+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Birden yüze kadar ingilizce sayma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Birden yüze kadar ingilizce sayma
  Birden yüze kadar ingilizce sayma 2. Asel
  Bayan Üye

  Birden yüze kadar ingilizce sayma

  1 den 100`e Kadar İngilizce Sayılar


  Rakam İngilizce Yazılışı Türkçe Anlam
  0 Zero, Null Sfır
  1 One Bir
  2 Two İki
  3 Three Üç
  4 Four Dört
  5 Five Beş
  6 Six Altı
  7 Seven Yedi
  8 Eight Sekiz
  9 Nine Dokuz
  10 Ten On

  11 Eleven Onbir
  12 Twelve Oniki
  13 Thirteen Onüç
  14 Fourteen Ondört
  15 Fifteen Onbeş
  16 Sixteen Onaltı
  17 Seventeen Onyedi
  18 Eighteen Onsekiz
  19 Nineteen Ondokuz
  20 Twenty Yirmi

  Bu sayıların arasındaki sayılar ise, ilk basamağı yukarıdaki onun katı olan sayılardan, ikinci basamağı ise birden ona kadar olan rakamlardan alınarak yapılır. Örneğin:
  21 = Twenty One
  36 = Thirty Six
  42 = Forthy Two
  78 = Seventy Eight
  93 = Ninety Three
  54 = Fifty Four
  100 den Büyük Sayılar

  İngilizcede 100 den büyük bir sayıyı söylemek için önce kaç tane yüz içerdiğini söyleriz daha sonra da geri kalan kısmını 1 den yüze kadar olan sayıları söylediğimiz gibi söyleriz.Örneğin:
  121 = One Hundred and Twenty One
  567 = Five Hundred and Sixty Seven
  791 = Seven Hundred and Ninty One

  Büyük Sasyılar

  Sayı İngilizce Yazılışı Türkçe Anlam
  1,000 One Thousand Bin
  10,000 Ten Thousand Onbin
  100,000 One Hundred Thousand Yüzbin
  1,000,000 One Million Bir Milyon
  1,000,000,000 One Billion Bir Milyar
  Sayı İngilizce Yazılışı Türkçe Anlam
  20 Twenty Yirmi
  30 Thirty Otuz
  40 Forty Kırk
  50 Fifty Elli
  60 Sixty Altmış
  70 Seventy Yetmiş
  80 Eighty Seksen
  90 Ninety Doksan
  100 A/one hundred Yüz

+ Yorum Gönder