+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Öyküleyici Ve Betimleyici Anlatım Örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Öyküleyici Ve Betimleyici Anlatım Örnekleri
  Öyküleyici ve Betimleyici Anlatım Örnekleri

  Öyküleyici ve Betimleyici

  Bu tekniği uygulayan yazarın amacı okuyucunun görmediği bir görüntüyü olayı yeri okuyucunun kafasında canlandırmaktır. Yazar özellikle görme duyusundan yararlanarak okuyucunun hayalinde sözcüklerle sanki resim yapar. Betimleme özetle okuyucuya izlenim kazandırmaktır.

  Bu yöntemde beş duyudan ve hareket öğesinden yararlanılır. Hareket öğesi öyküleme yönteminin de öğesidir. Betimlemelerdeki hareketler birbirinden kopuktur. Neden-sonuç ilişkisiyle birbirine bağlanıp bir olaya yol açmaz.

  Betimleme paragraflarında sadece bir özel konu ve onun ayrıntıları vardır. Ana düşünce söz konusu değildir.


  Bir betimlemede olay da varsa o anlatım yöntemi öyküleme sayılır. Hareketlilik varsa; ancak olay yoksa o zaman anlatım yöntemi betimleme olarak kalır.

  Betimleme ilk kez romantik sanatçılarda ortaya çıkmıştır. Çünkü dünya edebiyatında ilk kez onlar gerçek yaşamı kişileri ve varlıkları ele alma gereği duymuşlardır. Gerçekleri göz önüne getirebilmek için farklılıkların ayırt edici özelliklerin belirtilmesi gerekir. Bu da betimleme türünü doğurmuştur. Romantik betimlemeler daha çok duygulara dayanır. Olaylar ve kişi davranışlarıyla bağlantısı yok denecek kadar azdır.

  Realistlerin betimlemeleri tümüyle gerçektir. Onlar bir düz ayna gibi yansıtırlar her şeyi. Ayna nasıl iyi kötü güzel çirkin doğru yanlış her şeyi gösterirse realist betimlemeler de aynen öyle. Bu betimlemelerin olayların gelişimi ve kişilerin karakterlerinin oluşumuyla doğrudan bağlantıları vardır. Realist yapıtlardan betimlemeleri atarsanız geriye hiçbir şey kalmaz.

  Örnek:

  Köyde iki günden beri olağanüstü zamanlara öz-gü bir hal var. Bayram mı? Hayır; çünkü hiç kimse yeni giysilerini giymemiş. Biri mi evleniyor? O da değil. Yalnız herkes işini gücünü bırakmış şunun bunun evinde hemen hemen gizli diyebileceğimiz birtakım toplantılar da Sonra genel bir avarelik bir kendinden geçiş gözlerde hiç görmediğim pırıltılar

  Konu: Köyün olağanüstü bir anı

  Bu betimleme bir öykü havasında; ancak bir olay yok. Bir ana düşünce yok. Hareketli anlatım öyküleme için yetmiyor ve anlatım betimleme aşamasında kalıyor.

  Örnek:

  Mehtap küçük koyu pırıl pırıl aydınlatıyor. Deni-zin ölü dalgaları başından geçenleri kıyıya anlatıyor. Hafif bir meltem gecenin sıcaklığını bastırmak için tüm soluğunu harcıyor. İkimiz de susuyoruz. Konuşmak yasak sanki Zaten konuştuğumuz an bu sihirli büyü bozulacak. İç dünyalarımız doğanın görkemiyle bir olmuş. Suskunluğumuzun gürültüsü yetiyor bize.

  Konu: Mehtaplı bir gecede koy deniz ve hissettikleri
  Örnek:

  Kış Ada'nın her tarafında yerleşebilmek için rüzgârlarını poyraz yıldız poyraz maestro dramudana gün doğusu batı karayel karayel halinde seferber ettiği zaman; öteki yakada yaz daha pilisini pırtısını toplamamış bir kenara oldukça mahzun bir göçmen gibi oturmuştur. Gitmekle gitmemek arasında sallanır bir halde elinde bir pasaport çıkınında üç beş altın bekleyen bu güzel yüzlü göçmen tazeyi benden başka bu adada seven hemen hiç kimse yoktur diyebilirim.

  Konu: Yaz bitimi Ada'ya kışın gelişi

  Örnek:

  Barba Vasili sandalın kıçındaki koltuğu suya bıraktı. Gözü ipte küreklere asıldı. On dakika sonra arkamızdaki adayı da görmez olduk. Sis gitgide bastırıyor. Uzaktan uzağa vapur sesleri sağımızdan mı gelir solumuzdan mı? Yakınlarda pek yakınımızda bir hışırtı da duyar gibi olduk. Hiçbir şey göremedik ama. Bir vapur sanki burnumuzda gibi acı acı öttü.

  Konu: Ada'da sis

  Örnek:

  Sabahın 6'sı. Saroz Körfezi kıpırtısız. Kıvrım kıvrım bir sahil Tahta bir iskele İskelede tek ayak üstünde duran iki martı ve balık tutmaya çalışan bir babayla bir oğul Tüm hareketler ağır çekim Arada bir 'hay anasını' sözleri umutlanarak açılmış martı ağızları

  Konu: Saat 6 sularında Saroz Körfezi kıyıları

  Örnek:

  Kırış kırış bir yüz Altmış yılın çizgileri Askerlikten kalma bir kurşun yarası izi Çukura kaçmış çakır gözler Dünyanın kahrına dayanmaya çalışan gelecekten umudu kalmamış bir adam.

  Konu: 80 yaşındaki bir adamın fiziki ve ruhsal portresi

  Betimleme şiirden sonra en zor yazılan bir türdür. Şiirsel bir anlatım duyarlı bir yaklaşım gerektirir. Kimi usta kalemlerin elinden çıkan betimlemeler bir tablo değerindedir. Betimleme yapabilmek için ayrıntıları gören bir göze bunu anlatabilecek olağanüstü bir dile gereksinim vardır.


  Örnek:

  Cehennem Nisanı'ında beş sandaldık. Güzel bir ocak akşamı… Hava lodos. Denize kırmızı ren¬gin türküsü yayılmış. Çok kaynamış ıhlamur rengindeki yayvan geniş ölü dalgalar Sandallar ağır ağır sallanıyor oltalar bekliyor insanlar susuyor Otuz beş kulaç suyun altındaki derin sessizliğe dibindeki dallı budaklı kayaların arasına yedi rengin en koyusu girer mi şimdi? Sinağrit Baba döner mi avdan? Pırıl pırıl eleğimsağma rengi pullarıyla ağır ağır muhteşem bir ilkçağ kralı gibi zengin cömert asil ve zalim mantosu ile dolaşır mı kimbilir? Altuni zümrüdü incisi mercanı sedefi lacivertliğin içinde yanıp yanıp sönen sarayını özlemiş acele mi ediyordur?


  Örnek:

  Buradan (Değirmenoluk'tan) Akçadağ'a kadar öyle kayalık öyle sarptır ki Toros bir ev yerinden daha büyük toprak parçası görülmez. Ulu çamlar gürgenler kayaların arasından göğe doğru ağmıştır. Bu kayalıklarda hemen hemen hiçbir hayvan yoktur. Yalnız o da çok seyrek akşam vakitleri keskin bir kayanın sivrisinde boynuzlarını büyük çangallı boynuzlarını sırtına yatırmış bir geyik bacaklarını gerip sonsuzluğa bakarcasına durur.
  Örnek:

  İn cin uyanmadan denizin üstü de boş gibidir. Bir gecebalıkçılı ya da erkenci iki martı sezilir alaca karanlıkta. Amaçsız kararsız oraya buraya süzülürler. İşgüzar işgüzar kanat çırparken birden durulur suya konarlar. Ben onları maçtan önce ısınmaya çıkmış çurçur yeden oyuncularına benzetirim. Asıl maç çok sonra başlayacaktır. Kocaman gövdesi ve iri kanatları ile bir kaşıkçıkuşu çok yükseklerde tur atıyor. Uzakta bir takanın patpatı… Kıyıda böcek gagalayan bir denizkırlangıcı Çöpleri eşeleyen uyuz bir köpek
  Örnek:

  Aşağıdaki parçada yazarın özellikle görme duyumuzdan yararlanarak hayalimizde bir görüntü oluşturduğuna iyice dikkat edelim.

  Çocuk bir akasya ağacının altına yüzükoyun uzanmış gökyüzünü izlemekteydi. Ayaklarını yukarı kaldırmış bir ileri bir geri sallıyordu. Ağzının kenarındaki otu çiğniyordu. Sırtında yırtık bir keten gömlek bacağında at ahırı ve ezilmiş yeşil ot kokan bir pantolon vardı. Başını az bir şey bizden yana döndürüp uykulu gözlerle bana baktı. Ağzındaki otu dudağının öbür yanına itip gözlerini kapadı.

  Yazarın anlattığı görüntü zihnimizde canlandı mı canlanmadı mı? Evet canlandı öyleyse yazar bizim zihnimizde sözcüklerle resim yaptı. Yani betimleme yöntemini kullandı. Şuna da dikkatinizi çekerim ki: yukarıdaki parçada öyküleme tekniğine de yer verilmiş. Bunu göz ardı edemeyiz. Çünkü sıralı olaylar da var.

  Örnek:


  Aşağıdaki parça da betimleme tekniğiyle yazılmıştır. Anlatılan mekânın zihnimizde canlanmasına dikkat edin.

  Kitabevi iki kattan oluşmakla birlikte üst kat satışa henüz arz edilmemiş veya satış dışı kalacak kitapların son durağı olarak kullanılıyor. Tüm heyecan giriş katında giriş katı yetmiş metrekare dolaylarında ve birkaç metrekarelik bölümü işyeri sahibinin özel odası olarak ayrılmış. Bu insan nitelikli kitapları seçen çoğunu okuyan zarif bir kitap tutkunu Kitabevini orta yaşlı bilge bir beyefendi olan yeğeniyle birlikte yönetiyor.  Örnek:

  Aşağıdaki parça da betimleme tekniğiyle yazılmışır. Yazarın amacı kendinin gördüğü okuyucunun görmediği bir görüntüyü okuyucunun zihninde sözcüklerle canlandırmaktır. Özellikle görme duyumuza ilişkin ayrıntılara yer verdiğine dikkat edelim.

  Bir yanımız kuleli öbür yanımız Vaniköy koruluğu Yamaçta bir apartman Yanında yöresinde başka ev apartman yok. Hafif bir yokuşun sonunda tepede tek başına on sekiz daireli iki bölümlü bir apartman. Salon dediğimiz ön oda sanki bir kaptan köşkü. Karşımızda köprü ta uzakta Sultanahmet Camii Ayasofya Topkapı Saray Önde Beylerbeyi Sarayı Çengelköy kıyıları ve Boğaz… Buralarda yaşanmadan bilinmesi algılanması olanaksız bir başka deniz bu…


  Okuduğunuz parçada yazarın amacının görüntüyü zihnimizde canlandırmak olduğunu söylemiştik. Yazar amacını gerçekleştirdi zihnimizde görüntü canlandı. Buradan hareketle bu parçanın anlatım tekniğinin betimleme olduğunu söyleyebiliriz.

  Örnek:

  "Kulübenin ardında iki katlı yaşlı bir bina vardır. Bir bırakılmıştık duygusu taşır lodosun eskittiği yüzünde camlarda yağmur izi Gençliğine duyamamıştır. Alt katında kimi işlemez dükkânlar üst katında ise küçük bir sahil lokantası. Sanki dekorunu ve yemeklerini yıllardır hiç değiştirmemiş bir sahil lokantası Bu meydandaki her bina her yol her ayrıntı denize göre konum almış gibidir; denizle yüzleşir durur."
  İzlenimsel Betimleme Örneği:

  Mağaranın ağzında büyük ağabeyim elinde kazma ortanca kürek küçük olanı da sönük bir gaz lambası ile beklerdi. Mağaranın içi uzun bir dehlize benzer etrafta birtakım acayip şeyler varmış gibi görünür durmadan tepeden damla damlar su sızar yer daima ıslak olurdu. Ben mağaranın kapısı önünde bir ayağım içerde bir ayağım dışarda beklerdim. Güneş ağaçlardaki eriklerin üzerine ışıldardı.


  Açıklayıcı Betimleme Örneği:


  "Akdeniz Bölgesi'nin çatısını Toros Dağları oluşturur. Dağlar bazı yerlerde denize çok sokulur; kayalık ve az girintili çıkıntılı bir kıyı üzerinde dikine inerler. Bazı yerlerde ise kıyı çizgisi ile dağ sınırları arasına Adana Ovası gibi geniş düzlükler girer. Bu bölge özelliğini kendine komşu olan ılık denizden alır. Fakat denizin etkisi yüzey şekillerine ve yükseltiye göre değişir"

  Örnek Soru:


  Yirmi yaşından fazla göstermeyen bir genç çadırın önünde yan yatırılmış el arabasının üstüne oturmuş saz çalıyordu. Fenerin aydınlattığı alnı ter damlalarıyla kaplıydı. Sazının sapı şaşırtıcı bir süratle aşağı yukarı kayan parmaklarının altında bir canlı gibi titriyordu. Tellere vuran sağ eli küçük fakat kendinden emin hareketler yapıyordu. Gencin eli sazın gövdesine yaklaştıkça insan saz ile el arasında gizli fakat çok anlamlı bir konuşma olduğunu sanıyordu.

  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

  A) Betimleme B) Tartışma C) Açıklama
  D) Öyküleme E) Karşılaştırma
  (1995/ÖYS)

  Yanıt: A
  Örnek Soru:

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde betimleme yoktur?

  A) Söylenenleri hiç duymuyormuşçasına dalgın düşünceli bir tavırla işini yapmayı sürdürdü.
  B) Artık bahar geldi derken birdenbire hava bozmuş; damlar sokaklar kırlar karla örtülmüştü.
  C) Az konuşan doğruyu söyleyen söylediğini tartan bir insandı.
  D) İçli çok duygulu bir adamdı konuşurken hem ağlar hem ağlatırdı.
  E) Benim gibi babamın da dedemin de çocukluk ve ilk gençlik günleri bu konakta geçmişti.
  (1993/ÖYS)

  Yanıt: E

  Not: Betimleme bir anın fotoğrafını ortaya koymak idi. Bir manzaranın ya da kişinin fotoğrafı çıkarılabilir. Öyküleme tekniğinde ise anahtar kavram kameradır. Birbirini takip eden durum ve olaylar ancak kamera ile tespit edilip aktarılabilir. Öyküleme tekniğinde eylemlerin olayların devamlılığı söz konusudur.  Öyküleyici Anlatımın Özellikleri

  1.Olay kişi mekân ve zaman ortak öğeleridir.
  2.Olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir.(Anlatıcı olay kahramanlarından biridir)
  3.Sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır.
  4.Olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılabilir.
  5.Olaylar 3.şahsın ağzından anlatılabilir.(Olan biten bir kamera sessizliğiyle izlenip anlatılır
  6. Kişi mekân ve zaman olay ve olay örgüsünü oluşturmak için kullanılan ögelerdir.
  7.Öyküleyici anlatım hikâye roman anı söyleşi görüşme(mülakat) gibi metin türlerinde kullanılır.
  8.Öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır.
  9.Yaşanmış olaylarda olay zinciri kurgulanmış olaylarda olay örgüsü vardır.
  10. 3.Şahıs anlatımda anlatıcı her şeyi bilir.
  11. Öyküleyici anlatım sanat metinlerinde ve öğretici metinlerde kullanılır.
  12.Sanat metinlerinde anlatıcı kurmaca kişi öyküleyici metinlerde ise gerçek bir kişidir.
  13.Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.

  Örnek metinler için bakınız Dil ve anlatım kitabında sayfa 73 (Kefil) 75 (Kıbrıs'ın Fethi)76(Cemile)77(On İkiye Bir Var)78(Biz İnsanlar)81(Ayı ve İki Ahbap)82(İstanbul'un Fethi)83 (Başını Vermeyen Şehit)adlı metinler.
  Öyküleyici Anlatım Biçimi

  Bu teknikte yazarın amacı okuyucuyu bir olay içinde yaşatmaktır. Bu tekniğe hikâye etme de denir. Olay akışı vardır. Olaylar birbiri üzerine gelişir ve zaman durmadan geçer. Genellikle haber kipleriyle çekimlenmiş yüklemler kullanılır. geldi anlatmış maviydi v.b.

  Bu teknikle yazılmış bir parçanın en önemli iki özelliği: Zaman akışının olması ve parçanın bir öyküden veya romandan alınmış izlenimi vermesidir.

  Öyküleme yöntemi roman ve öykü gibi olay esaslı türlerde kullanılır. Bu teknik düşünce yazılarında pek görülmez.

  Bir durumdan başka bir duruma geçişi hareketli bir yaşam kesitini bir olaya bağlı olarak anlatma yöntemidir. Öykülemelerde amaç okuyucuyu olayların içinde yaşatmaktır. Yani okuru öykünün kahramanlarından biriyle özdeşleştirerek kendini onun yerine koyarak (empati ile) bir görüşü benimsetmektir.

  Olay öykünün belirleyici özelliğidir. Olaysız hiçbir anlatım öykü sayılamaz. Olay; insanların başından geçen az rastlanan merak öğesi uyandıran giriş gelişme (düğüm) ve çözüm bölümleri bulunan anlatımlardır. Günlük konuşmalarımızda "Bak ne oldu" diye başlayan tüm anlatımlar güldürücü fıkralar anekdotlar birer öyküdür.

  Öykülerin hemen tamamı konuşmaların arasında anlatılır ve bir örnek niteliği kazanır. Bu nedenle ana düşünce bulunurken: "Bu öykü hangi iddiayı (savı) inandırıcı kılmaya yarayan örnek olabilir?" sorusuna yanıt aranır.

  Örnekalkavukları Büyük İskender'i: Tanrı'nın oğlu olduğuna inandırmışlar. İskender bir savaşta yaralanmış. Yarasından kan aktığını görünce çağırmış dalkavuklarını: "Bu ne?" demiş. "Mis gibi insan kanı değil mi?"

  Ana düş: Gerçekler gizlenemez. (Mızrak çuvala sığmaz)

  Örnek: Tilki yol başında durmuş etrafı gözetliyor muş. Karşıdan yaman bir kurtla bir çoban köpeğinin güle oynaya geldiklerini görmüş. Yanlarına gidip dostluklarının gerekçesini sormuş. Köpek: "Dün bu kurt bizim sürüye saldırdı. Birkaç koyunu boğazladı. Arkasından koştum; ama yetişemedim. Çoban da beni evire çevire dövdü. Ben de gidip eski düşmanımla dost oldum Dostluğumuzun gerekçesi çobandır." demiş.

  Ana düş: Kusursuz dost isteyen dostsuz kalır.

  Örnek: Kartaca-Roma Savaşı'nın sonunda Roma ordusu galip gelir. Roma komutanı büyük bir törenle Kartaca'ya girer. Tam bu sırada bir kadın: "Komutanı görmek istiyorum!" diye bağırır. Muhafızlar onu uzaklaştırmaya çalışırken komutan: "Buraya getirin onu!" diye emir verir. Kadın komutanın yanma getirilir. Komutan kadına isteğini sorar. Kadın orada bulunan askerlerden birini işaret ederek: "Bu askeriniz savaş sırasında çocuklarımın elindeki son mısır ekmeği dilimini ellerinden alarak yedi ve çocuklarımın ölümüne neden oldu. Bu askerin cezalandırılmasını istiyorum." der. Komutan: "Bak der yalan söylüyorsan ölürsün." Kadın iddiasında ısrar edince komutan kılıcını çeker askerin karnını yarar ve kadına dönüp haklıymışsın." der.

  Ana Düş: Kanıtlamadan kimseyi cezalandırma.

  Örnek: M.O. V.yüzyıl ressamlarından Zeuxis elinde üzüm tutan bir çocuğun resmini yapmış. Üzümler öylesine gerçeğe benzemiş ki kuşlar gelip yemeğe kalkmışlar. Zeuxis bundan dolayı övüldüğü zaman üzülerek: "Çocuğu da gerçeğe uygun yapabilseydim kuşlar ondan korkar üzümleri yemeğe çalışmazlardı." demiş.

  Ana düşünce: Sanatçı için son durak yoktur.

  Örnek: Türkiye'ye gelen sanatçımız soluğu Kapalıçarşı' da alır. Buradaki esnafla haşır neşir olur. Türkçeyi epey ilerletir. Amacı Kapalıçarşı'nın yağlıboya resimlerini yapmaktır. Amacına ulaşır. Hatta bu yağlıboyalarını sergilediği üç ayrı sergi açar İstanbul'da. Kapalıçarşı'nın yıllardır oradaki esnafa bile yabancı gelen gizemli taraflarını tablolaştırır. Bir başka deyişle çarşının yerlileri sanatçının tuvallerinde tanırlar mekânlarını dükkânlarını.

  Parçada olayların olaylar üzerine gelişmesine zamanın akışına dikkat etmişseniz öyküleme tekniğini yakalamışsınızdır. Hatta parçayı okuyup bitirince "Eee sonra ne olmuş?" diyeceğimiz geliyor. Bu da bu parçaya bir roman veya öyküden alınmış izlenimi veriyor. Yani öyküleme tekniğini gösteriyor.

  Örnek:Yatağın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinde çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosun'un yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu. Galiba acıtıyor dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca tekrar denedim. Atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. On adım ilerideki çeşmeye koştum.

  Örnek:Ayakkabıcı iskemlesine oturdu. Hasan da merakla karşısına geçti. Şaşarak eğlenerek seyrediyordu. Tamirci kartona benzeyen kalın deriyi iki tarafı keskin incecik sapsız bıçağıyla kesti. Ağzına bir avuç çivi doldurdu. Sonra bunları ağzından çıkarıp ayakkabıların altına çabuk çabuk mıhladı. Deri parçalarını pis bir suya koyup ıslattı. Mundar çanaktaki macuna parmağını daldırıp tabanlara sürdü. Hasan bunların hepsine dikkatle bakıyordu. Susuyor ve bakıyordu.

  Parçayı okurken gördük ki olaylar birbiri üzerine sıralanmıştır. Zaman durmamış akmıştır. Zaten zamanın geçmesi demek olayların sıralanması demektir. Bunların hepsi öykülemenin özelliklerindendir.

  Örnek: Âdem ile büyük oğlu elektrik ustası Yusuf ellerindeki birer lahmacunun son lokmalarını merdivenleri çıkarken çiğneyip yuttular. Bu sebepten merdiven başına vardıkları zaman biraz nefesleri kesilir gibi oldu. O tıkanıkla ikisi birden Osman Efendi'nin tepesine dikildiler ve ihalenin saatini sordular. Osman Efendi üstten alarak "Bekleyin şurada." dedi.

  Örnek: "Sabaha karşı bir kumsalda uyandım. Omuzlarım ağrıyordu bacaklarım uyuşmuştu. Güçlükle ayağa kalktım rüzgâr çıkmıştı gene. Denize bakındım: Görünürlerde yoktu teknem. Elimi kolumu oynatıp kendime gelmeye çalıştım. İlerilere bakındım sonra. Alabildiğine uzanıyordu kumsal. Yürümeye çalışayım bir eve varırım belki dedim. Yürüyemedim. Ayağımdan yakalamış bırakmıyordu beni. Bir adım olsun attırmıyordu artık. O leş sandığım o. Tüm gücüyle çekiyordu beni kendine."

  Örnek Soru 1: Adalarda oturanlar akşamüzeri iskeleye çıkıp gelenleri karşılar gidenleri uğurlarlar; gençler arkadaşlarıyla buluşur; yaşlılar çay bahçelerinde aralarında söyleşirler. Saat dokuza gelince herkes evine dönmüş sofraya oturmuş olur. Adalara gezmeye gelen birkaç kişi dışında kimseleri göremezsiniz ortalıkta.

  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

  A) Öyküleme B) Tanımlama C)Tartışma D) Açıklama E) Karşılaştırma
  (1993/ÖYS) Yanıt: A

  Örnek Soru 2: Köyden kasabaya taşınmıştık. Cadde üstünde sol tarafta bahçesi olan beyaz boyalı bir ev satın almıştık. Bahçemizden komşu bahçeden gelen küçük bir su yolu geçiyordu. Bu su yan duvarın altından aşağıdaki bahçelere akıyordu. Bizim bahçenin bir köşesinde ufak bir tel kümes vardı. Dip tarafa domates biber yeşil salata ekilmişti. Cadde tarafında sardunyalar pembe karanfiller hanımelleri bulunurdu.

  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerine başvurulmuştur?
  A) Açıklama - öyküleme
  B) Tartışma - betimleme
  C) Öyküleme - betimleme
  D) Açıklama - tartışma
  E) Örneklendirme - öyküleme (1991/ÖYS) Yanıt: C

 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Öyküleyici anlatımda betimleme yapılması genellikle anlatılan hikayelerde bulunan insanların fiziksel ve ruhsal özellikleri ile hikayenin geçtiği yerin insanlara tasvir edilmesidir. Hikayeyi okuyan insanlar anlatılan insanların nasıl özelliklere sahip olduklarını hikayenin geçtiği yerin özelliklerini betimleme sayesinde öğrenirler.
+ Yorum Gönder


öyküleyici anlatım örnekleri,  öyküleyici ve betimleyici anlatıma örnek metinler,  öyküleyici ve betimleyici anlatım örnekleri,  öyküleme ve betimleme örnekleri,  öyküleyici ve betimleyici anlatım,  betimleyici ve öyküleyici anlatım örnekleri