+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Karacabey’de Tarım ve hayvancılık Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Nevriye Uzun
  Üye

  Karacabey’de Tarım ve hayvancılık
  Karacabey’de Tarım ve hayvancılık ile ilgili bilgi alabilir miyim? 2. Asel
  Bayan Üye

  Karacabey’de Tarım ve hayvancılık

  Karacabey’de Tarım ve hayvancılık hakkında bilgi

  Karacabey’de Tarım ve hayvancılık nasıldır

  Karacabey’de Tarım ve hayvancılık ile ilgili bilgi  KARACABEY'DE TARIM


  Karacabey ilçemiz Marmara bölgesinin güneyinde bulunmaktadır. Toplam nüfusu 2008 yılında 79224 olan ilçemizde, % 65’lik kesimi (51642) kentsel nüfusu oluştururken geri kalan % 35’lik kesim (27582) kırsal nüfusu oluşturmaktadır. Toplamda 116.932 ha. alana sahip olan ilçemizin 68.366 ha. alanında tarım yapılmaktadır. İlçemiz sahip olduğu uygun iklim koşulları subtropik (bazı ürünler dışında) ve tropik iklim bitkilerinin dışında hemen hemen her türlü bitkinin tarımına imkân vermektedir.

  Karacabey’de Tarım ve hayvancılık.jpgkaracabey-de-tar-m-ve-hayvanc-l-k1.png


  İlçemiz toplam arazisinin % 58,5’i tarım arazisi olarak kullanılmaktadır (bkz. Tablo 1). Bu arazinin % 61.4’ü olan 42.000 ha.’lık alanda sulu tarım yapılabilmektedir. Bu alanın % 68.2’si devlet imkanları ile sulanabilirken % 31.8’i üreticilerimizin kendi imkanları ile sulanabilmektedir.


  İlçemizde bulunan kültür arazilerinin durumuna baktığımızda; tarla bitkilerinin toplam arazinin yarısından fazlasında (% 61.4) üretildiğini görmekteyiz. Yaklaşık % 34’lük kısmında yapılan sebze üretimi ise ilçemizi önemli bir sebze üretim merkezi yapmaktadır.

  Karacabey’de daha önce de belirtildiği gibi birçok ürünün tarımı yapılmaktadır. İlçemizin büyük tüketim merkezlerine ve önemli limanlara yakınlığı ve bölgede bulunan gıda üretim tesislerinin varlığı nedeni ile Karacabey’de yoğun-entansif bir tarım yapılmaktadır.

  Yetiştirilen ürünlerin bir kısmı gerek Bursa gerekse Türkiye üretim toplamlarında önemli paylara sahiptirler. Bu ürünler dane mısır, kuru soğan, domates, biber ve pırasadır. Aşağıdaki Tablolar 3, 4 ve 5’de tarımı yapılan tarla bitkilerinin, sebzelerin ve meyvelerin ilçe, il ve ülke genelindeki üretim alaları (dekar birimiyle), miktarı (ton olarak) ve verim (dekar başına kg olarak) değerleri gösterilmiştir.

  Buğdayda elde edilen verim değerlerine bakıldığında ise ilçemiz ortalamasının il ve ülke ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. Buğdayı takip eden ürün ise 110000 da.’lık üretim alanı ile dane mısırdır. İlçemiz 128000 tonluk dane mısır üretimi ile Türkiye’nin toplam dane mısır üretiminin %3’ünü sağlarken yine verim değerleri il ve ülke değerlerinden daha yüksektir. Her ne kadar üretimi geçen yıllar ile azalmış olsa da kuru soğan üretimi ilçemizde hala önemini korumaktadır.

  Sebze üretimine baktığımızda (Tablo 4), 85500 da. arazide yapılan domates üretimi ilgi çekiyor. 595750 tonluk domates üretimi ile ilçemiz Türkiye üretiminin yaklaşık %6’sını sağlamaktadır. İlçe ve çevresinde bulunan salça üretim tesislerinin bu üretim miktarına etkisi büyüktür. Domates üretimini dolmalık biber (30000 ton) ve sivri biber (21500) üretimi takip etmektedir. Bu ürünler de yine Türkiye üretimine önemli katkılar sağlamaktadır. Son olarak ilçemizde üretilen 20400 ton pırasa Türkiye üretiminin yaklaşık % 8’ini oluşturmaktadır.

  Her ne kadar ilçemizde son yıllarda ekilen meyve ağacı sayısı artmış olsa da genel olarak meyve üretimi Bursa’nın diğer ilçelerinde olduğu kadar önemli değildir. zeytin ağacı sayısının diğerlerine oranla daha fazla olduğu gözlenmektedir. Buna rağmen toplam zeytin üretimi Bursa üretiminin ancak % 5’inin oluşturmaktadır.

  Karacabey’de Yetiştirilen Önemli Ürünlerin Yıllar İçinde Gelişimi  Bu bölümde ilçemizde yetiştirilen dane mısır, domates, kuru soğan ve buğday gibi önemli ürünlerin üretimlerinin 1991 yılından günümüze kadar olan değişimlerini göstermekteyiz.

  İlk olarak ilçemizde dane mısır tarımının gelişimine baktığımızda 1991 yılında neredeyse kendisine üretim alanı bulamayan bu ürün (3597 da.) 2005 yılı itibari ile önemli ekiliş alanlarına ulaştığını görmekteyiz Bunun yanı sıra son yıllarda ülkemizde bulunan üstün verim değerine sahip mısır çeşitleri de verim değerlerinin önemli derece artışına sebep olmuştur.

  Bir diğer önemli ürün olan domates ise 1991 yılından bugüne kadar ciddi değişimler göstermemektedir. Grafik 3’den de görebileceğimiz gibi üretim 500000 ton civarında olmaktadır. 2005 yılı öncesi için ekim alanları değerlerine ulaşamamamıza rağmen bu senelerde ekim alanlarının daha fazla olduğunu bilmekteyiz. Günümüzde kullanılan modern teknikler (damlama sulama gibi) domates tarımında verimliliği artırmış ve bu nedenle ekim alanlarının azalması üretim miktarlarındaki değişime aynı şekilde yansımamıştır.

  Bir dönem ilçemizin ismiyle anılan kuru soğan üretimine baktığımızda 1991-2005 yılları arasında üretimin 40000 da. ile 60000 da. arasında değiştiğini görmekteyiz. Ancak son yıllarda ülkenin başka bölgelerinde artan kuru soğan üretimi bölgemizi olumsuz etkilemiş ve üretimin 20000 da. dolaylarına kadar düşmesine neden olmuştur.

  KARACABEY'DE HAYVANCILIK  İlçemizde hayvancılık, tarımın gerisinde 2. planda kalmaktadır. Özellikle eski yıllarda var olan çayır mera alanlarının azalması ve yetersiz kalması nedeni ile, ilçemizde özellikle büyükbaş hayvancılıkta yoğun olmak üzere açık ve kapalı ahırlarda yapılan entansif (yoğun) yetiştiricilik yaygın durumdadır.

  ilçemizdeki hayvan varlığı görülmektedir. Bu değerler diğer ilçelerinkiler ile karşılaştırıldığında ilçemizin koyun, sığır, arı ve kanatlı yetiştiriciliğinde Bursa ili genelinde önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz.


  Doğrudan Gelir Desteğinden Faydalanma

  İlçemizde 2008 yılında toplam 4838 çiftçi/işletme DGD başvurusu yapmış ve beyan edilen 313525 da. alandan yaklaşık 2000000 TL’lik destek alınmıştır. İl geneli ile karşılaştırdığımızda ilçemiz en çok başvuru sayısına sahip 4. ilçesi olurken, en çok destek elde etmiş ilçesi olarak gözlenmektedir. Odamıza kayıtlı toplam üye sayısına (11832) ve ilçedeki toplam tarım arazisine (683660 da.) baktığımızda önemli bir miktarda başvurunun yapılmadığı görülmektedir. Bizim tespitlerimize göre bunun nedenini velayet problemleri bulunan araziler, çok ortaklı araziler, XXX gibi problemler oluşturmaktadır.  Karacabey’de Tarımsal Gelir


  İlçemizin genel ekonomisinde önemli bir yere sahip olan tarımsal gelirin dağılımı 2008 yılı için Grafik 5’deki gibi olmuştur. En önemli payı % 53 ile sebze (426895125 TL 2008 cari fiyatları ile) aldığını görmekteyiz. Katma değeri daha yüksek olan bu sektör tarla ürünlerinden daha az bir alanda üretilmesine rağmen ilçemize ekonomik olarak katkısı daha büyük olmaktadır. Sebzeleri, en büyük ekiliş alanına sahip tarla ürünleri % 37’lik (300078520 TL ile) pay ile takip etmektedir. Üretimlerinin çok önemli olmadığını daha önce de belirttiğimiz hayvancılık ve meyvecilik faaliyetlerinin ise düşük gelir paylarına sahip olduğunu görmekteyiz.

  ise tarımsal gelirin 2005-2007 yılları arasında fiyatların 2000 yılına sabitlenmesi ile gelişimini görmekteyiz. Bu 3 yıla baktığımızda çok ciddi değişimler gözlememekteyiz. Sadece 2005-2006 yılı arasında sebze gelirlerinde nedenini tam anlayamadığımız bir düşüş görülmektedir.

+ Yorum Gönder