+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kur'an-ı Kerim'in temel amaçları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Kur'an-ı Kerim'in temel amaçları nelerdir
  Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in temel amaçları nelerdir kısaca anlatır mısınız?
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları

  Bediüzzaman Kur’an’ın dört maksadı olduğunu ifade ederken ”Tevhid, Nübüvvet, Haşir ve Adaleti” sayar. Buna birde “İbadet”i de başka bir eserin de eklemektedir.

  Buradaki ilaveden , “Adalet” ve “İbadet”in tek madde olarak sayıldığı anlaşılmaktadır. Kanaatimizce; adalet kavramı ibadeti de içine alır. Şöyle ki:

  Adalet, İhkak-ı Haktır. Yani her hak sahibine hakkını vermektir. Başlıca şu üç hakla karşı karşıya olduğumuz görülür.

  1. Allah’ın üzerimizdeki hakkı. (Hukukullah)

  2. Diğer insanların üzerimizdeki hakkı (hukuk- u ibad)

  3. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı.

  İbadet, tümüyle Hukukullah ile alakalıdır. Diğer insanların üzerimizdeki hakları “muamelat” şeklinde ifade edilebilir. Fıkıh ilmi bunları ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Nefsin terbiyesi, tezkiyesi, onu hevaya değil Hüdaya sevketmek gibi durumlar ise zaten insanın üzerindeki haklarındandır.

+ Yorum Gönder


kuran-ı kerimin belli başlı konuları nelerdir