+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Türk Coğrafya Kurumunun kuruluşu ve görevleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Nevriye Uzun
  Üye

  Türk Coğrafya Kurumunun kuruluşu ve görevleri
  Türk Coğrafya Kurumunun kuruluşu ve görevlerini açıklar mısınız bana. 2. Asel
  Bayan Üye

  Türk Coğrafya Kurumunun kuruluşu ve görevleri

  Türk Coğrafya Kurumunun kuruluşu ve görevleri hakkında

  Türk Coğrafya Kurumunun kuruluşu ve görevleri nelerdir

  Türk Coğrafya Kurumunun kuruluşu ve görevleri ile ilgili bilgi  I - Derneğin Adı Ve Merkezi :

  Madde 1 :
  " Türk Coğrafya Kurumu" Adlı Bir Bilim Derneği Kurulmuştur. Kurumun Merkezi İstanbul'dadır. Şubeler Açabilir.

  Madde 2 :
  Milli Eğitim Bakanı Türk Coğrafya Kurumunun Koruyucu Başkanıdır.

  II - Kurumun Amacı Ve Bunu Gerçekleştirmek İçin Ne Surette Faaliyette Bulunacağı :

  Madde 3 :
  Kurumun Amacı : Türkiye'de Coğrafyanın Ve Diğer Yer Ve Beşeri Bilimlerin Gelişmesine Ve İlerlemesine Çalışmak, Türkiye'nin İlmi Metotlarla Coğrafyasını İncelemek, Coğrafya İle İlgili Milletlerarası Bilimsel Çalışma Ve Yayımları İzlemek Ve Türk Yurdunun Coğrafi Değerlerini Tespit, Koruma Ve Geliştirme Çalışmalarına, Kendi İmkanlarıyla Yardımda Bulunmaktır.

  Madde 4 :
  Türk Coğrafya Kurumu Bu Amaca Varmak İçin Şu Yollardan Yürür :

  A) Coğrafya Ve Diğer Yer Ve Beşeri Bilimlerle İle Meşgul Kimselerin Beraber Çalışmalarını Sağlamak,

  B) Coğrafya Konuları Üzerinde İncelemelerde Bulunmak, Komisyonlar Kurmak, Mesleki Toplantılar, Seminerler, Sempozyumlar, Kongreler Ve Konferanslar Düzenlemek,

  C) Coğrafya Ve Özellikle Türkiye Coğrafyası Bakımından Önemli Konuları Uzmanlarına Veya Uzman Komisyonlara İnceleterek Eserler Üretmek,

  D) Coğrafya İle İlgili Yayımlar Yapmak Ve Bir Dergi Çıkarmak,

  E) Türkiye Coğrafyasını İlgilendiren Bütün Yayımları İzleyerek Bibliyografyalarını Hazırlamak Ve Basmak,

  F) Memleket İçinde Ve Dışında Bilimsel Geziler Ve Toplantılar Yapmak,

  G) Coğrafya Biliminin Gelişmesini Ve Bu Yolda Çalışanları Teşvik İçin Ödüllü Yarışmalar Düzenlemek,

  H) Memleket İncelemeleriyle Uğraşan Resmi Ve Özel Kuruluşlarla Devamlı Olarak İlişkiyi Korumak, Onların Çalışmalarından Faydalanmak, Yardımlarını Sağlamak Ve İhtiyaçları Olan Elemanları Yetiştirmeye Yardım Etmek,

  İ) Başka Memleketlerdeki Benzer Bilimsel Kuruluşlarla İlişkide Bulunmak Ve Milletler Arası Coğrafya Kongrelerine Katılmak,

  J) Kurum Amaç Ve Çalışmalarının Tanıtılarak Sevdirilmesi Ve Bunlara Gönüllü Faaliyetleriyle Katkıda Bulunacak Kimselerin Ortaya Çıkarılması İçin Tanıtıcı Broşürler, Afişler Ve Panolar Bastırmak, Türkiye Coğrafyasının Temel Sorunlarının Türk Çocuklarına Öğretilmesi Maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı İlgili Program Ve Ders Kitaplarında Gerekli Yeniliğin, Milli Yurt Sevgisine Tam Bağlılığı Gerçekleştirecek Şekilde Yapılması İçin Bu Bakanlık İle Kuruluşları Nezrinde Girişimlerde Bulunmak.

  K) Memleket Coğrafyasının Film, Fotoğraf, Maket Ve Slaytlarla Benzeri Belgelere Dayalı Bir Arşivini Oluşturmak Ve Bu Arşiv Çalışmalarıyla Kurumun Bütün Bilimsel Çalışmalarını Bir Merkezde Toplanmak Üzere Türk Coğrafya Kurumuna Müstakil Bir Bina Sağlamak.

  L) Kurum Kamu Yararına Olan Faaliyetlerini Yürütebilmek İçin Yönetim Kurulu Teklifi Genel Kurul Onayıyla İlim, Fen, Güzel Sanatlar, Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirmek, Genel İnsan Ve Hayvan Sağlığını Korumak Ve Tedavi Etmek, Sergi, Panayır Ve Fuar Diğer Sosyal Amaçlı Faaliyetleri Gerçekleştirmek, Coğrafya Ve Çevre Koruma İle İlgili Sosyal, Bilimsel Ve Teknik Raporları Hazırlamak Veya Hazırlatmak İçin İktisadi İşletmeler Kurabilir İktisadi İşletmelere Ortak Olabilir.

  M) Ülkemizin Yer Aldığı Uluslar Arası Anlaşmalar - Çalışmalar Çerçevesinde Her Türlü Teknik, Bilimsel Ve Sınai Konularda Danışmanlık Yapar, Hizmet Verir, Hakemlik Yapar, Görüş Ve Değerlendirmeler Sunar.

  III -Kurucu Üyeler :  Madde 5 :
  Türk Coğrafya Kurumunun Kurucu Üyeleri Şu Zatlardır.

  Akyol (İbrahim Hakkı) ; İstanbul Üniversitesi Fiziki Coğrafya Profesörü (Türk)
  Alagöz (Cemal) ; Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Doçenti (Türk)
  Arda (Macit) ; Galatasaray Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk)
  Ardel (Ahmet) ; İstanbul Üniversitesi Coğrafya Doçenti (Türk)
  Aybar (Celal) ; Başvekalet İstatistik Umum Müdürü Ve Siyasal Bilgiler Okulu İstatistik Profesörü
  Batu (Kemal) ; İzmir Karşıyaka Orta Okulu Tarih-Coğrafya Öğretmeni (Türk)
  Bediz (Danyal) ; Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Doçenti (Türk)
  Birand (Şevket) ; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Jeoloji Profesörü (Türk)
  Bora (Necmettin) ; Maarif Vekilliği Müfettişlerinden (Türk)
  Boran (Cemil) ; Maarif Vekilliği Müfettişlerinden (Türk)
  Çıtakoğlu (Niyazi) ; Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Doçenti (Türk)
  Darkot (Besim) ; İstanbul Üniversitesi Coğrafya Öğretmeni (Türk)
  Duran (Faik Sabri) ; Galatasaray Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk)
  Düşmez (Sabri) ; Adana Erkek Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk)
  Ertek (Hamdi Nazım) ; İstanbul Şehremeni Ortaokulu Müdürü Ve Tarih-Coğrafya Öğretmeni (Türk)
  Geylangil (Saffet) ; İstanbul Kabataş Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk)
  Göymenb (Ahmet Tevfik) ; Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü (Türk)
  İsfendiyaroğlu (Fethi) ; Maarif Vekilliği Müfettişlerinden (Türk)
  Karal (Enver Ziya); Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Profesörü (Türk)
  Kazancıoğlu (Abdülkadir Sadi) ; İstanbul Kız Öğretmen Okulu Coğrafya Öğretmeni (Türk)
  Koray (Ömer Kadri) ; Harita Umum Müdürlüğü Muavini, Yüksek Mühendis Albay (Türk)
  Louis (Herbert) ; Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Profesörü (Alman)
  Pamir (Hamit Nafiz) ; İstanbul Üniversitesi Jeoloji Profesörü (Türk)
  Selen (Hamit Sadi) ; Siyasal Bilgiler Okulu Coğrafya Profesörü (Türk)
  Som (Sıtkı) ; İstanbul Kabataş Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk)
  Tanoğlu (Ali Tevfik) ; İstanbul Üniversitesi Coğrafya Doçenti (Türk)
  Tülin (Hayrettin) ; İstanbul Gaziosmanpaşa Ortaokulu Tarih-Coğrafya Öğretmeni
  Unat (Faik Reşit) ; Maarif Vekilliği Talim Ve Terbiye Heyeti Üyesi (Türk)
  Varınca (Kemal) ; Dahiliye Vekilliği Muhakemet Müdürü (Türk)
  Yener (Hadi) ; Maden Tetkik Ve Arama Enstitüsü Umum Müdürü (Türk)
  Yerman (Celal) ; Ticaret Vekilliği İç Ticaret Umum Müdürü
  Yücel (Hasan -Ali) ; Maarif Vekili Ve İzmir Mebusu (Türk)


  IV - Üyelik Hükümleri

  Üyelik Şartları :

  Madde 6 :
  Türk Coğrafya Kurumuna Üye Olabilmenin Şartları Aşağıda Belirtilmiştir.

  A) Üniversitelerin Coğrafya Bölümlerinin Lisans Programlarından Mezun Olanlar.

  B) Üniversitelerin Coğrafya Bölümlerinde Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarında Eğitim Görenler Ve Mezun Olanlar.

  C) Yönetim Kurulunun Uygun Gördüğü Ve Kabul Ettiği Kişilerden Coğrafya Bilimine Akademik Düzeyde, Yayınlarıyla, Bilimsel Çalışmalarıyla Katkıda Bulunarak, Kurum Amacına Hizmet Edebilecek Olanlar.

  Üyelik Türleri, İşlemleri, Üyelikten Ayrılma, Çıkarılma, İtiraz :

  Madde 7 :

  A - Üyelik Türleri : Kurum Üyelik Türleri Aşağıda Belirtilmiştir.

  A) Kurum Üyesi : Üyeliğin Gerektirdiği Her Türlü Yükümlülükleri Üstlenmiş Ve Üyelik Sorumluluğu İle Haklardan Yararlanan Üyedir. Üyenin Hakları, Gereken Şartları İçermek Kaydıyla Her Türlü Göreve Aday Olmak Ve Oy Kullanmak; Yükümlülükleri İse Özel Ve Genel Kurul Toplantılarına Katılmak, Ödentilerini Zamanında Ödemek, Amaç Ve Hizmet Konularına Bağlı Olarak Gereken Çabayı Harcamak İlkelerini İçerir.

  B) Onursal Üye : Türk Coğrafya Kurumuna Amaç Ve Hizmet Konularına Sevgi Ve Saygıları Bulunanlar Arasında En Az İki Üyenin Önerisi Ve Yönetim Kurulu Kararı İle Seçilen Fahri Nitelikli Üyedir. Onursal Üyeler, Organlara Seçilme Ve Seçme Haklarına Sahip Olmayıp, Türk Coğrafya Kurumu Bütçesinde Öngörülen Üyelik Aidatını Ödemekle Yükümlü Değildirler.

  B - Üyelik İşlemleri :
  Türk Coğrafya Kurumu Üyeliği İşlemleri Aşağıda Belirtilmiştir.

  A) Türk Coğrafya Kurumu Üyesi Olmak İsteyen Adaylar, Kurum Amaç Ve Hizmet Konuları İle Ana Tüzük Hükümlerini Kabul Ettiklerini, Gerekli Üyelik Şartlarını İçerdiklerini Belirten "Üyelik Bildirim Formu"Nu Doldurup Kurum Başkanlığına Sunarlar.

  B) Adayın Üyelik İsteğinin İşleme Konulabilmesi İçin İki Üyenin Teklifi Şarttır.

  C) Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu, Aday Hakkında Gereken Araştırmayı Yaptıktan Sonra Başvuru Tarihinden Başlamak Üzere (30) Gün İçinde Adayın Üyelik İsteğiyle İlgili Kararı Verir Ve Adaya Yazılı Olarak Bildirir.

  D) Adayın Türk Coğrafya Kurumu Üyeliğine Kabul Edilmesi Üzerine Kayıt İşlemleri Yapılır. Yıllık Ödentinin Gereken Bölümü Alınır. Bu Ödeme Yapılmadıkça Türk Coğrafya Kurumu Üyeliği Kazanılamaz.

  E) Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulunun Adayın İsteğinin Reddine İlişkin Kararı Kesin Olup Hiçbir Biçimde Bir Yere İtiraz Edilemez.

  C - Üyelikten Ayrılma : Üyelik, Ölüm Ve Üyelikten Ayrılma Dileğiyle Sona Erer. Her Üye Dilediği Anda Türk Coğrafya Kurumu Başkanlığına Yazılı Olarak Ayrılma İsteğini Bildirmekle Türk Coğrafya Kurumu Üyeliğinden Ayrılmış Sayılır.

  D - Üyelikten Çıkarılma : Türk Coğrafya Kurumu Üyeliğinden Çıkarılma Nedenleri Aşağıda Belirtilmiştir.

  A) Mazeretsiz Olarak Çalışma Ve Toplantılardan Uzak Kalmak, Verilen Görevleri Zamanında Yapmamak, Görev Almaktan Kaçınmak Ve Böylelikle; Türk Coğrafya Kurumu'nun Yaşamasına Ve Amaç İle Hizmet Kurallarına İlgisizlik Göstermek.
  B) Derneklere Üye Olma Hakkını Yitirme Ve Türk Coğrafya Kurumu Ana Tüzüğü Hükümleri İle Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Kararlarına Aykırı Davranmak.

  C) Yıllık Üyelik Aidatlarını Üst Üste İki Yıl Vermemiş Olmak.

  E - Üyelikten Çıkarılma İşlemleri Ve İtiraz : Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu, Kuracağı Bir Disiplin Komitesi Aracılığı İle Üye Hakkında Gelen Araştırma Ve İncelemeyi Yaptırıp Üyenin De Savunmasını Aldırttıktan Sonra Üyelikten Çıkarma Kararını Gizli Oyla Ve Yönetim Kurulu Üye Tam Sayısının 2/3 Çoğunluk Oyu İle Verir, Yazılı Olarak Üyeye Bildirir. Çıkarılan Üye Kendisine Bildirilen Karara Karşı Bildirim Tarihini İzleyen Günden Başlamak Üzere Onbeş (15) Gün İçinde Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu Aracılığı İle Genel Kurul'a İtiraz Edebilir. İtiraz İlk Genel Kurul Toplantısında Görüşülür Ve Karara Bağlanır. İtirazın Karara Bağlanmasına Kadar Üyenin Hak Ve Yükümlülükleri Devam Eder. Üyenin Zamanında İtiraz Etmemesi Yada İtirazın Genel Kurulda Reddedilmesi Halinde Türk Coğrafya Kurumu Üye Kaydını Siler. Çıkarılan Üyenin Genel Kurul Tarihinden Başlamak Üzere Bir Ay İçinde Alınan Karara Karşı Mahkemeye Başvurma Hakkı Saklıdır.

  V - Organlar -Şubeler Ve Bunların Görev Ve Yetkileri :
  Madde 8 : Coğrafya Kurumunun Organları Şunlardır.
  A) Genel Kurul
  B) Yönetim Kurulu
  C) Denetleme Kurul
  D) Danışma Kurulu
  E) Yayım Kurulu
  F) Şube Temsilcileri Ve Yönetim Kurulları
  G) Devamlı Veya Geçici Komisyonlar
  H) Haysiyet Divanı

  Madde 9 :
  Türk Coğrafya Kurumu Üyeleri, Kurumun Genel Kurulunu Teşkil Ederler Ve Üç Yılda Ocak Ayında Kongre Halinde Yönetim Kurulunca Kararlaştırılan Zamanda İstanbul’da Toplanırlar. Yönetim Kurulu Yıllık Aidatlarını En Az Bir Hafta Öncesine Kadar Ödemiş Bulunan Üyelerin İştirakiyle Genel Kurul Toplanır. Üyelik Aidat Borcu Bulunan Üyeler Genel Kurul Toplantısına Katılamazlar, Seçme Ve Seçilme Hakkına Sahip Olamazlar.

  Genel Kurula Katılacak Üyeler, En Az On Beş (15) Gün Önceden Yapılacak Toplantının Ve Bu Toplantıda Yeterli Çoğunluk Sağlanamadığı Takdirde Düzenlenecek İkinci Toplantının Tarihi, Saati, Yeri Ve Gündemi İstanbul'da Yayınlanan Gazetelerin Birinde Duyurulmak Suretiyle Toplantıya Çağırılırlar. İlk Toplantı İle İkinci Toplantı Arasında Bırakılacak Süre Bir Haftadan Az Olamaz İkinci Toplantı Yeter Çoğunluk Aranmaksızın Katılan Üyelerle Açılır Ve Genel Kurul Çalışmalarına Başlar. Ancak Katılan Üye Sayısı Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulu Üye Tam Sayıları Toplamının İki Katından Az Olamaz.

  Genel Kurula Katılacak Üyeler, Yönetim Kurulunca Düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi"Ndeki Adları Karşısına İmza Atıp Genel Kurul Giriş Kartı Almak Suretiyle Toplantıya Girebilirler. İmzalanan Çizelgeye Göre Genel Kurul'a Katılan Üyelerin Sayısı İle Toplantı Karar Yeter Sayıları, Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Ve Sekreter Tarafından İmzalanan Bir Tutanakla Saptanır. Genel Kurul, Sekreterin Çoğunluğun Sağlandığını Belirten Tutanağı Okumasından Sonra Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Veya As Başkanı Tarafından Açılır Ve Genel Kurul'u Yönetmek Üzere Oluşturulacak Divana Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı, Bir Sekreter Seçilir.

  Genel Kurul'da Gündemdeki Maddeler Görüşülür. Ancak Toplantıya Katılan Üyelerin En Az (1/10)'U Tarafından Yazılı Olarak Görüşülmesi İstenen Ve Gündem Maddeleriyle İlişkili Konuların Gündeme Katılması Zorunludur. Her Üyenin Genel Kurul'da Bir Oy Hakkı Olup Oyunu Kendisi Kullanmak Zorundadır. Genel Kurul'da Karar Yeter Sayısı, Genel Kurul'a Katılanların Yarıdan Bir Fazlasıdır.

  Madde 10 :
  Türk Coğrafya Kurumu Genel Kurulu Toplantılarını 5253 Sayılı Dernekler Kanunun Bu Konu İle İlgili Maddelerine Göre Yapar Ve Çalışmalarını Yürütür. İlk Olarak Yönetim Kurulunun Çalışmalarını Ve Hesapları Hakkındaki Raporlar Okunur, Müzakere Yapılarak, Yönetim Kurulu İbra Olunur, Yeni Yönetim Kurulu İle Şube Temsilcilerinin Seçimleri Yapılır.

  Tutulacak Tutanaklar Ve Kongrenin Aldığı Kararlarla İlgili Evrak. Kongre Başkanlık Divanınca İmza Edilerek Yeni Seçilen Yönetim Kurulunca İmza Karşılığında Teslim Edilir. Bu Evrakın Ve Yapılan Oylama İle İlgili Tasnif Sonuçlarını Gösteren Tutanakların, Müteakip Genel Kurul Toplantısına Kadar Saklanması Gerekledir.

  Genel Kurul Kararları Başkanlık Divanınca Okunarak İlan Edilir. Katılmayan Üyeler, İlgili Bulundukları Konular, Gerekirse, Yönetim Kurulunca Yazı İle Duyurulur.
  Kararlar Mevcudun Yarıdan Bir Fazlası İle Alınır.

  Madde 11 :
  Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeleriyle Şube Temsilcilerinden, Lüzumu Halinde Hepsinin Veya Bir Kısmının, Davet Edilmesi Üzerine Aşağıda Yazılı Görevlerde Bulunanların Veya Temsilcilerinin Katılımıyla Oluşur :

  A - Genelkurmay Eğitim Müfettişi
  B - Harita Genel Komutanı
  C - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı
  D - Toprak Ve İskan İşleri Genel Müdürü
  E - İç İşleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanı
  F - Maden Tetkik Ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü
  G - Turizm Ve Tanıtma Bakanlığı Temsilcisi
  H - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü
  İ - Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanı
  J - İmar Ve İskan Bakanlığı Temsilcisi
  K - Devlet Su İşleri Genel Müdürü
  L - Karayolları Genel Müdürü
  M - İller Bankası Temsilcisi
  N - Milli Parklar Dairesi Başkanı
  O - Kandilli Rasathanesi Müdürü
  P - Üniversite Ve Yüksek Öğretim Kuruluşların Coğrafyayı İlgilendiren Enstitü Veya Ders Gruplarının Birer Temsilcisi
  R - Yönetim Kurulu Tarafından Coğrafya İle Doğrudan Doğruya Veya Dolayısıyla İlgili Görülen Kuruluşların Temsilcileri
  S - Yönetim Kurulunca, Gündemdeki İşlere Devamlı Veya Geçici Olarak Katılmasında Fayda Görülen Kuruluşların Temsilcileri

  Danışma Kurulu, Lüzum Görülen Hallerde Kurum Başkanının Yazılı Daveti Üzerine Tayin Edilen Yerde Toplanır Ve Davette Bildirilen Gündemde Yazılı Konular Üzerinde Prensip Kararları Alır. Bu Kararlar Yönetim Kurulu İçin İstişare Mahiyettedir.

  Madde 12 :
  Yönetim Kurulu Üyeleri; Genel Kurul Tarafından, Biri Başkan, İkisi Başkan Yardımcısı, Biri Genel Sekreter, Biri Muhasip Üye Ve İkisi De Üye Olmak Üzere Seçilen 7 Asıl Ve 7 Yedek Üyeden Oluşur. Yönetim Kurulunun Görevleri : Kurumu Temsil Etmek Veya Bu Hususta Kendi Üyelerinden Bir Veya Birkaçına Yetki Vermek, Kurum Şubelerinin Açılmasını Genel Kurula Teklif Etmek Ve Genel Kurul Kararıyla Açılan Şubelerin Yetkilerini Düzenlemek Ve Çalışmalarının Koordinasyonunu Sağlamak, Kurumun Gelir Ve Gider Hesaplarına İlişkin İşlemleri Yapmak Ve Gelecek Döneme Ait Bütçeyi Hazırlayarak Genel Kurula Sunmak, Türk Vatandaşı Olmayanların Dernek Üyeliğine Kabulü Halinde Bunları On Gün İçinde Mevzuatın Kendisine Verdiği Diğer İşleri Yapmak Ve Yetkileri Kullanmak.

  Madde 13 :
  Yayım Kurulu; Türk Coğrafya Kurumunun Her Türlü Yayımlarını Hazırlatmak, İncelemek Veya İnceletmek Ve Yaymak İle Görevlendirilen Ve Yönetim Kurulu Tarafından, Kurul Üyeleri Arasından Seçilen Üç Üyeden Oluşur. Bu Üyelerden Biri Kendi Aralarında Başkan Seçilir Ve Kurulun Çalışmalarını Düzenler. Kurumun Genel Sekreteri, Yayım Kurulunun Kararlarına Uygun Olarak Her Türlü Bilimsel Yayınları Yürütür. Yayım Kurulu Yönetim Kuruluna Karşı Sorumludur.

  Madde 14 :
  Türk Coğrafya Kurumu, Asil Üyelerinin Sayısı Elliden Fazla Bulunan Şehirlerde, Yönetim Kurulunun Muvaffakiyetle Kıbrıs’ta Ve Diğer Ülkelerde Şubeler Açabilir. Şubelerin Açılması Genel Kurul Kararıyla Olur. Ancak, Bu Hususta 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Hükümlerine Uyulur. Kurumun Şubesi Bulunan Yerlerde Genel Kurulca Seçilen Birer "Temsilci" Vardır. Şube Teşkili İki Kongre Arasında Yapılmışsa Müteakip Kongreye Kadar Olan Devrenin Temsilcisi Ve Kongre Tarafından Seçilmiş Bir Temsilcisini Herhangi Bir Şekilde Görevden Ayrılması Halinde Halefi, Yönetim Kurulu Tarafından Görevlendirilir. Temsilcinin Görevleri; Kurum Üyeleri Arasında Bağlılığı Devam Ettirmek Ve Yönetim Kurulunun Kararı Ve Onayı Dahilinde Kurumun Amacına Uygun Mahalli Çalışmaları Tanzim Ve İdare Etmektir.

  Madde 15 :
  Kurum Çalışmalarının Gerektirdiği Konularla İlgilenmek Üzere Türk Coğrafya Kurumu Üyeleriyle Gerekli Görülen Diğer Uzman Kişilerden Devamlı Veya Geçici Komisyonlar, Yönetim Kurulu Tarafından Kurulabilir. Bu Komisyonların Görev Ve Yetkileri, Gerektiğinde Danışma Kurulunun Düşüncesi De Alınmak Şartıyla, Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenir.

  Madde 16 :
  Denetleme Kurulu, Her Kongrede Genel Kurul Tarafından Seçilen Üç Denetçi Üye İle Üç Yedek Üyeden Oluşur. Denetçilerin Görevi, Kanununun Mali İşlerini Ve Hesaplarını Takip Ve Kontrol Etmektir. Denetçiler Zaman Zaman Birlikte Veya Ayrı Ayrı, Kurumun Hesap İşlerini Ve Kayıtlarını Kontrol Ederler. Gerekli Gördükleri Hallerde Ve Yılda En Az Bir Defa Durumu, Müşterek Bir Raporla Kurum Başkanına Bildirirler. Her Yılın Bilançolarını Ve Harcama Evrakını İnceleyerek Raporlarını Yönetim Kuruluna Verirler. Yönetim Kurulu Bu Raporları Her Türlü Hesaplarla Birlikte Kongreye Sunmakla Görevlidir.

  Madde 17 :
  Haysiyet Divanı, Genel Kurulu Tarafından Seçilen 5 Asil Ve 5 Yedek Üyeden Meydana Gelir. Kongre Üyeleri Veya Organlardan Biri İle Üyelerden Biri Arasında Çıkan, Kurum Faaliyetleriyle İlgili İdare Ve Bilimsel İşlerinden Doğan Anlaşmazlıklarda Hakem Ve Karar Organıdır. Şu Kadar Ki, Yönetim Kurulu Gerekli Görürse, Haysiyet Divanı Kararını, Ayrıca Onaylamak Veya Ret Ederek Bilgisine Sunmak Tasvibini Almak Üzere İlk Genel Kurula Götürmek Yetkisine Sahiptir.

  Madde 18 :
  Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Ve Haysiyet Divanı Üyelerinin, Seçimlerinin Yenilenmesi Halinde, Tekrar Seçilmeleri Mümkündür. Haysiyet Divanı Üyelerinin, Yönetim Ve Denetleme Kurulları Dışındaki Kurum Hizmetlerinde Görev Almaları Sakıncalı Değildir.

  Madde 19 :
  Türk Coğrafya Kurumu, Üç Yılda Bir Yapacağı Genel Kongreden Başka, Coğrafya Bilgilerin Ve Çalışmalarını İlerletmek İçin Uygun Göreceği Yerlerde Ve Zamanlarda, Yönetim Kurulu Kararıyla :

  A) Umumi Konferanslar
  B) Mahalli Bilimsel Toplantılar (Coğrafya Meslek Haftası)
  C) İhtisas Toplantıları
  D) Memleket İçinde Ve Dışında Bilimsel Geziler De Düzenler. Bu Toplantı Ve Geziler Gerektiğinde, Kurum Başkanının Veya Asli Üyelerden Birinin Başkanlığında Yapılır.

  Madde 20 :
  Kurum, Bu Tüzüğe Göre Yapacağı Bilimsel Ve İdari Çalışmaların Gerektirdiği Geçici Ve Devamlı Hizmetlerde, Uygun Göreceği Bilimsel Ve İdari Elemanlar, Üyelerden Olsun Olmasın, Aylık, Gündelik Veya Götürü Ücretler İle Çalıştırabilir. Yayınladığı Kitaplarda Dergilerdeki Telif Ve Çeviri Yazıların Yazar Ve Çevirmenlerine Telif Hakları Ve Düzenlediği Yarışmaları Kazananlara Ödüller Verilebilir.

  VI - Gelir Kaynakları :

  Madde 21 :
  Kurumun Gelir Kaynakları Şunlardır :

  A) Üye Aidatları
  B) Bağışlar Ve Yardımlar
  C) Yayım Kazançları
  D) Sair Gelirler (Tüzüğün 4. Maddesinde Belirtilen Konulardan Elde Edilecek Gelirler)

  Madde 22 :
  Türk Coğrafya Kurumunun “Kamu Yararına Çalışan Bir Dernek” Olduğuna Genel Kurulca Karar Verilmiştir. Bu İtibarla Kurum 5253 Sayılı Dernekler Kanunun 10. Maddesi Ve Dernek Yönetmeliğinin 91 Maddesinde Belirtildiği Üzere Kamu Kurum Ve Kuruluşlarıyla İşbirliği Yapabilir, Ortak Proje Yürütebilir, Destek Alabilir.

  Madde 23 :
  Kurum Üyeleri Yıllık 25 Ytl Aidat Öderler. Yönetim Kurulu Bu Miktarı Her Yıl İçin % 10 Kadar Arttırmaya Yetkilidir. Kurumun Çıkardığı “Türk Coğrafya Dergisi” Ve Diğer Yayınları Üyelere, Üniversite Ve Yüksekokullardan Coğrafya İle İlgili Bölümlerinde Okuyan Öğrencilere Yönetim Kurulunca Kararlaştırılacak Nispetlere Göre İndirimli Olarak Satabilir. Kurumun Şubeleri Bulunan Yerlerin Genel Giderlerini Karşılamak Üzere, O Şubenin Yıllık Aidatlarının Tutarının En Çok Yarısı Nispetinde Para Tahsis Etmeye, Yönetim Kurulu Yetkilidir.

  VII - Tüzüğün Değiştirilmesi :

  Madde 24 :
  Türk Coğrafya Kurumu Tüzüğü, Yönetim Kurulunun Veya Asil Üyelerden En Az 2/5’inin Birlikte Ve Kurum Başkanlığı Vasıtasıyla Yapacakları Yazılı Teklif Üzerine, Kongre Kararıyla Değiştirilebilir.

  VIII - Kurumun Feshi :

  Madde 25 :
  Türk Coğrafya Kurumu, Genel Kurulu, Her Zaman Kurumun Feshine Karar Verebilir. Feshine Karar Verebilmek İçin Tüzüğe Göre Genel Kurula Katılma Hakkına Sahip Olan Üyelerin En Az Üçte İkisinin Toplantıya Katılması Şarttır. Bu Suretle Çoğunluk Elde Edilemezse, İkinci Defa Toplanmak İçin Bu Tüzüğün 10. Ve 11. Maddelerine Göre Üyeler Çağırılır. Bunun Üzerine, Toplanacak Üyeler Sayısı Ne Olursa Olsun, Fesih Konusu Görüşülebilir. Fesih Hakkındaki Kararlar, Hazır Bulunan Üyelerin Üçte İki Çoğunluğu İle Alınır. Fesih Kararı Beş Gün İçinde En Büyük Mülkiye Amirliğine Yazıyla Bildirilir.

  Madde 26 :
  Kurumun Feshi Halinde Taşınılır Ve Taşınılmaz Malları “Milli Kütüphane Genel Müdürlüğüne” İntikal Eder. İntikal İşlemi Genel Kurulun Tayin Edeceği Üç Kişilik Bir Komisyon Tarafından Sağlanır. Bu Hususta 5253 Sayılı Dernekler Kanununun Konu İle İlgili Maddelerine Uyulur.

  IX - Bu Ana Tüzükte Bulunmayan Hususlar Hakkında İcap :

  Madde 27 :
  Bu Ana Tüzükte Bulunmayan Hususlar Hakkında Dernekler Kanunu İle Diğer Kanunların İlgili Hükümleri Uygulanır.

  GÖREVLERİ

+ Yorum Gönder