+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Ahlaki değerlerin dinle ilişkisi var mıdır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Ahlaki değerlerin dinle ilişkisi var mıdır?
  Arkadaşalar ya sizce Ahlaki değerlerin dinle ilişkisi var mıdır? Eğer bununla ilgili bilgileriniz varsa bana söyler misiniz? Ahlaki değerler nasıl oluşturulur ahlaki değerleri oluştururken dinin etkisi olur mu? 2. Asel
  Bayan Üye

  Ahlaki değerlerin dinle ilişkisi var mıdır?


  Ahlaki değerlerin dinle ilişkisi hakkında


  Ahlaki değerlerin dinle ilişkisi hakkında.jpg.


  Tarih boyunca insanlar topluluk halinde yaşamışlar ve muhakkak bir dine inanmışlardır. Topluluk yaşamında izleri açık ve net olarak görülen dini ve ahlaki kültür unsurlarının değerleri onun doğuştan getirdiği varlık yapısında bulunan değişmez niteliklerdir. İnsan ancak bu temel değerleriyle insandır. Bunlarsız insanı düşünemeyiz. İnsanı öteki canlılardan ayıran da insana özgü bu temel değerlerdir. Buna göre dini değerlerin de ahlaki değerlerin de kökleri insandadır. Tarihe bakıldığında dini yaşantısı olan toplumların muhakkak bir de ahlak anlayışlarının olduğu görülür. Bununla beraber, din yaşayışının dışında ahlaklılığın olamayacağını söylemek de yanlış olur. Çünkü nasıl dini değerlerin temeli insan varlığında bulunmaktaysa ahlaki değerlerin temeli de insanın varlığında bulunmaktadır. Ahlaki değerlerin din ile yakın bir ilişkisi söz konusudur. Ahlak insanın ve toplumun belli bir amaçla bilinçli olarak yaptığı iyi ya da kötü olarak nitelenebilen bütün davranışlarını, örf ve adetlerini konu edinir. Bütün bunlar aynı zamanda dinin de konuları içerisinde yer alır. Bütün dinler ahlaka önem vermiş, ahlaki ilkeler, arasında yer almıştır. İslam'ın emir ve yasakları da ahlakı güzelleştirmeye yöneliktir.

  Ahlaki değerlerin amacı insanı iyiye doğruya yönlendirip kötülüklerden uzak tutmaktır. Dinin amacı ise dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Din bunu gerçekleştirmek için insana; hayırseverlik, cömertlik, doğru söyleme, dürüst davranma gibi davranışları emreder. Yalancılık, kıskançlık, cimrilik, geçimsizlik gibi davranışları da yasaklar. Bu şekilde emir ve yasaklarına uyanları güzel ahlaklı olarak isimlendirir.

  Din ahlaki değerlerin insan üzerindeki yaptırım gücünü etkinleştirir. Çünkü insandaki din inancı, onu kötü hal ve hareketlerden uzak tutup iyiliğe yönlendirir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Ahlaki değerler oluşturulurken dinin emir ve yasaklarına bakılarak belirleme yapılmıştır. Ahlaki yönden uygun olmayan dini bakımdan da uygun değildir. İnsanların hırsızlık yapmaları yada yalan söylemeleri hem dini bakımdan hemde ahlaki bakımdan hoş görülmez bu nedenle din ile ahlak yakından bağlantılıdır.
+ Yorum Gönder


ahlaki değerler