+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Gezegenlerin insanlar üzerindeki etkileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gezegenlerin insanlar üzerindeki etkileri
  Gezegenlerin insanlar üzerindeki etkileri hakkında bana bilgi verebilir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Gezegenlerin insanlar üzerindeki etkileri

  Gezegenlerin insanlar üzerindeki etkileri nelerdir

  Zamanın sadece kantitatif veya miktar olarak ölçülmesi yetersizdir. Zamanın bir de kalitesi vardır. Her şeyde olduğu gibi kantite ve kalite, zaman kavramı için de geçerlidir. Bütün dünyaya resmi saat zamanını belirten Greenwich Gözlemevi 250 yaşını geçmiş olup hâlâ hatasız çalışmaktadır. Yapımcısı inşaatın başlangıcı için uygun bir saat seçmişti. Günün her saati bir planet tarafından yö*netilir. O sürenin karakteri planetin karakterine uygundur. Evlen*me, seyahate çıkma, yeni bir işe başlama, ameliyat yapma, çalış*ma, konsantrasyon, şifa, ilaç alma, eğlence gibi her yeni faaliyet faaliyetin karakterine uygun saatte başlarsa daha şanslı olacaktır. Pazar günlerinin birinci planet dilimi Güneş, ikinci planet dilimi ise Venüs kalitesindedir. Venüs saatinde Venüs kavramına uyan işle yapılır. Venüs, sevgi ve sanatın patroniçesidir. Sevgi ve aşk işleri evlenme, sosyal ilişkiler, güzel partiler, eğlenceler, sanat faaliyetleri vs. Venüs saatinde olursa daha başarılı olacaktır.
  Astrolojiyi kayıtlarında görebildiğimiz birbirinden uzak bütün medeniyetlerde, milattan 27 asır öncesine kadar, planet saatle aynı sıralama ve anlamlan göstermektedir. Planet hızına göre en yavaşından başlamak üzere sırasıyla,

  Satürn ( SA ) Kötü, soğuk ve engelleyici
  Jüpiter ( JU ) İyi, sıcak ve geliştirici
  Mars ( MA ) Kötü, sıcak ve zorlayıcı
  Güneş ( GU ) Hayatın yöneticisi
  Venüs ( VE ) İyi ve verimli
  Merkür ( ME ) Nötr ve haberci
  Ay ( AY ) Değişken ve doğurgan
  kalitelerde zaman dilimleri oluştururlar. Astronomi değişse de bu astrolojik bilgiler hep sabit kalmıştır.
  Planet saatleri planet etkisini tanıma gibi pratik açıdan çok yararlıdır. Saatler yakından izlenerek, örneğin Satürn saatinde, zihnin tedbirli bir hale dönüştüğü, emniyet için sahiplenme istekleri*nin arttığı, ciddi, üzüntülü bir hava yarattığı izlenebilir. Daha sonra gelen Jüpiter saatinde ise zihnin daralma yerine genişleme, iyimserleşme eğilimi gözlenebilir.
  Planet saatlerinin bir kullanım şekli, geçmekte olan saatin en iyi biçimde değerlendirilmesine ışık tutmasıdır. Fırsatlar buna göre kullanılmalıdır.
  Planet saatleri kişinin astrolojik yıldız haritası, yani horoskopu ile de ilişkilendirilerek kullanılabilir. Herkes bir radyasyon neşre*der ve bu, başkaları tarafından bilinçli veya bilinçsiz algılanarak onların o kişiye karşı davranışını belirler. Bazı yayıncılar elektrik karakterli olup itici, bazıları da manyetik karakterli olup çekicidir. İkisinin arasında değişenler de vardır. Elektrik karakterli itiraz edi*cidir. Ancak kendi karakterine uyanı algılar. Başkalarına canlılık ve ilham verir. Manyetik karakterli olan düşünceleri kendine doğ*ru çeker. Yardım ve kooperasyon alır. Bunlardan hangisine uygun olduğu kişinin horoskopunda bellidir. Her an bu etki hareket halin*dedir. Günün yönetici planetinin aldığı açılara göre çekici veya iti*ci güçler çalışır. Horoskopta kişi için önemli iyi ve kötü etki veren planet bellidir. Böylece kişi için bir gün içinde en iyi ve en kötü planet saati tablolardan tespit edilebilir.
  Gerçekleşen iyi veya kötü şeyler yazılarak tablolarla karşılaştı*rılıra, zamanla kişi için iyi ve kötü saatler ortaya çıkacaktır.
  Kötü tesir altında enerji biriktirilir. Düşünceye, yapılana dikkat edilir, iyi tesir altında cesaretle yapılmak istenenin üzerine gidilir. Böylece doğa ile uyum içinde çalışılır.

  Planet Saatleri ve Kaliteleri

  Her planetin bir karakteri ve yönettiği işler vardır. Astrolojide bun*lar belirlenmiştir. Belli bir planetin yönettiği zaman dilimi, planetin karakterine uygun işler için uygundur. Örneğin Satürn saatinde üzüntü, korku veya şüpheye yer verilmemeli, yeni bir işe başlanılmamalıdır. Özellikle kısa zamanda netice alınması istenen işlere uygun değildir.Çünkü engeller ve gecikmeler olacaktır. Satürn engeller çıkaran bir planettir.
  Şanslı gitmesi istenen işlere Jüpiter saatinde başlanır. Bu saat*te alış veriş olabilir ama müsrif olmamaya dikkat edilmelidir. Jüpiter aşırılıklar da verir. Jüpiter ve Venüs saatleri yeni başlangıçlar için iyidir. Şanslıdır. Eğer Venüs ve Jüpiter saatleri, Güneş'in gök*yüzü ortasına yaklaştığı 10-12 saatlerine denk geliyorsa bu daha da iyidir.
  Hayatta önem arz eden meselelere, uygun gün ve saatte başla*nılmalıdır. Her konuda bu tatbik edilmelidir. Süleyman Peygamber'in Büyük Sırları isimli kitapta, belli bir planetin gün ve saatine uygun düşen faaliyetler aşağıdaki şekilde anlatılmaktadır.
  Satürn: İş hayatı, mülkiyet, mallar, tohum, meyve ve benze*ri şeylerde başarı veya başarısızlık sağlama Eğitim elde edebilme Yakıp yıkma ve ölüm getirme Nefret tohumları ekme ve anlaşmazlık yaratm
  Jüpiter: Şan, şeref kazanma Zengin olma Arkadaş kazanma Sağlıklı kalma
  Mars: Askeri şan şeref elde etme Cesaret sahibi olma Düşmanları yenme ve yıkma Kesme, vahşet ve anlaşmazlık yaratma Yaralamak ve ölüm getirmek için savaş
  Güneş: Zenginlik, kazanç, şans ümit Kehanet Düşmanlığın kalkması ve arkadaş edinme Prenslerin lütfü
  Venüs: Arkadaşlıkların teşekkülü Müşfiklik ve sevgi Zevkli ve eğlenceli işlere girme ve seyahat
  Merkür: incelik ve akıllılık, hayretler uyandırma İş hayatında zaman kazanma Bilim, kehanet, açıklık kazandırma Ticaret, yazışma Hırsızlık, aldatma
  Ay: Elçiler, mesajlar, uzlaştırma Seyahatler, denizcilik, su yolu ile mal teslimi Sevgi

  Genel olarak,

  Satürn: Sabır, dayanıklılık, disiplin gerektiren işler ve engeller yaratma
  Jüpiter: Hukuk, din, yüksek eğitim, spor, para ve şans girişimleri
  MarsFiziksel cesaret, saldırı, girişim, enerji, hareket gerektiren işler GüneşOtoritelerle uğraşı, çalışma ve terfi, iş ve sosyal ilerleme ve yönetim
  VenüsSevgi, aşk, evlilik, sosyal ilişki; güzellik ve sanat içeren faaliyetler
  Merkür: Haberleşme, yayın, eğitim, ticaret, anlaşma gibi faaliyetler ile yakın ilişkiler
  Ay: Geçici değişken işler, yuva, aile işleri, beslenme, kısa
  seyahatler, deniz seyahatleri
  gibi faaliyetlere uygun bir zaman dilimi yaratırlar.
+ Yorum Gönder