+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kuranın iç düzeniyle ilgili kavramlar nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Kuranın iç düzeniyle ilgili kavramlar nelerdir?
  Arkadaşlar sizce Kuranın iç düzeniyle ilgili kavramlar nelerdir? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kuranın iç düzeniyle ilgili kavramlar

  Ayet; sözlük anlamı kanıt, işaret, anlamına gelen ayet kelimesi, sureleri oluşturan bir veya bir kaç cümleden oluşan bölümlere denir. Bir sayfadan oluşan ayetler olabildiği gibi tek bir harften oluşan ayetler de vardır. Toplam 6236 ayet bulunmaktadır.
  Sure; sözlük anlamı, yüksek mevki, etrafı etrafı surlarla çevrili şehir demektir. Kavram olarak, Kur’anı Kerim’in değişik sayıdaki ayetlerinden oluşan bölümlere sure denir. Toplam 114 sure bulunmaktadır. En kısa sure üç ayetten oluşan Kevser suresi, en uzunu ise 286 ayetten oluşan Bakara suresidir. İlk sure Fatiha, son sure ise Nas suresidir.


  Tevbe suresi dışındaki her bir sure başında Besmele bulunmaktadır. Mekke’de indirilen surelere “Mekkî”, Medine’de indirilenlere ise “Medenî” sure denir. Sureler genellikle uzun olandan kısa olana doğru sıralanmıştır.

  Her surenin yaygın olarak bilinen bir adı vardır. Fatiha, Kevser, İhlas sureleri gibi. Bazı surelerin birden fazla adı bulunmaktadır. Örneğin İhlas suresine Tevhit suresi de denir. Sureler, isimlerini içinde geçen bir olaydan veya bir kelimeden almışlardır.
  Cüz; Kur’an’ın her yirmi sayfasına bir “cüz” denilmektedir ve toplam 30 cüz bulunmaktadır.

  Kur’an okunup ezberlenmesi kolay bir kutsal kitap olduğu için en çok okunup ezberlenen kutsal kitaptır. Hem şiir, hemde düz yazı özelliklerine sahiptir.

  Mushaf; Sözlükte iki kapak arasına toplanmış sayfalar demektir. Kuranıkerim’in isimlerinden biridir.
+ Yorum Gönder