+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kişilik gelişiminde değerlerin etkisi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Kişilik gelişiminde değerlerin etkisi nedir
  Arkadaşlar sizce Kişilik gelişiminde değerlerin etkisi nedir kısaca bana açıklar mısınız?Kişilik gelişirken değerlerden etkilenir mi bana kişilik ve değerler konusunda bilgi verebilirseniz çok mutlu olurum 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  Kişilik gelişiminde değerlerin etkisi nedir hekkınde bilgi

  İnsan, küçük yaşlardan itibaren, toplumun değer yargılarıyla kuşatılır. Doğru, yanlış, temiz, kirli, terbiyeli, terbiyesiz, sevap, günah, iyi, kötü gibi kavramlar, insanın yaşamında yönlendirici rol oynar. İnsanın karakter gelişimi, değerlerin etkisine göre şekillenir.

  Dini ve ahlaki değerler, insan kişiliğine iyiliksever, büyüklerine saygılı, adaletli, hoşgörülü, arkadaşını kendine tercih eden, doğru ve dürüst bir yapı kazandırmaya çalışır. Allah inancı, insan bilincini, evreni yaratan bilince bağlar; böylece benlik, başıboşluktan kurtulmuş olur. Ahiret inancı insana sorumluluk bilinci kazandırır; böylece insan, bilinçli hareket eden bir kişiliğe sahip olur.

  Her ibadetin insan karakterine kattığı olumlu bir etki vardır. Oruç tutmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi aksatmayanlar, zaman içinde yardımsever, iyi bir insan kişiliğine sahip olurlar.

  Dini ve ahlaki değerlerin toplum gözünde kıymetini yitirmesi, insanların kötü ve zararlı kişilikler kazanmasına yol açar. Yalnızca kazanmayı ön plana çıkaran piyasa koşulları, insanlara, zayıf ve güçsüzlere yaşam alanı tanımayan, acımasız bir kişilik kazandırır.

 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  İnsanlar belli bir toplumda doğar ve büyürler. İnsanlar yaşadıkları toplumun değer yargılarını öğrenir ve kişiliklerini bu değer yargılara göre şekillendirirler. Ailenin örf ve adetleri çocuğun kişiliğini etkiler çocuklar genellikle ailenin benimsediklerini benimseyip hoş görmediklerini hoş görmezler.
+ Yorum Gönder