+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Takvimdeki deniz şiirinin tahlili Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Takvimdeki deniz şiirinin tahlili
  Lütfen bana Takvimdeki deniz şiirinin tahlili hakkında açıklama yapar mısınız? 2. Leyla
  Devamlı Üye

  Takvimdeki deniz şiirinin tahlili  Takvimdeki deniz şiirinin tahlili hakkında bilgi
  Takvimdeki deniz şiirinin tahlili 1.jpg.

  Hasreti denizlerin,
  Denizler kadar derin.
  -erin: zengin uyak

  Ve o kadar bucaksız.
  Ta karşımda yapraksız
  -sız: redif
  -ak: tam uyak

  Kullanılmış bir takvim.
  Üzerinde bir resim;
  -im: tam uyak

  Azgın, sonsuz birdeniz.
  Kaygısız, düşüncesiz,
  -iz: tam uyak

  Çalkanıyor boşlukta
  Resimdeyse bir nokta;
  -kta: zengin uyak

  Yana yatmış bir gemi,
  Kaybettiği alemi
  -emi: zengin uyak

  Arıyor deryalarda.
  Bu resim rüyalarda
  -larda: redif
  -ya: tam uyak

  Gibi aklımı çeldi,
  Bana sahici geldi.
  -di: redif
  -el: tam uyak

  Geçtim kendi kendimden,
  Yüzüme o resimden,
  -den: redif
  -im: tam uyak

  Köpükler vurdu sandım.
  Duymuş gibi tıkandım,
  -dım: redif
  -an: tam uyak

  Ciğerimde bir yosun.
  Artık beni kim tutsun.
  -sun: zengin uyak

  Denizler oldu tasam,
  Yakar onu bulmazsam
  -sam: zengin uyak

  Beni bu hasret dedim
  Varırım elbet dedim.
  dedim: redif
  -er: tam uyak

  Bir ömür geze geze
  Takvimdeki denize.
  -ze: tam uyak

  Ne var bana ne oldu
  Odama nasıl doldu
  -du: redif
  -ol: tam uyak

  Birden bire bu meltem
  Ve dalgalandı perdem
  -em: tam uyak

  Havalandı kağıtlar.
  Odamda kıyamet var.
  -ar: tam uyak

  Ah yolculuk, yolculuk
  Ne kadar baygın soluk
  -luk: zengin uyak

  O gün bizde bet beniz
  Ve ne titrek kalbimiz.
  -iz: tam uyak

  Ve eşyamız ne küskün.
  Yola çıktığımız gün
  -ün: tam uyak

  Bir sıraya dizilmiş
  Gözyaşlarını silmiş,
  -miş: redif
  -il: tam uyak

  Bakarlar sinsi sinsi
  Niçin o anda hepsi
  -si: tam uyak

  Bir kuş gibi hafifler
  Arkandan geleyim der
  -er: tam uyak

  Niçin o güne kadar
  Dilsiz duran ne kadar
  kadar: redif
  -e: yarım uyak

  Eşya varsa dirilir
  Yolumuza serpilir
  -ir: redif
  -il: tam uyak

  Ufak böcekler gibi
  Gezer onların kalbi
  -bi: tam uyak

  Üstünde döşemenin
  Gizli bir didişmenin
  -nin: redif
  -me: tam uyak

  Saati çalar o an
  Birden bakar ki insan
  -an: tam uyak

  Her şey karmakarışık.
  Ayırmak olmaz artık
  -ık: tam uyak

  Bir kalbi bir taraktan
  Ve kalb ağlayaraktan
  -araktan: zengin uyak

  Çekilir geri geri
  Terk eder bu mahşeri.
  -eri: zengin uyak

  Bu mahşerin içinden
  O gün ben de geçtim ben,
  -en: tam uyak

  Nem varsa evim, anam,
  Çocukluğum, hatıram,
  -am: tam uyak

  Ve ne sevdalar serde
  Bıraktım gerilerde
  -de: redif
  -er: tam uyak

  Kaçar gibi yangından.
  Rüzgarların ardından
  -dan: redif
  -ın: tam uyak

  Baktım da süzgün süzgün
  Kurşun yükünü gönlün
  -ün: tam uyak

  Tüy gibi hafiflettim.
  Denize hicret ettim.
  -tim: redif
  -et: tam uyak
  Ölçü: 7’li hece ölçüsü
  Aliterasyon: s,ş,k,m,n sesleriyle
  Asonans: a,e,ü,u,i sesleriyle

  Şiirin ölçüsü ve kafiye örgüsü okuyuşu çok fazla etkilemektedir. Ölçü ve kafiye, okunuşun aynı zamanda ahenkli olmasını sağlamakta, şiirin akılda tutulmasını kolaylaştırmaktadır.

  Sanatlar:

  Kullanılmış bir takvim: teşbih
  Kaygısız, düşüncesiz: teşhis
  Ciğerimde bir yosun: mübalağa

  “Ve kalb, ağlayaraktan,
  Çekilir geri geri”

  Yukarıdaki dizelerde “kalp” yerine “insan” kelimesi getirildiğinde şiirin anlamı tek düzeye düşmekte, anlam zenginliği ortadan kalkmaktadır. Şiirdeki söz sanatlarının şiire “çarpıcılık, zenginlik, akıcılık” kazandırdığı söyleyebiliriz.

  Şiirde Yapı:

  Şiirdeki yapı, geleneksel Türk şiir çizgisinden çok farklı değildir. Bu yapının yeni olan yönleri ise, “şiirin bir manzume gibi sıralanmış olması, imgeye başvurulmasıdır.”

  Tema: Yaşanılan dünyadan kaçış, öte dünyaya geçiştir. Şair, yaşadıklarını denize benzeterek, ayrılık vaktinin gelmesini (takvim) zaman gibi düşünmüştür.


  * Bu şiir “sembolizm” akımın etkisiyle yazılmıştır.

  * Takvimdeki Deniz şiirini yapı bakımdan yerli unsurlar içermektedir. Şiirde kafiye, redif, söz sanatları kullanılmıştır. Tema, dil ve ahenk de yerlidir. Bu unsurlar, halk şiirinden ayrıdır. Çünkü halk şiirinde işlenilen tema ortak olabilir ama bu temayı işleyiş biçimi mutlaka farklıdır. Halk şairinin kullandığı dil, kelimeyi seçiş şekli, söz sanatlarını kullanışı çok farklıdır.

  * Takvimdeki Deniz şiirini Türk şiirinde “saf şiir”le, dünya şiirinde ise “sembolizm”le ilişkilendirilebiliriz.

  * Takvimdeki Deniz şiiri, Necip Fazıl KISAKÜREK’in şiir dünyasını tam anlamıyla yansıtabilecek bir şiiridir. Onun şiir anlayışına göre de bir şiirde müzikalite, şekil kusursuzluğu mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca şiiri okuyan, şairin hissettiklerini anlayacak bir ruh haline ulaşabilmelidir.

+ Yorum Gönder


takvimdeki deniz şiiri incelemesi,  takvimdeki deniz şiirinin tahlili,  necip fazıl kısakürek şiirlerinin incelenmesi,  takvimdeki deniz şiirinin geleneği,  takvimdeki deniz söz sanatları,  takvimdeki deniz şiirindeki kafiyeler nelerdir