+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Türkiye'de Deniz balıkçılığı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Nevriye Uzun
  Üye

  Türkiye'de Deniz balıkçılığı
  Türkiye'de Deniz balıkçılığı 2. Asel
  Bayan Üye

  Türkiye'de Deniz balıkçılığı

  Türkiye'de Deniz balıkçılığı hakkında

  Türkiye'de Deniz balıkçılığı nedir


  Türkiye'de Deniz balıkçılığı ile ilgili bilgi
  Deniz Balıkçılığı

  Bir yarımada şeklinde olan ve üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde deniz balıkçılığı
  önemli bir potansiyel oluşturmakla beraber kıyı bölgelerimizde tarım ve hayvancılıktan
  sonra ek bir gelir kaynağı olarak kabul edilir. Ülkemizde balıkçılığın gelişememesinin
  bazı nedenleri vardır.

  Dünyada kıyı ve açık deniz balıkçılığı gelişmiş olmasına karşın ülkemizde 8.749
  adet olan balıkçı teknesinin büyük bir bölümü kıyı balıkçılığı yapmaktadır. Özellikle
  hem fazla balık avlamak hem de kıyılarımızdaki balık potansiyelini tüketmemek
  için açık deniz balıkçılığına geçilmesi gereklidir. Bu bakımdan teknelerin %95'inin
  motorlu olmasına karşın sadece 765 adedinin (%9) 10.000 ton ve üzerinde olması ülkemizin
  teknik açıdan yetersiz kalmasına neden olmuştur. 290.046 ton balık avlanan
  ülkemizde bu değer dünya ölçüsüne göre oldukça düşüktür (İspanya 1.5 milyon
  ton, Portekiz 750-800 bin ton, İsveç 600-700 bin ton).

  Ülkemizde teknik yetersizlikler yanında usulsüz avlanma da balıkçılığın gelişememesinde
  veya gerilemesinde önemli bir nedendir. Trolle avlanma, üreme ve yuvalanma
  alanı olan kıta sahanlığında avlanma yasağı olan tarihlerde (15 Mayıs - 15
  Ağustos) kaçak avlanma balıkçılık ekonomimize büyük zararlar verir.
  Ülkemizde sanayi ve evsel atıkların arıtılmadan denize verilmesi başta İzmir, İzmit,
  Gemlik körfezi olmak üzere bazı körfezlerimizde balıkların barınmasını ve çoğalmasını
  engellemektedir. Ayrıca balıkların önemli üreme ve yetişme ortamı olan dalyanlar
  da bataklık haline dönüşmektedir.

  Ülkemizde balıkçılığın gelişememesinde halkımızın su ürünlerine besin kaynağı
  olarak fazla değer vermemesi de önemli bir etkendir. Ancak son yıllarda özellikle
  büyük kentlerde sağlıklı beslenmenin temel koşullarından biri olarak su ürünleri
  önem kazanmaktadır.

  Balıkçılığın coğrafi dağılışı ve başlıca avlanma bölgeleri içinde Karadeniz, Marmara
  ve Boğazlar önemli bir potansiyele sahiptir. Karadeniz'in güney kıyılarını
  oluşturan ülkemiz kıyıları kuzey kısmına oranla daha sıcak, denize dökülen çok sayıda
  akarsu nedeniyle plankton bakımından zengin, deniz akıntıları yönünden daha
  olumlu koşullara sahiptir. Ülkemizin balık üretiminin %80'i bu denizden karşılanır.
  Bir iç deniz olan Marmara denizi de balık türleri bakımından zengin olup balık
  üretiminin %10'u bu denizden sağlanır. Marmara denizinde yaşayan yerli balıkların
  yanı sıra Karadeniz ve Akdeniz'de yaşayan bazı gezici balık türlerinin yolu üzerinde
  olan Boğazlar da zengin bir potansiyele sahiptir.

  Ege ve Akdeniz ise avlanma ve üretim bakımından yetersiz olup yıllık balık üretiminin
  %5'i Ege, %3'ü Akdeniz'den karşılanır. Bu denizlerde özellikle akarsu ağızlarındaki
  dalyanlar plankton bakımından zengin olan başlıca avlanma sahalarıdır.
  Ülkemizde en çok avlanan balık (90.000 ton dolayında) hamsidir. Diğer balık türleri
  barbunya, istavrit, kefal, kolyoz, lüfer, palamut, sardalya, torik, uskumru ve kalkandır.
  Bu balıklardan Karadeniz ve Marmara'da tutulanları bir kısmı soğuk hava vagonları
  ile veya dondurulmuş olarak ülke içinde pazarlanırken, az bir kısmı (10-20
  bin ton) ihraç edilir. Ancak son yıllarda Danimarka ve Norveç'ten ithal edilen balıklar
  yerli avcılığı olumsuz yönde etkilemektedir.

  Yengeç, midye, ıstakoz gibi kabuklu, ahtapot, mürekkep balığı gibi yumuşakça ve
  sünger gibi diğer deniz ürünleri de 27.379 ton dolayında avlanmaktadır. Bunlardan
  özellikle Bodrum-Marmaris dolaylarında 1.000-1.500 ton dolayında çıkartılan sünger
  avcılığı önemlidir.

  Ülkemizde Avlanan Başlıca Balık Türleri ve Miktarı
  (Ton)
  Deniz Ürünleri
  Balıklar 290.046
  Barbunya 5.945
  Hamsi 90.637
  İstavrit 33.848
  Kalkan 1.137
  Kefal 14.580
  Kolyoz 14.678
  Lüfer 12.334
  Palamut 19.151
  Sardalya 30.298
  Torik 494
  Uskumru 1.534
  Diğer 65.410
  Diğer Ürünler 27.379
  Kültür Balıkçılığı 7.835
  Tatlı Su Ürünleri 39.401
  Alabalık 77
  Karabalık 1.521
  Kızılkanat 588
  Kefal 1.123
  Sazan 14.937
  Turna 268
  Yayın 390
  Yılan 262
  Diğer 20.235
  Kaynak: D.İ.E. Türkiye İstatistik Yıllığı

+ Yorum Gönder