+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda İyonik bileşiklerin suda çözünmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İyonik bileşiklerin suda çözünmesi
  İyonik bileşiklerin suda çözünmesi 2. Asel
  Bayan Üye

  İyonik bileşiklerin suda çözünmesi

  İyonik bileşiklerin suda çözünmesi hakkında bilgi

  İyonik bileşikleri oluşturan birimler atom değil iyonlardır. İyonlar elektriksel itme ve çekme etkisiyle bir araya gelerek düzenli sayıda komşu ve zıt yüklü iyonun çekimi etkisindedir.
  Kristal örgü yapısı nedeniyle iyonik bileşiklerin formülü maddedeki atomların sayıları oranını yansıtan en basit formüldür.
  İyonik bileşikler suda iyi çözünürler. Su moleküllerinin – uçları(oksijen tarafı) pozitif, + uçları ise negatif iyonlara doğru yönlenir.
  Bu nedenle iyonik bileşikler suda iyi çözünürler.
  Kimyasal tepkimelerde katı “k” ile sıvı “s” ile gaz “g” ile sulu çözelti ise “suda” ya da “a..q/noktalar küfür sayıldığından koyulmuştur 2 noktada geçersizdir ** olarak yazılan noktasız halleridir)” olarak gösterilir.

  Bazı iyonik bileşiklerin suda çözünmesi
  NaCl (k) ---------> Na+ (**) + Cl– (**)
  CaCl2 (k) ---------> Ca+2 (**) + 2Cl– (**)
  KNO3 (k) ---------> K+ (**) + NO3– (**)
  Al2(SO4)3 (k) ---------> 2Al+3 (**) + 3SO4-2 (**)
  NH4NO3 (k) ---------> NH4+ (**) + NO3– (**)
  CH3COONa (k) ---------> CH3COO– (**) + Na+ (**)
+ Yorum Gönder


iyonik bileşiklerin suda çözünmesi