+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Bağımlı nüfus nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Bağımlı nüfus nedir
  Arkadaşlar bana acil Bağımlı nüfusun ne olabileceği hakkında lütfen kısaca bilgi toplayabilir misiniz?Bağımlı nüfus nedir en çok hangi ülkelerde görülür bana bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2. Asel
  Bayan Üye

  Bağımlı nüfus nedir

  Bağımlı nüfus hakkında bilgi


  BAĞIMLI NÜFUS (GENÇLER VE YAŞLILAR)


  Bağımlı nüfus nedir.jpg


  Bağımlı nüfus oranı, gelişmiş ülkelerde az iken, az gelişmiş ülkelerde fazladır.  1. Türkiye’de 1935 ve 1990 yılları nüfus grafikleri  1935 yılı Türkiye nüfus grafiği: Bu grafik, Türkiye’nin gelişmekte olduğunu gösterir. 0 - 4 yaş grubunun oluşturduğu tabanın çok geniş olması, doğum oranının çok yüksek olduğunu göstermektedir.  1990 yılı Türkiye nüfus grafiği: Bu grafikten de, Türkiye’nin gelişmekte olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, 0 - 4 yaş grubu, 1935 yılına göre daha dardır. Bu da ülkemizde doğum oranının azaldığını göstermektedir.  • Nüfusun cinsiyet durumu  1945 yılındaki sayıma kadar, ülkemizde kadın nüfusunun erkek nüfustan daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durumda, Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı tehlikesi etkili olmuştur. Fakat, 1945'ten sonra erkek nüfusu kadın nüfusunu geçmiştir. Şu anda erkek nüfus % 1,2 oranında fazlalık gösterir.  Türkiye’de dışarıdan göç alan İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezlerde erkek nüfus fazla iken, dışarıya göç veren Trabzon, Tokat, Yozgat gibi merkezlerde kadın nüfusu daha fazladır.  2. Aktif Nüfus  Aktif nüfus, çalışan nüfus veya faal nüfus olarak da adlandırılır.  15 - 64 yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus denilmektedir. Bu nüfusun hepsi bir işte çalışmaktadır. Çalışabilecek yaştaki nüfus içinde, çalışan nüfus oranı ne kadar çoksa, işsizlik oranı o kadar azdır. Genellikle, sanayileşmiş ve buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerde işsizlik az iken, az gelişmiş ülkelerde işsizlik fazladır.  3. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı  Ekonomik faaliyetler üç büyük gruba ayrılır:

  Tarım (Tarım, hayvancılık, ormancılık, vs.)

  Sanayi (Endüstri, madencilik, vs.)

  Hizmet (İnşaat, ticaret, turizm, vs.) sektörleridir.  Az gelişmiş ülkelerde, toplam çalışan nüfusun % 90'a yakını tarımsal nüfus özelliği taşır. Gelişmiş ülkelerde ise tarımsal nüfus % 10 civarındadır. Diğer nüfus, hizmet ve sanayi sektöründe çalışmaktadır.  Gelişmekte olan ülkelerde, sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus, gelişmiş ülkelere göre daha azdır.  Aşağıdaki tabloya baktığımızda, Türkiye’de 1927 yılında nüfusun %90'ı tarım, %10'u sanayi ve hizmet sektöründe çalışmıştır.  1950 - 1960 lı yıllarda tarım sektöründeki nüfus azalmaya başlamıştır. Özellikle 1980 li yıllardan sonra, sanayileşme hızının artmasıyla tarım sektöründeki nüfus % 50'nin altına düşmüştür.  Türkiye’de nüfusun 1927 - 1990 yılları arasındaki sektörel dağılımı  Türkiye’de çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür. Çalışan nüfusun bölgelere göre dağılımı incelendiğinde dengesizlik görülür.  Sanayi ve hizmet sektöründeki nüfusun büyük bölümü, Marmara Bölgesi’ndeki Çatalca - Kocaeli ve Güney Marmara bölümlerinde yoğunlaşmıştır. İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana, Mersin, Zonguldak, Ereğli, Karabük, Gazi Antep, Kayseri, Denizli, Konya gibi illerde sanayi nüfusu yoğundur.  4. Nüfusun Eğitim Durumu  6 yaşını bitiren nüfusa, tüm Dünya’da eğitim verilmeye çalışılır. Eğitim okur - yazarlık, ilköğretim, lise ve üniversite olmak üzere sınıflandırılabilir.  1990 yılına göre, Türkiye’deki faal nüfusun % 55'e yakınını ilkokul mezunları, % 7,4'e yakınını okur - yazar, % 5'e yakınını ortaokul ve lise mezunları, % 4'ünü de üniversite mezunları oluşturmaktadır.  5. Nüfusun Kırsal - Kentsel Durumu  Türkiye’de nüfusu 10.000'den az olan yerleşmelere kır nüfusu, fazla olan yerleşmelere de kent nüfusu denilmektedir.  Türkiye’de 1927 - 1950 yılları arasında, kırsal ve kentsel nüfus oranlarında fazla değişiklik olmamıştır. Fakat, 1950'li yıllardan sonra, ülkemizde ulaşım yollarının ve sanayi faaliyetlerinin gelişmeye başlaması bunun yanında kırsal nüfusun artmasıyla birlikte kente doğru bir göç olayı başlamıştır.  Kırsal kesimden kente göç olayı, en fazla, 1980 - 1985 yılları arasında meydana gelmiş ve 1985 li  yıllarda kır veent nüfusu az çok deng elenmiştir. En son yapılan 1997 yılındaki sayımda kent nüfusu % 65'e ulaşmıştır. Bu sonuç, ülkemizde sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfusun arttığını göstermektedir. Aşağıdaki grafikler, Türkiye’nin kentsel ve kırsal nüfus değişimlerini daha iyi ifade etmektedir. Dikkatle inceleyiniz.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Gelişmiş ülkelerde bağımsal nüfus oranları azdır bağımsız olan nüfus oranı daha fazladır. Gelişmemiş ülkelerde ise bağımsal nüfus fazladır. Gelişmiş ülkelerde halkın sadece%10 tarım işinde çalışırken gelişmekte olan yada gelişmemiş ülkelerde tarım işlerinde çalışan nüfus oranı 590 dır.
+ Yorum Gönder


bağımlı nüfus nedir