+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Günümüz fıkıh problemleri ders notları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Günümüz fıkıh problemleri ders notları
  Günümüz fıkıh problemleri ders notları 2. Asel
  Bayan Üye

  Günümüz fıkıh problemleri ders notları

  Günümüz fıkıh problemleri ders notları hakkında bilgi


  ÜNİTE 1

  GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE İLKE VE YÖNTEMLER

  İslam bilginleri dini şu şekilde tanımlar: Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi bir kanundur.

  Fıkıh terminolojisinde Kuran ve Sünnet metinlerine ortak bir terimle “nas” adı verilir.Din ilahi kaynaklı naslar aracılığı ile ALLAH’ın insanlara hitabıyani buyurmasından ibarettir.

  İçtihat;”Fakih’in Şeri ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayretini sarfetmesi “şeklinde tanımlanmaktadır. Bu melekeye sahip olan kimseye müçtehit adı verilmektedir.
  Toplumsal hayat sürekli bir değişim içindedir.Sosyal bilimciler “değişmeyen bir şey varsa o da hayatın sürekli değiştiği gerçeğidir”derler.
  İslam’ın bir taraftan özünü safiyetini koruyup diğer taraftan durmadan değişen hayat realitesine uyum sağlama zorunluluğu ve yeteneği onun bazı hükümlerinde zamana çevreye ve şartlara göre nispi bir değişme olup olmayacağı meselesini gündeme getirmiştir.Bu konu klasik fıkıhta “ahkamın tağayyürü” hükümlerin değişmesi adı altında ele alınmıştır.
+ Yorum Gönder


günümüz fıkıh problemleri ders notları