+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kütle hacim özkütle çözümlü sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kütle hacim özkütle çözümlü sorular
  Kütle hacim özkütle çözümlü sorular 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kütle hacim özkütle çözümlü sorular

  Kütle hacim özkütle çözümlü sorular

  Özkütle Nedir?
  Belirli sıcaklık ve basınç altında maddenin birim hacmine düşen madde miktarına özkütle denir.

  Eski dilde adı kesafet olan özkütlenin aynı zamanda diğer adı yoğunluktur. Sabit sıcaklık ve basınç altında, bir maddenin kütlesi artarsa hacmi de aynı oranda artar. Bu nedenle hacimle kütle doğru orantılı değiştiği için öz kütle değişmez. Bu yüzden Özkütle ayırt edici bir özelliktir. Fakat bir maddeyi ayırt etmek için sadece özkütleyi bilmek yetmez. Ayrıca maddenin katı ve sıvı hallerinde sıcaklık artarsa hacim artar, yoğunluk azalır. Yani kütle aynı kalır.

  Özkütlenin Formülü
  Bir maddenin birim hacminin kütlesine o maddenin özkütlesi denir.

  Kütle m, hacim V, özkütle d ile gösterilmek üzere formülü şöyle olur.


  Özkütlenin Ölçülmesi
  SI birim sisteminde özkütle birimi kg/m3 dür. g/cm3 de özkütle birimidir. Aynı şartlarda özkütle, maddeler için ayırt edici özelliktir. Şekildeki grafiklere göre, katı ve sıvı maddelerin sıcaklığı sabit kalmak şartı ile kütle ile hacmi doğru orantılıdır. Kütle � hacim grafiğinde doğrunun eğimi özkütleyi verir.


  Kütle hacim özkütle çözümlü sorular.gif


  Saf bir madde için dkatı > dsıvı > dgaz'dır.

  Örnek:

  Aynı madde için dkatı > dsıvı > dgaz olduğuna göre buzun suda yüzmesi nasıl açıklanır?

  Çözüm:

  Genel olarak saf bir maddenin sıcaklığı artırıldığında hacmi artar, öz kütlesi azalır. Ancak suda özel bir durum vardır. - 10 oC'taki bir miktar buz ısıtılırsa, 0 oC'a gelinceye kadar hacmi yaklaşık % 8 oranında küçülür. Bu küçülme tüm buz eriyip sıcaklığı +4 oC'a gelinceye kadar sürer. Bunun tersi yapılırsa yani +4 oC'ta ki su soğutularak buz haline getirilirse hacmi büyür. Dolayısıyla öz kütlesi küçülür. Bunun nedeni su katı hale geçerken altı su molekülü bir araya gelir. Bu arada ortada boşluk kalır. Bu da katılaşan suyun hacminin artmasına neden olur. 1 L suyun hacim, sıcaklık ve öz kütle değişimleri aşağıdaki grafikte görülmektedir. + 4 oC'tan sonra da diğer maddeler gibi sıcaklıkla hacmi artar.
  Kütle hacim özkütle çözümlü sorular1.gif

  Suyun genleşmesinde görülen bu düzensizliğin önemli sonuçları vardır.

  * Göl suları neden üstten donmaya başlar?
  * Buzluğa konan su donunca neden cam şişeyi patlatır?
+ Yorum Gönder


özkütle çözümlü sorular,  özkütle ile ilgili çözümlü sorular,  kütle hacim özkütle çözümlü sorular,  hacim ve özkütle çözümlü sorular,  özkütle soruları ve çözümleri,  kütle özkütle çözümlü sorular