+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Hz. Hatice, Hz. Muhammed’le evlenmeye nasıl karar vermiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Hz. Hatice, Hz. Muhammed’le evlenmeye nasıl karar vermiştir
  Hz. Hatice, Hz. Muhammed’le evlenmeye nasıl karar vermiştir hakkında bilgi. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hz. Hatice, Hz. Muhammed’le evlenmeye nasıl karar vermiştir


  Hz. Hatice, Kâinatın Efendisini çocukluğundan beri tanıyor*du. Ticaret mal*la*rının başında Şam’a göndermesi ise, onu daha da yakından tanımasına vesile olmuştu.

  Dul olan Hz. Hatice o sırada, Ku*reyş kadınları arasında soy sop, şeref ve zen*ginlik bakımından en üstün mev*kiye sahip bulunuyordu. Aynı zamanda, Cenab-ı Hak, Ce*mîl ismiyle, pek az kadına nasip olacak bir güzelliği de kendi*sine ihsan etmişti.

  O âna kadar, kabilesinden birçok kimse evlenmek için kapısını çalmış ise de, o bunların hiçbirini kabul etmemişti.[1]Adeta, evlen*me*yi düşünmüyor gi*biydi.

  Ne var ki kader şimdi karşısına bambaşka bir şahsiyet çıkarmıştı: Ruhun*daki güzellikler yüzüne aksetmiş, gönlündeki sevgi simasında tebessüme kal*bolmuş, zihnindeki derin düşünce dışarıya ciddiyet ve samimiyet şeklinde tezahür etmiş müstesna bir insan

  Daha önce bütün Ku*reyş büyüklerinin evlenme teklifini reddeden ve adeta evlenmek fikrini zihninden atmış bulunan Hz. Hatice, bu eşsiz insanla daha ya*kından tanışınca, bu fikrinden vazgeçti.

  İlâhî kader, bu iki insanın kalbini birbirine ısındırmayı takdir et*mişti. Her şeye rağmen Ku*reyş’in ileri gelenleri ve zenginleri, kaderin çizmiş olduğu bu programı bozamamışlardı.

  Hz. Hatice’den Gelen Teklif

  Evlenme teklifi, bizzat Hz. Hatice’den geldi. İffeti ve namusunu koruması se*bebiyle Câhiliyye devrinde bile tertemiz kadın manasına gelen “Tâhire” la*ka*bıyla anılan Hz. Hatice’den

  Teklifi getiren, Hz. Hatice’nin yakın arkadaşı Münye kızı Nefîse ile Pey*gam*be*ri*miz arasında şu konuşma geçti:

  “Ey Muhammed! Seni hangi şey evlenmekten alıkoyuyor?”

  “Elimde evlenecek kadar para yok!”

  “Eğer bu temin edilse ve sen, mala, güzelliğe, şeref ve denkliğe çağrılsan icabet eder misin?”

  “Kimdir bu?”

  “Hüveylid’in kızı Hatice”

  “Ama, bu nasıl olabilir?”

  “Orasını ben bilirim!”

  “O halde, dilediğini yaparım.”

  Nefise, sevinç içinde, Kâinatın Efendisiyle konuştuklarını, gelip Hz. Ha*tice’ye iletti.

  Hz. Hatice’nin sonsuz memnuniyeti, yüzündeki tebessümlerden okunu*yor*du. Nefise’yle birlikte sevinç ve memnuniyetlerini yaşadıktan sonra, Pey*gam*be*ri*mize, “Ey amcam oğlu! Sen, benim akrabam olduğun,[3]kavmin için*de şerefli, güvenilir kimse, güzel huylu, doğru sözlü bu*lunduğun için seninle ev*len*meyi arzu ediyorum” diye haber gönderdi.

  Teklifi alan Efendimiz, durumu amcası Ebû Tâlib’e bildirdi.

  Ebû Tâlib, teklifi tahkik etti. Hz. Hatice’nin böyle bir evliliği arzu ettiğini, biz*zat kendisinden öğrendi.
+ Yorum Gönder


hz hatice hz muhammed ile evlenmeye nasıl karar vermiştir,  hz.hatice hz.muhammed ile evlenmeye nasıl karar vermiştir,  hz. hatice hz.muhammed ile evlenmeye nasıl karar vermiştir