+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Atomlar arası bağ kuvvetleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atomlar arası bağ kuvvetleri
  Atomlar arası bağ kuvvetleri 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Atomlar arası bağ kuvvetleri  Atomlar arası bağ kuvvetleri hakkında bilgi

  METALİK BAĞ


  Adından da anlaşılacağı üzere metaller ile ilgili özelliklerin oluşmasını sağlayan atomlar arası bağdır.Metal atomlarının serbestçe hareket etmeleri önemli özellikleridir.

  Valans elektronları negatif yüklü,metal atom çekirdeğini meydana getiren protonlar pozitif yüklü olduğundan ,zıt kutuplu elektrik yükleriyle yüklenmiş durumdadırlar.Zıt kutupların birbirini kuvvetlice çekmesi ilkesi,burada da devreye girer ve metal atomlarının sıkıca bir arada durmasına neden olur.Metal atomları arsındaki bu bağın sıklığı,metallerin dayanımını oluşturur.

  Genelde metalik özellikleri oluşturan elektrik ve ısı iletkenliği bu bağ sebebiyle açığa çıkmaktadır.Metal atomları çevresinde serbest olarak hareket eden valans elektronları,elektrik akımının kolaylıkla iletilmesine olanak tanır.Çünkü elektrik akımı,yalın bir elektron hareketi niteliğindedir.Metallere verilen elektrik akımı,valans elektronlarının hareketini artırır.Dolayısıyla da elektron akışını (elektrik akımını)başlatır..Bu özellikten ötürü metaller,iyi bir elektriksel iletim yeteneğine sahiptirler.

  Elektrik nasıl bir enerjiyse ve elektronlar ile iletilebiliyorsa,ısı da bir enerjidir ve elektronlar ile iletilir.Bu yüzden elektriksel iletim yeteneğine sahip olan metaller,ısı iletim yeteneğini de gösterir.  İYONİK BAĞ

  Kötü maddeler üst elektron sayısına ulaşmak amacıyla çevredeki atomlar elektron alışverişi yaparlar.Bu esnada dış kabuk elektronları,elektron alırsa (-) ,elektron verirse (+) yük kazanırlar.+ yada – yük kazanmış bu tip elektronlara iyon adı verilir.Farklı yük kazanmış elektronlar birbirini çekme gücüne sahip olduğundan ve ortaya çıkan atomlar arası bağ iyon adlı elektronlardan oluştuğu için, iyonik bağ olarak adlandırılır.

  Sodyum ve flor tipik iyonik bağ örneğidir.  OVALENT BAĞ

  Bünyesinde üç veya daha fazla valans elektronu bulunan elementler,kovalent bağ ile birbirlerine bağlanmış durumdadırlar.Kovalent bağın diğer adı Homopolar bağdır.Valans elektronlarının kararlı duruma geçebilmeleri için sayılarını sekiz olması gerekir.Bu şekle kavuşmuş elementlerde sertlik yüksek olmasına karşın, elektrik iletkenliği düşmektedir.Kovalent bağın en önemli özelliği:valans elektronlarının komşu atomlar tarafından ortaklaşa kullanılmasıdır.

  Örn:Hidrojen klorür gazı,kovalent bağ için örnek verilebilir


  VAN DER WAALS BAĞI

  Asal gazların molekülleri,atomlar arası bağı oluşturacak serbest elektronlara sahip değildir ancak yine de bir arada bulunabilmek için,zayıf elektrik yüklü elektronların elektrolit gerilimi elektron yüzeyi yakınında artar.Böylece elektrik akımının zorlaştırılması olayıyla meydana gelen bir çekim gücü ile bir arada tutunabilirler.

  Bu tür bağ ile atomları birbirine çeken moleküller,çok zayıf olarak bir arada duduklarından,küçük enerjiler ile birbirlerinden kopabilirler
+ Yorum Gönder