devri
  Krebs çemberi reaksiyonları ökaryot hücrelerde mitokondri içinde meydana gelir. Reaksiyonlarda iş gören enzimler mitokondri sıvısında bulunur. Pirüvik asit CO2 ve H+ iyonları vererek parçalanır.
  3. ETS Reaksiyonları
  Glikoliz ve krebs çemberi reaksiyonlarında açığa çıkan elektron ve protonların bir seri enzim sisteminde taşınması olayıdır. Elektronlar, elektron taşıma sisteminde indirgenme – yükseltgenme şeklinde taşınır. Burada elektronların en son alıcısı oksijendir. Oksijen elektronları alır, indirgenir ve hidrojenle birleşerek su açığa çıkar.
  Oksijenli solunum tepkimelerindeki oksidasyon basamaklarının tümünde ilk oksitleyiciler (yükseltgeyiciler) koenzimlerdir. Elektron taşıma sisteminin elemanları NAD, FAD, Koenzim Q ve Sitokromlardır. Bunlar elektron çekme kabiliyetlerine göre sıralanır. Hidrojenler, NAD molekülünden reaksiyona girerse 3 ATP, FAD molekülünden girerse 2 ATP kazanılır.
  Sonuçta, glikolizde 4 ATP, krebs devrinde 2 ATP ve ETS de 34 ATP olmak üzere toplam 40 ATP sentezlenir. Bunun 2 tanesi başlangıçta harcandığı için kazanç 38 ATP dir
+ Yorum Gönder