+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Atomlar arası uzaklık Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atomlar arası uzaklık
  Atomlar arası uzaklık 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Atomlar arası uzaklık  Atomlar arası uzaklık hakkında bilgi

  Atomlar arası mesafe atomlar arası denge mesafesidir ve itici ve çekici güçler arasında bir denge ile oluşur. Örneğin metalik bağda elektronlar ve atom özü arasındaki çekim, atom özleri arasındaki itmeyle dengelenir. Denge ayırımı, atom çiftinin toplam enerjisi minimum olduğunda gerçekleşir. Bir katı metalde atomlar arası mesafe atom çapına veya atomik yarıçapı r'nin iki katına eşittir. Bununla beraber iyonik olarak bağlı malzemelerde atomlar arası mesafe iki farklı iyon yarıçaplarının toplamı olduğu için, bu yaklaşım kullanılamaz. Ek B' de elementlerin atomik ve iyonik çapları verilmiştir ve gelecek bolümde kullanılacaktır.


  Şekil deki minimum enerji, bağlanma enerjisidir veya bir başka deyişle bağı kurmak veya oluşturmak için gerekli enerjidir. İyonlar arasındaki elektronegatiflik değerlerinde çok büyük farklılıklar bulunduğu için, iyonik olarak bağlı malzemelerin özellikle büyük bir bağ enerjisine ve metal atomlarının elektronegatiflikleri benzer olduğu için metalik bağla bağlanmış malzemelerin daha düşük enerjiye sahip olması beklenir
+ Yorum Gönder