+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Nevriye Uzun
  Üye

  Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
  Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi 2. Asel
  Bayan Üye

  Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

  Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Nedir

  Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Hakkında Bilgi

  Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi İle İlgili Bilgi  Ormanlardan Yararlanma ve Ormancılığın Türkiye Ekonomisine Etkisi

  En önemli doğal kaynaklarımızdan biri durumunda olan ormanlardan yararlanma
  iki grupta toplanabilir:

  • Ormanların ana (yapacak) ve yan ürünler (yakacak) veya ikincil ürünler şeklinde
  ekonomimize doğrudan katkısı,
  • Ormanlardan dolaylı yararlanma

  Ormanlardan elde edilen ana ürünlerin başlıcaları tomruk (parke, ambalaj, mobilya,
  kontraplak, kaplama ve inşaat malzemesi vb.), maden direği (maden ocaklarının
  tavan ve yan destekleri için), kağıtlık odun (kağıt fabrikalarının selüloz ihtiyacı için),
  lif ve yongadır (dokuma endüstrisinde).

  Yan (ikinci) ürün üretimi ise çok daha çeşitlidir. Bu grup ürünler içinde yıllık üretimin
  hemen hemen tamamına yakını yakacak odun üretiminden oluşur. Sırık, çıra, çubuk,
  çalı, reçine, şimşir, defne yaprağı, sığla yağı üretiminin ülke ekonomisi içindeki payı
  çok azdır. Bunların geçmiş yıllara göre önemini kaybetmiş olmasının büyük etkisi
  vardır. Nitekim Muğla-Köyceğiz arasında yer alan Günlük ağaçlarından elde edilen
  sığla yağı üretimi büyük ölçüde düşmüştür.

  Türkiye ekonomisi üzerinde büyük katkısı olmamakla birlikte özellikle orman köylerinde
  ıhlamur, kestane ve palamut (palamut meşesinden) toplayıcılığı da yapılır.
  Ana ve yan ürünlerin elde edilmesinde en çok köknar, çam, ladin, sedir gibi iğne
  yapraklı ağaçlarla kayın, kavak, meşe, kestane gibi yayvan yapraklı ağaçlardan
  yararlanılır. Özellikle son yıllarda ülkemizde kavakçılık ve kavak ağacından kereste
  üretimi önemli ölçüde artmıştır. Bu bakımdan orman alanlarının yaklaşık %5'ini
  oluşturan kavaklıklardan, ormanlardan elde edilen kerestenin yarısına yakını karşılanır.
  Ormanlar işletmecilik açısından değerlendirildiğinde %55'inin işletmeye
  uygun verimli korular biçiminde olduğu %45'inin ise baltalık ormanlardan oluştuğu
  görülür. Ancak koru ormanlarının yaklaşık %25'i bozuk koru, baltalık ormanların
  da %35'i bozuk baltalık biçimindedir. Sözkonusu orman alanlarından koruların
  sanayi için, çoğunluğu meşelerin oluşturduğu baltalıkların ise yakacak odun temininde
  kullanıldığı dikkati çeker. Ormanların gayri safi milli hasıla içindeki payı oldukça
  düşüktür (binde 5).

  QOrmanların yukarıda belirtilen doğrudan yararları dışında dolaylı faydaları da
  vardır. Bu faydaların başında yüzeysel akışa engel olarak erozyonu önlemesi gelir.
  Don, sıcaklık, fırtına, rüzgar, kuraklık gibi iklim elemanlarının olumsuz etkilerini
  azaltır. Nitekim orman örtüsünün olduğu kısımlarda şiddetli don ve kuraklık olayları
  görülmez, şiddetli rüzgar ve fırtınaların hızını keser, buharlaşmayı azaltarak
  nem oranını kontrol eder. Yeraltı ve yerüstü sularının rejimlerini kontrol eder. Oksijen
  vererek havayı temizler, doğal görünümleri ve dinlendirici özellikleri ile turizm
  ve rekreasyon alanı olarak değerlendirilirler.

+ Yorum Gönder


ormancılığın önemi