+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Namaz müminin miracıdır sözü kime aittir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Namaz müminin miracıdır sözü kime aittir
  Lütfen bana Namaz müminin miracıdır sözünün kime ait olduğunu kısaca anlatır mısınız? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Namaz müminin miracıdır sözü kime aittir

  Namaz müminin miracıdır sözü kime aittir

  “Namaz mü’minin miracıdır” sözü her ne kadar mana açısından doğru olsa da hadis kaynaklarında yer almamış, Peygamberimize ait bir söz olduğu tespit edilememiştir.

  Bu söz Fahreddin er-Razi ve Alûsî gibi tefsirlerde bulunmaktadır. Razi, bunu bir hadis olarak nakletmekte ise de nerede geçtiğini ve kimden rivayet edildiğini söylememektedir. (Bkz: Fahreddin er-Razi, et-Tefsîru’l-Kebîr, c: 1, s: 226, Sureden Çıkarılan Akli İncelikler bölümü; Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, c: 10, s: 453, Tevbe suresi 74. ayetin tefsiri)

  Peygamberimizin bir hadisi şeriflerinde kulun Allah’a en yakın yerinin secde olduğunu belirtmesi, namaz kılan her mü’minin manen miraca erdiği olarak yorumlanmıştır.

  Ebû Hureyre radıyallâhu anh anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  “Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise secdede duayı çok yapın.” (Müslim, Salât 215, (482); Ebû Dâvud, Salât 152.)
+ Yorum Gönder


namaz müminin miracıdır sözü kime aittir,  namaz m,  namaz müminin miracıdır sozu kime ait,  namaz muminin miracidr sozu kime ait