+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kafiye ve redifle ilgili sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kafiye ve redifle ilgili sorular
  Kafiye ve redifle ilgili sorular 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kafiye ve redifle ilgili sorular

  Kafiye ve redifle ilgili sorular

  Uyak (Kafiye), mısra sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimelerin, eklerin benzerliğine denir.

  1- Yarım Kafiye:
  - Tek ses benzeşmesine dayanan kafiyeye yarım kafiye denir.
  - Genellikle Halk Edebiyatında kullanılır.

  Benim çektiğimi kim çeker
  Gözlerinden kanlı yaş döker
  Bulanık bulanık akar
  Dağların seliyim şimdi

  (”-er“: Redif | “-k“: Yarım Kafiye)

  2- Tam Kafiye:
  - İki ses benzeşmesine dayanan kafiyeye tam kafiye denilir.

  Orhan zamanından kalma bir duvar
  Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

  (”-ar“: Tam Kafiye)

  Zamanla nasıl değişiyor insan
  Hangi resmime baksam ben değilim
  Nerde o günler, o şevk, o heyecan
  Bu güler yüzlü adam ben değilim
  Yalandır kaygısız olduğum, yalan

  (”-an“: Tam Kafiye | “-ben değilim“: Redif | “-am“: Tam Kafiye)

  Not: Dilimize yabancı dillerden geçmiş “â, î, û” gibi uzun sesler iki ses değerine sahiptirler. Dizeler arasında sadece bu seslerden oluşan bir benzeşme varsa bu tam kafiyedir.

  3- Zengin Kafiye:
  - İkiden fazla sesin benzeşmesiyle oluşan kafiyeye denir.
  - Daha çok Divan şiirinde kullanılır.Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene
  Biz sende olamazsak bile sen bizdesin gene(”-ene“: Zengin Kafiye)Bin bahçeli beldemizi yâd ellere bıraktık
  Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık(”-tık“: Zengin Kafiye)

  4- Tunç Kafiye
  - Kafiyedeki kelimelerden birinin, diğerini içinde aynen bulunması yani tekrar edilmesiyle oluşan kafiyeler tunç kafiye denir.

  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım
  Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım

  (”-aşarım“: Tunç Kafiye)

  Bursa’da bir eski cami avlusu
  Mermer şadırvanda şakırdayan su

  (”-su“: Tunç Kafiye)

  Bir eşek var idi zâif u nizâr
  Yük elinden katı şikeste vü zâr

  (”-zâr“: Tunç Kafiye)

  5- Cinaslı Kafiye
  - Yazılışları ve okunuşları aynı anlamı farklı olan kelimelerle yapılan kafiyeye cinaslı kafiye denir.
  - Cinaslı kelimeler daha çok manilerde kafiye olarak kullanılır.

  Niçin kondun a bülbül
  Kapımdaki asmaya
  Ben yârimden vazgeçmem
  Götürseler asmaya

  (”-asmaya“: Cinaslı Kafiye)

  Kararmış kara gözler
  Dermanım kara gözler
  Gemim deryada kaldı
  Yelkenim kara gözler

  (”-kara gözler“: Cinaslı Kafiye

  Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
  Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç

  (”-geç“: Cinaslı Kafiye)

  Redif:
  - Şiirde kafiyeden sonra gelen yapı ve anlam bakımından benzerlik taşıyan eklere, kelimelere veya kelime gruplarına redif denir.
  - Halk şiirimizde redife kafiyeden daha çok önem verilmiştir.
  - Redif kelimesinin sözlük anlamı “arkadan gelen”dir.

  Aşk bir şem-i ilahîdir benim pervânesi -si: Redif
  Şevk bir zincirdir gönlüm ânın divânesi -vâne: Zengin kafiye

  Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir – ım varsa sendendir: Redif
  Meyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir -âr(aar olduğundan): Zengin Kafiye Şeyh Galib

  Bizim elde bahar olur, yaz olur – olur : Redif
  Göller dolu ördek olur, kaz olur – az: Tam Kafiye
  Sevgi arasında yüz bin naz olur
  Suçumu bağışla, ben sana kurban
+ Yorum Gönder


redif ve kafiye ile ilgili sorular,  kafiye ile ilgili sorular,  kafiye ve redifle ilgili test soruları,  kafiye soruları,  kafiye ve redif ile ilgili sorular,  kafiye ve redif ile ilgili test soruları