+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Katı maddelerde kütle hacim ilişkisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Katı maddelerde kütle hacim ilişkisi
  Katı maddelerde kütle hacim ilişkisi 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Katı maddelerde kütle hacim ilişkisi  Katı maddelerde kütle hacim ilişkisi hakkında bilgi  Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri

  * Katı maddelerin biçimi belirlidir.Öğrneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,sil gi….vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez.
  * Sıvı ve gaz halindeki maddeler, içinde bulunduğu kabın şeklini alır.
  * Un,kum,toz şeker..vb.ince taneli akabilen katı maddeler de bulunduğu kabın şeklini alırlar.
  * Katı ve sıvı maddelerin hacimleri belirlidir.Bunların hacimleri bulundukları kaba göre değişmezler.Gaz halindeki maddeler kabı tümüyle doldururlar.

  Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

  * Maddenin bazı özelliklerini ölçmek olanaklıdır.
  * Kütle,haci ve sıcaklık gibi maddeler ölçülebilir.

  KÜTLE:

  * Her madde tanecikli yapıdadır.Maddeyi oluşturan tanecikler gözle ve mikroskopla görülemezler.
  * Bir maddenin kütlesini o maddenin yapısındaki tanecik sayısı oluşturur.Bu sayı madde miktarını verir.
  * Buna göre kütle;madde miktarı demektir.
  * Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
  * Bir maddenin kütlesini kilogram (kg) ile belirleriz.
  * 1 kilogramın binde birine gram denir.Gram kısaca g ile gösterilir.Buna göre; 1000 gram=1 kg.
  * Havanın da kütlesi vardır.Örneğin içi hava ile dolu olan topun kütlesini ölçebiliriz.

  HACİM:

  * Her madde bulunduğu ortamda bir yer kaplar.
  * Bir maddenin bulunduğu ortamda kapladığı yere Hacim denir.
  * Bir sıvının ağırlığını ölçerken,ilk önce içine katılan kabın ağırlığı hesaplanır.Buna DARA denir.
  * Buna göre her maddenin bir hacmi vardır.
  * Katı ve gaz halindeki maddelerin hacimleri metreküp ile ölçülür. m³ biçiminde gösterilir.
  * Metreküpün milyonda birine santimetreküp denir ve cm³ ile gösterilir.
  * Prizmatik biçimli katı maddelerin (küp …vb.) hacimleri üç boyutlu çarpılarak ölçülür.
  * Küp ve prizma biçimindeki katıların hacimleri V=a x b x c bağıntısı ile bulunur.
  * Sıvıların hacimleri dereceli silindir yardımıyla ölçülür.
  * Aşağıdaki şekilde içi su dolu dereceli silindire taş atılmış ve silindirdeki suyun seviyesi yükselmiştir. Yani hacmi değişmiştir.Burada sıvının hacmi kolayca ölçülebilir.Dereceli silindirdeki sıvı hangi sayıya denk geliyorsa o sayı sıvının hacmidir.Ancak taşın hacmini hesaplamak istersek şu yolu
  Yapmamız gerekir..Dereceli silindirin taş atıldıktan sonraki hacminden
  Taş atılmadan önceki hacmi çıkartılır.Çıkan sonuç ise Taşın hacmidir.

  Bunu da şu formülle gösteririz; V taş=V2-V1 ‘e eşittir.Buradaki V2 (katının dereceli kaba atıldıktan sonraki sıvının seviyesi)
  V1 (katının dereceli kaba atılmadan önceki sıvının seviyesi)  * Sıvının hacmi Litre ile ölüçülür. L ile gösterilir.
  * Mililitre (Ml) litrenin binde birine eşittir.  Not:(ÖNEMLİ)1 Litre (L)=1000 mililitre (mL) ‘dir.
  1 Litre (L)=1 dm³ ve
  1 Mililitre (mL)=1 cm³ tür.


  ÖZKÜTLE (Yoğunluk):

  * Bir maddenin 1 cm³ nün kütlesine ÖZKÜTLE (Yoğunluk)denir.
  * Özkütle ayırt edici özellik taşır.Çünkü her maddenin özkütlesi vardır.
  * Bazı maddelerin özkütleleri aşağıda verilmiştir.


  Madde Özkütle (g/cm³)
  Su 1
  Buz 0,5
  Civa 13,6
  Demir 7,8  SICAKLIK:

  * Maddelerin sahip olduğu sıcaklık da kütle ve hacim gibi ölçülebilir.
  * Maddelerin sıcaklığını ölçen araçlara termometre (sıcaklık ölçer) denir.
  * Kullandığımız termometreler Celcius (Selsiyus) birimine göre bölmelenmiştir.
  * Bu bölmelemede 0 ºC buzun erime sıcaklığını,100ºC ise suyun kaynama noktasını gösterir.Aradaki 100 bölmenin her biri 1 celcius (selsiyus) derecesine (ºC) eşittir.
  * Bir madde ısındıkça Sıçaklığı artar.
+ Yorum Gönder