+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Örf ve âdetlerin dinle ilişkisi nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Örf ve âdetlerin dinle ilişkisi nedir?
  Arkadaşlar bana kısaca Örf ve âdetlerin dinle ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz? Örf ve adetlerin din ile nasıl bir bağlantısı vardır ban bu konuda bilgi verebilirseniz çok mutlu olurum. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Örf ve âdetlerin dinle ilişkisi nedir

  Her toplumun kendine özgü örfü, âdeti vardır. Örf, çoğunluğun benimseyip yapmakta oldukları işlerdir. Adet ise,
  alışılagelen bir işi, davranışı sürdürmek, demektir.

  Örf ve âdet terimleri, İslam hukukunda eş anlamlı olarak kullanılırlar. Örf, Kur'an ve Sünnette, aklın ve dinin güzel gördülüğü iyilik ve ihsan manasında "marûf" şeklinde geçer.

  İslam hukukunun dünya ve ahirete ilişkin hükümleri, dört kaynaktan alınır. Bunların yanında örf de, fıkıhta bir delil ve hüküm kaynağın kabul edilir.

  Hz. Peygamber (s.a.s.), bu konuda "Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir." (Ahmed b. Hanbel, I, 379) buyurmuşlardır. Örfün dinî bir delil sayılması, Kur'an ve Sünnete uygun olması ile sınırlıdır. Aksi takdirde örf, geçerli bir delil olmaz.

  Boşanan kadının nafakasının tespiti, süt anneye verilecek ücretin belirlenmesi gibi konuların çözümü, Kur'an'da örfe bırakılmıştır.

  Müslümanların benimseyerek güzel gördükleri şeylerin yapılması ve çocukların nafakasının tayini konusunda Sünnet, yine örfü esas almıştır. Bu bakımdan, toplumun, meşrû örf ve âdetlerine aykırı hükümler vermek, doğru değildir
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Örf insanların kendilerine özgü adetleri anlamına gelmektedir. Adetler ise aynı davranışı devam ettirme anlamına gelmektedir. Örf ve adetler belirlenirken dine bakılarak dinin uygun gördükleri benimsenerek uygun görmedikleri ise dışlanarak belirlenmiş ve bu şekilde uygulanmaktadır.
+ Yorum Gönder


örf ve adetlerin dinle ilişkisi