+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Türkiye'de Yer Göçmeleri ve Kaymaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Nevriye Uzun
  Üye

  Türkiye'de Yer Göçmeleri ve Kaymaları
  Türkiye'de Yer Göçmeleri ve Kaymaları 2. Asel
  Bayan Üye

  Türkiye'de Yer Göçmeleri ve Kaymaları

  Türkiye'de Yer Göçmeleri ve Kaymaları Hakkında

  Türkiye'de Yer Göçmeleri ve Kaymaları İle İlgili Bilgi

  Türkiye'de Yer Göçmeleri ve Kaymaları Nelerdir  Heyelan olayına etki eden faktörler:

  Eğimin fazla olması: Eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda heyelan olayı olma ihtimali, eğimi az olan yerlere göre daha fazladır. Ülkemizin yaklaşıp % 67 ‘si dik ve sarp araziye sahiptir. ( %16- 40) .Bu yönüyle ülkemizde eğimi fazla olan Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde heyelan olasılığı.

  Yağış Miktarı: Yağışı fazla alan killi topraklar şişer ve kayganlaşır. Bu nedenle yağışın çokluğu heyelan ihtimalini arttırır. Nitekim yer göçmeleri ve kaymaları daha çok yağışlarla birlikte veya yağışlardan sonra meydana gelir. Ülkemizde meydana gelen heyelanların % 65’İ yağışların çok ve kar erimelerinin fazla olduğu ilkbahar aylarında oluşmuştur.

  Taşların cinsi ve arazi yapısı: Kayalar farklı dirençtedirler. Bazıları kolay, bazıları zor kopar. Killi topraklar ise suyla temas edince suyu emer ve kayganlaşır. Bu da heyelanı kolaylaştırır ve hızlandırır. Volkanik tüfler de aynı şekilde heyelanı hızlandırır.
  Ayrıca geçirimli ve geçirimsiz tabakaların peş peşe gelmesi, üstteki geçirimli taştan geçen su altta geçirimsiz tabaka üzerinde birikerek kayganlaştırır. Kayganlaşan üstteki tabaka daha kolay kayar.

  Tabakaların durumu ( Eğim yönü): Tabakalar yamaçla paralel şekilde eğimli ise heyelan kolaylaşır. Tabakaların durumu eğime dik ise heyelan zorlaşır.

  Doğal afetler: Meydana gelen şiddetli depremler gibi olaylar heyelan sebebi olabilir.

  Doğal dengenin bozulması: Eğimli ve kaygan sahalarda yol, köprü, inşaat gibi çalışmalar veya ormanların kesilmesi çalışmaları dengeyi bozup heyelan sebebi olabilir.

  Türkiye’de yer göçmeleri ve kaymalar
  Türkiye’de yer göçmeleri ve kaymalar en çok Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Doğu Karadeniz Bölümü’nde görülür. Sürmene, Of, Geyve, Sera, Çatak ve Senirkent heyelanları ülkemizde son elli yılda meydana gelen birçok yer göçmesinin başlıcalarıdır.

  İklim olaylarına bağlı olarak, kar erimeleri ve yağmur şeklindeki yağışlardan dolayı, en fazla heyelan ilkbaharda, en az heyelan yaz ve sonbahar mevsimlerinde görülmektedir.
  Yer göçmeleri yeryüzü şekillerinde değişiklik yapar. Örneğin, Tortum Gölü, eski bir tarihte yer göçmesi sonucu, Tortum Çayı vadisinin tıkanmasıyla oluşmuştur. Trabzon’un batısındaki Sera Gölü de 1950 yılındaki bir yer göçmesi sonucu meydana gelmiştir.

+ Yorum Gönder