+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kur'an'a göre insanın yaratılış amacı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Kur'an'a göre insanın yaratılış amacı
  Sizce Kuran'a göre insanın yaratılış amacı ne olabilir arkadaşlar? Allah insanları ne amaç ile yaratmıştır bana bu konuda bilgi gerekmektedir bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok mutlu olurum. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  kur'an'a göre insanın yaratılış amacı

  insan sadece Allah'a kulluk amacıyla yaratılmıştır.Allah (cc) "cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım" (Zariyat-56) buyuruyor.
  Allah'ın gönderdiği her peygamber tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadete çağırır. Yaratılışta zaten buna şahittir.
  "Andolsun ki biraz korku açlık ve bir parça mallardan,canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz sabır gösterenleri müjdele"(Bakara -155) Allah teala kullarını deneyip imtihan edeceğini haber veriyor nitekim başka bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor "Andolsun ki içinizde cihada çıkanları ve sabredenleri meydena çıkarıncaya ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi tecrübe edeceğiz" (Muhammed-31) Bazen bollukla dener bazen darlıkla bazen korkuyla dener bazen azlıkla; bütün bunlar Allah'ın kullarını denediği bir imtihandır kim bu imtihana ulaşırsa sevaba ulaşır kim de ümitsizliğe düşerse Allah'ın azabını hak eder bunun için Allah teala "sabredenlere müjdele" buyurmuştur
  " O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleri ile sizi sınamak için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti şüphesiz Rabbin sonuçlandırması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır esirgeyendir"(En'am 165) Sınamak denemek demektir yani sonunda sevap veya cezanın söz konusu olan amellerinizi ortaya çıkarmak için "kiminizi kiminize derecelerle üstün kılandır. O her zaman için ilmiyle buna muhtaç olmayandır ama O varlıklıyı zenginliğiyle sınamış ondan şükretmesini istemiştir darlık içinde olanıda fakirlikle sınamış ve sabretmesini istemiştir.
  Bir başka ayette ise "Sizi topraktan yaratması O'nun varlığının belgelerindendir sonra hemen birer insan olup yeryüzüne yayılırsınız" (Rum -20)
  Aslımız önce topraktan sonra az bir sudandır sonra şekil kazanıp bir kan pıhtısı,sonra bir çiğdem et sonra insan şeklini alan bir kemik oldunuz sonra Allah Teala bu kemiğe et giydirdi ona ruhu üfürdü daha sonra insan annesinin karnında güçsüz,zayıf ve küçük olarak çıkmıştır onun düşünmesi,zekası,çağre bulma gücü,görüşü,ilmi,dünya ve ahiret işlerinde genişçe vukufu vardır ve bunlar herkese göre değişir bizlere bu gücü veren Allahın şanı ne yücedir
  Allahu teala Tin suresinde şöyle buyurmaktadır;
  ''incir ve zeytine and olsun,and olsun sina dağına,and olsun bu güvenli mekke şehrine, biz insanı en güzel şekilde yarattık,sonra onları aşağıların en aşşağısı kıldık,yanlız inanıp yararlı iş işleyenler bunun dışındadır,onlara kesintisiz ecir vardır.öyleyse sana yalan saydırtan şey nedir,Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değilmidir?''
  şüphesiz Allah doğruyu söylemiştir.

 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Allah insanları kendilerine kulluk etmeleri ve ibadet etmesi için yaratmıştır. Kuranı kerimde bazı ayetlerde Allah insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım demiştir. Allah peygamberleri de insanları ibadet konusunda uyarsınlar diye göndermiştir.
+ Yorum Gönder


kurana göre insanın yaratılış amacı nedir