+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Mecliste kimler görev alır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mecliste kimler görev alır
  Mecliste kimler görev alır bana bilgi verebilir misiniz? Mecliste görev yapanlar kimlerdir meclistekiler ne gibi görevler yaparlar bana bilgi verebilir misiniz? İnşallah bana bilgi vererek yardım edersiniz. 2. Asel
  Bayan Üye

  Mecliste kimler görev alır

  Meclis görevleri

  Parlamenter sistemlerde meclise kanun yapmak, hükümeti denetlemek ve devlet bütçesini kabul etmek gibi üç ana görev ve yetkisi bulunmaktadır. Bunların Haricisinde  1- Meclisin kanun koyma, kanunları değiştirme ve kaldırma gibi görevi vardır.

  2- Meclisin bakanlar kurulunu ve bakanları denetleme gibi hakkı vardır.

  3- Meclisin bakanlar kuruluna bazı belli başlı konularda kanun hükmünde kararnama çıkartma yetkisi bulunmaktadır.

  4- Bütçe ve kanun yasa tasarsını görüşme ve kabul etme görevi vardır.

  5- Meclisin para basılmasına karar verme görevi vardır.
  6- Meclisin olabilecek bir savaş ilanı verme yetkisi vardır.
  7- Meclisin milletler arası yapılacak bir antlaşmanın onaylanmasını uygun bulma görevi vardır.

  8- Meclisin genel ve özel af ilanı verme yetkisi vardır.

  9- Anayasının diğer maddelerinde bulunan yetkileri kullanmak ve görevleri yapmaktır.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Mecliste millet vekilleri ve parlamentodakiler görev alırlar. Meclistekiler yeni yasa çıkarma, yasaları başbakana yada cumhurbaşkanına sunma gibi görevleri vardır. Bütçe ve kanun yapma meclistekilerin görevidir.
+ Yorum Gönder