+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Osmanli Toplumunda Sosyal Hareketlilik ilgili Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanli Toplumunda Sosyal Hareketlilik ilgili Bilgi
  Osmanli toplumunda sosyal hareketlilik ilgili bilgi


  Osmanli toplumunda sosyal hareketlilik


  YATAY HAREKETLİLİK: Bir toplumun ülke coğrafyası üzerinde çeşitli sebeplerle yer değiştirmesi(göç)
  olayına yatay hareketlilik denir.
  a)-Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yatay hareketlilik:
  Bu dönemlerde yatay hareketlilik FETHEDİLEN yerlere doğru yerleşme şeklinde görülür. Osmanlı
  Devleti bu dönemde Balkanlar'daki Türk nüfusunu artırmak için yatay hareketliliği teşvik edici
  uygulamalar yapmıştır.
  Bu TEŞVİK UYGULAMALARI şunlardır:
  1- Bataklık yada ıssız yerlere vakıflar kurmak yoluyla buraların ekonomik hayatını
  canlandırmış insanların buraya yerleşmesini özendirmiştir.
  2- Fethedilen yerlere yerleşeceklere bir takım vergi kolaylıkları sağlanmıştır.
  b)-Osmanlı Devletinde Duraklama Devri sonrası Yatay Hareketlilik:
  1- Bu dönemlerde kaybedilen yerlerdeki Türk ve müslüman halk içkesimlere göç etmek zorunda
  kalmıştır.
  2- Nüfus artışı ekonomik güçlükler ve eşkiyalık hareketleri gibi nedenlerle kırsal kesimdeki
  halk büyük kentlere göç etmiştir.
  DİKEY HAREKETLİLİK:
  Bir sınıftan başka bir sınıfa geçmek veya bulunduğu sınıf içinde daha yüksek mevkilere gelmeye
  "Dikey hareketlilik" denir. Ortaçağ Avrupa'sının sınıflı toplumlarında ve Hindistan'daki "Kast"
  teşkilatının katı sınıfsal yapısında dikey hareketlilik yoktur. Çünkü buralardaki sınıflar kan
  bağına dayanmaktadır. Örneğin; baron dük kont Lord olabilmenin şartı bu kimselerin soyundan
  gelmektir.
  Osmanlı Devletinde "kan bağına" dayanan sınıfsal bir yapı olmadığından dikey hareketlilik yoğun bir
  şekilde görülür. REAYA dediğimiz yönetilenlerden bir kişinin yönetenlerden saydığımız
  seyfiyeilmiye yada kalemiyeye geçmesi mümkündür.(padişah olmak hariç) Bunun için başlıca iki şart
  vardı: 1- Müslüman olmak 2- Eğitim öğretim görmek.
  Reaya içindeki müslüman olmayanların DEVŞİRME yoluyla müslümanlaştığını ve kapıkulu sistemi içinde
  eğitimlerini tamamlayarak devletin önemli kadrolarında görev aldıklarını görüyoruz. Mesela 1453-1566
  yılları arasında görev yapan 24 veziri azamın 20'si devşirmedir
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  Osmanlı İmparatorluğu her ne kadar bir Türk devleti olsa da çok çeşitli halkların yaşadığı bir ulus Devleti idi o sebeple kültürel Yapı çok zengindir o anlamda hem yatay hem de dikey hareketlilik görülmektedir
+ Yorum Gönder