+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Yunus emre divandan seçmeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yunus emre divandan seçmeler
  Yunus emre divandan seçmeler 2. Asel
  Bayan Üye

  Yunus emre divandan seçmeler

  Yunus emre divandan örnekler  SENİ SIYGAYA ÇEKER/BİR MOLLA KASIM GELİR


  Ben dervişim diyene
  Bir ün edesim gelir
  Tanıyuban şimdiden
  Varup yetesim gelir

  Sırat kıldan incedir
  Kılıçtan keskincedir
  Varıp anın üstüne
  Evler yapasım gelir

  Altında gayya vardır
  İçi nâr ile pürdür
  Varıp ol gölgelikte
  Biraz yatasım gelir

  Ta’n eylemen hocalar
  Hatırınız hoş olsun
  Varuban ol tamu’da
  Biraz yanasım gelir

  Ben günahımca yanam
  Rahmet suyunda yunam
  İki kanat takınam
  Biraz uçasım gelir

  Andan Cennet’e varam
  Hak’kı Cennet’te görem
  Hûri ile gılmanı
  Bir bir koçasım gelir

  Derviş Yunus bu sözü
  Eğri büğrü söyleme
  Seni sıygaya çeker
  Bir Molla Kasım gelir

  MÂNÂ EVİNE DALDIK

  Mânâ evine daldık
  Vücut seyrini kıldık
  İki cihan seyrini
  Cümle vücutta bulduk

  Yedi yer yedi göğü
  Dağları denizleri
  Uçmağ ile tamuyu
  Cümle vücutta bulduk

  Gece ile gündüzü
  Gökte yedi yıldızı
  Levhte yazılı sözü
  Cümle vücutta bulduk

  Musa ağdığı Tûr’u
  Yoksa Beyt_ül Mü’mur’u
  İsrafil çalan sûru
  Cümle vücutta bulduk

  Tevrat ile İncil’i
  Furkan ile Zebur’u
  Bunlardaki beyanı
  Cümle vücutta bulduk

  Yunus’un sözleri hak
  Cümlemiz dedik sadak
  Nerd’istersen orda Hak
  Cümle vücutta bulduk

  KALANLARA SELAM OLSUN

  Aralık 19th, 2006 — yeguner
  Bu dünyadan gider olduk
  Kalanlara selam olsun
  Bizim için hayır dua
  Kılanlara selam olsun

  Ecel büke belimizi
  Söyletmeye dilimizi
  Hasta iken halimizi
  Soranlara selam olsun

  Tenim ortaya açıla
  Yakasız gömlek biçile
  Bizi bir asân vechile
  Yuyanlara selam olsun

  Azrail alır canımız
  Kurur damarda kanımız
  Yuyacağın kefenimiz
  Saranlara selam olsun

  Selâ verile kastımıza
  Gider olduk dostumuza
  Namaz için üstümüze
  Duranlara selam olsun

  Dünyaya gelenler gider
  Hergiz gelmez yola gider
  Bizim halimizden haber
  Soranlara selam olsun

  Miskin Yunus söyler sözün
  Yaş doldurmuş iki gözün
  Bizi bilmeyen ne bilsin
  Bilenlere selam olsun

  İÇÜBENİ YUTAN GELSİN

  Bugün sohbet bizim oldu
  Bize bizim diyen gelsin
  Bu aşk zehrin seve seve
  İçübeni yutan gelsin

  Kanaat hırkası içre
  Selâmet başımı çektim
  Melâmet gömleğin biçtim
  Ârif olup geyen gelsin

  Bu aşk meydanı içinde
  Çağırdım bir avaz ettim
  Müezzinlik bizim oldu
  İmam oldum uyan gelsin

  Bu ummanda türlü türlü
  Gevher vardır elim ermez
  Akar rahmet suyu çağlar
  Gönül kirin yuyan gelsin

  A dostlar işidin sözüm
  Dün etmişim bu gündüzüm
  Yavı kılmışam kend’özüm
  Bu hak yola giren gelsen

  Yunus miskin anı görmüş
  Eline bir divan almış
  Âlimler okuyamamış
  Bu mânâda duyan gelsin

  HAK CİHANA DOLUDUR

  Hak cihana doludur
  Kimseler Hakk’ı bilmez
  Onu sen senden iste
  O senden ayrı olmaz

  Dünyaya inanırsın
  Rızka benimdir dersin
  Niçin yalan söylersin
  Çün sen dediğin olmaz

  Ahret yavlak ıraktır
  Doğruluk gey yaragtır
  Ayrılık sarp firaktır
  Hiç varan geri gelmez

  Dünyaya gelen göçer
  Bir bir şerbetin içer
  Bu bir köprüdür geçer
  Cahiller onu bilmez

  Gelin tanış olalım
  İşi kolay kılalım
  Sevelim sevilelim
  Dünyaya kimse kalmaz

  Yunus sözün anlarsan
  Ma’nisini dinlersen
  Sana bir amel gerek
  Bunda kimesne kalmaz

  GEL DOSTA GİDELİM GÖNÜL

  Yoldaş olalım ikimiz
  Gel dosta gidelim gönül
  Haldaş olalım ikimiz
  Gel dosta gidelim gönül

  Gel gidelim can durmadan
  Suret terkini urmadan
  Araya düşman girmeden
  Gel dosta gidelim gönül

  Gel gidelim kalma ırak
  Dost için kalalım yarag
  Şeyh’in katındadır durak
  Gel dosta gidelim gönül

  Terk edelim ili şarı
  Dost için kılalım zarı
  Ele getirelim yâri
  Gel dosta gidelim gönül

  Bu dünyaya kanmayalım
  Fanidir aldanmayalım
  Bir iken ayrılmayalım
  Gel dosta gidelim gönül

  Biz bu cihandan geçelim
  O dost iline uçalım
  Arzu hevadan geçelim
  Gel dosta gidelim gönül

  Kılavuz olgıl sen bana
  Yönelelim dosttan yana
  Bakmayalım önden sona
  Gel dosta gidelim gönül

  Bu dünya olmaz payidar
  Aç gözünü canın uyar
  Olgıl bana yoldaş u yâr
  Gel dosta gidelim gönül

  Ölüm haberi gelmeden
  Ecel yakamız almadan
  Azrail hamle kılmadan
  Gel dosta gidelim gönül

  Gerçek erene varalım
  Hakk’ın haberin soralım
  Yunus Emre’yi alalım
  Gel dosta gidelim gönül


  EVVEL BENEM AHİR BENEM

  Evvel benem ahir benem
  Canlara can olan benem
  Azıp yolda kalmışlara
  Hazır medet eden benem

  Bir karara tuttum karar
  Benim sırrıma kim erer
  Gözsüz beni nerde görer
  Gönüllere giren benem

  Kün deminde nazar eden
  Bir nazarda dünya düzen
  Kudretinden han döşeyip
  Aşka bünyad olan benem

  Düz döşedim bu yerleri
  Baskı kodum bu dağları
  Sayvan gerdim bu gökleri
  Yeri sonra düren benem

  Halk içinde dirlik düzen
  Dört kitabı doğru yazan
  Ak üstüne kara dizen
  Ol yazdığı Kur’an benem

  Dost ile birliğe yeten
  Buyruğu neyise tutan
  Mülk eyleyip dünya düzen
  O bahçıvan hemen benem

  Ben bu yere buyuracak
  Yeryüzüne gün vuracak
  Ulu deniz mevc urucak
  Gemiye yol bulan benem

  Diller damaklar şaşıran
  Aşk kazanın taşıran
  Hamza’yı Kaf’tan aşıran
  O ağulu yılan benem

  Yunus değil bunu diyen
  Kendiliğidir söyleyen
  Mutlak kâfir inanmayan
  Evvel ahir zaman benem

  DERVİŞLİK DEDİKLERİ

  Dervişlik dedikleri
  Hırka ile taç değil
  Gönlün derviş eyleyen
  Hırkaya muhtaç değil

  Hırkanın ne suçu var
  Sen yoluna varmazsan
  Vargıl yolunca yürü
  Er yolu kalmaç değil

  Dirsin Şeyh’in aşkına
  Yalın ayak başı açık
  Er var dirlik dirlikmiş
  Yalın ayak aç değil

  Durmuş marifet söyler
  Erene Yunus Emrem
  Yol eriyle yoldadır
  Yolsuza yoldaş değil

  BİZE DİDAR GEREK DÜNYA GEREKMEZ

  Bize didar gerek dünya gerekmez
  Bize mânâ gerek dâvâ gerekmez

  Bize Kadir gecesidir bu gece
  Ko seher olmasın seher gerekmez

  Bize aşk şerbetinden sun a saki
  Bize uçmaklarda Kevser gerekmez

  Badyalarda dolu dolu içelim biz
  Biz esrik olmazız humar gerekmez

  Yunus esriyiben düştü sokakta
  Çağırır Taptuk’ una âr gerekmez

  AŞKIN ALDI BENDEN BENİ

  Işkun aldı benden beni bana seni gerek seni
  Ben yanarım düni güni bana seni gerek seni

  Ne varlığa sevinürem ne yokluğa yirinürem
  Işkun ile avınuram bana seni gerek seni

  Işkun âşıklar öldürür ışk denizine taldurur
  Tecellîyile toldurur bana seni gerek seni

  Işkun şarâbından içem Mecnûn olup tağa düşem
  Sensin dün ü gün endîşem bana seni gerek seni

  Sûfilere sohbet gerek ahîlere ahret gerek
  Mecnunlara Leylî gerek bana seni gerek seni

  Eğer beni öldüreler külüm göğe savuralar
  Toprağum anda çağıra bana seni gerek seni

  Cennet cennet dedikleri bir kaç köşkle birkaç huri
  İsteyene ver onları bana seni gerek seni

  Yûnus’durur benüm adum gün geldükçe artar odum
  İki cihanda maksûdum bana seni gerek seni

+ Yorum Gönder