+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Asurlular ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Asurlular ile ilgili bilgiler
  Asurlular ile ilgili bilgiler 2. Asel
  Bayan Üye

  Asurlular ile ilgili bilgiler

  Asurlular hakkında bilgi

  ‘* Yukarı Mezopotamya’da(Güneydoğu Anadolu) kurulmuşlar, Toroslar ve Kapadokya’ya kadar yayılmışlardır.
  * Anadolu’da ticaret kolonileri kurdular. (KÜLTEPE’de)
  * Çivi yazısını Anadolu’ya öğreterek, Anadolu’da tarih devirlerini başlattılar.
  * Tüm çivi yazılı eserleri başkentleri NİNOVA’da toplayarak, ilk KÜTÜPHANECİLİK ve ARŞİVCİLİK faaliyetini başlattılar. Orta Mezopotamya’da Arabistan’dan gelen Samilerle Sümerler’in karışımıyla Asurlular meydana geldi.
  * MÖ 2000 yılında kurulan ve Asur merkezi olan bu devlet Anadoluya kadar ticari faliyetlerini geliştirerek ticaret kolonuleri kurdu.
  * Suriye’ye de hakim olan Asurlular, Hammurabi zamanında Babillerin egemenliği altına girdiler.
  * Tekrar bağımsızlığını elde eden Asurlular Arami göçleri ile sarsıldılar.
  * Tekrar toparlanan Asurlular ninova şehrini kurdular.
  * Mısır alınmış Elamlılar devletine son vermişlerdir.
  * Medler ve Babiller (Kaldeliler) birleşerek Asurluları yıktılar.  Asurlular ile ilgili bilgiler.jpg.

  DEVLET TEŞKİLATI

  * Başta mutlak yetkililer donatılmış acımasız krallar bulunurdu.(Bunlar kendilerini Dünya hakimi sayarlardı”.)
  * Saraydan sora ordu gelirdi. Devletin temeli orduya dayanırdı.
  * Asur kanunları daha sertti.
  * Asur kralı Asur Banipal Ninova kütüphanesini kurdu.
  * Asurlular da dış ülkelerde ticaret kolonileri kuruluyordu.
  * Mallar arabalarla ve gemilerle taşınıyordu.
  * Mezopotamya’da dışarıya tahıl, hurma, yün, süs eşyaları satıyor dışardan ise kereste, fildişi, maden alınıyordu.
  * Sanayi olarak madencilik,dokumacılık ve gemicilik başta geliyordu.
  * Ticarette takas ve külçelerle gümüş para olarak kullanılıyordu.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  asurlular nerede kuruldu

  Asur İmparatorluğu, aslen Kuzey Irak'ta, Dicle kıyısında bulunan Asur (Aššur) Şarkat Kalesi kenti ve çevresinde yaşayan bir Sami toplulukken özellikle M.Ö. 2000 sonrası doğu-batı arası küresel ticaretten faydalanarak gelişmiş ve topraklarını genişleterek ülkelerini bir imparatorluğa dönüştürmüş eskiçağ halkı. Başkentleri Ninova'dır

+ Yorum Gönder


asurlular,  asurlular hakkında bilgi,  ASURLAR