+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Demokrasinin ilke ve kurumları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Demokrasinin ilke ve kurumları nelerdir

  Demokrasinin ilke ve kurumları


  Demokrasinin ilke ve kurumları nelerdir.jpg

  Millî Egemenlik

  Demokraside egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını temsilcileri (milletvekilleri) aracılığıyla kullanır. Yönetenler, gücünü milletten alır. Hiçbir kimse, zorla iş başına gelemez. Bu esas, anayasamızda şöyle belirtilmiştir: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."


  Hürriyet ve Eşitlik


  Demokraside, hürriyet ve eşitlik esastır. Hürriyet, başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir. Bütün insanlar hürdür. Herkes, serbestçe düşünür ve düşüncelerini açıklayabilir.
  Eşitlik, hiçbir ayrım olmaksızın herkesin kanun önünde aynı haklara sahip olmasıdır. Hiç kimseye din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşüncesinden dolayı farklı işlem yapılamaz.


  Siyasi Partiler

  Demokratik yönetimlerde, ülke sorunlarının çözüm yolları üzerinde aynı düşünceyi paylaşan insanlar bir siyasi parti kurabilirler. Vatandaşlar, bu siyasi partilerden birine üye olabilirler. Ülkemizde Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kurulan parti Halk Fırkası'dır. Fırka parti anlamına gelir. Cumhuriyetin ilanından sonra partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur.
  Siyasi partiler, anayasa ve ilgili kanun hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürürler. Siyasi partilerin hepsi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü kabul eder. İnsan haklarına saygılıdır. Millet egemenliğini esas alır. Demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine bağlıdır.

  Demokrasilerde hükümeti kurma görevi, genellikle seçimler sonucunda en çok milletvekilliği kazanan partiye verilir. Hükümeti kuran partiye iktidar partisi denir. Diğer siyasi partiler ise muhalefet partileri olarak adlandırılır. Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır
 2. Fatma
  Administrator

  Halkın iradesi ve egemenliği, belirledikleri temsilciler aracılığıyla gerçekleşir. Demokrasi için aristo ve eflatun ayak takımının yönetimi gibi tabirler kullanmışlardır. Halkı yönetimde temsil edecek olanlar, adaylıklarını koyma ve halk huzuruna çıkma zorunluluğundadır. Gerçekte modern bir toplumda eğitim yakından demokrasi anlayışıyla bağlantılıdır.
+ Yorum Gönder


demokrasinin ilke ve kurumları,  demokrasinin ilke ve kurumları nelerdir,  demokrasinin temel ilke ve kurumları nelerdir,  demokrasinin kurumları,  demokrasi ilke ve kurumları,  demokrasinin ilke ve kurumlari