+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Edebi Sanatlar Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Edebi Sanatlar Nelerdir
  Edebi Sanatlar Nelerdir

  Edebi Sanatlar ilgili bilgi  Edebi metinlerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında edebi sanatların önemli bir yeri vardır.Özellikle Divan Edebiyatı’nın anlaşılabilmesi için
  Sanatların çok iyi bilinmesi gerekir.Divan şiirinde sanatsız beyit hemen hemen hiç yok gibidir.Divan şairleri sanata düşkün olduklarından çoğu zaman bir beyit içinde birden fazla sanatı iç içe kullanmışlardır.
  Söz sanatları çoğunlukla nazımda ve nesirde ortaktır.Nazımda yapılan sanatların bir çoğu nesirde de vardır.Edebi sanatlar söze güzellik katmak canlılık vermek ve sözü daha etkili kullanmak için yapılır.
  Edebiyatımızda belli başlı sanatlar şunlardır:
  Cinas
  Telmih (Hatırlatma)
  Tecahül-i Arif
  Hüsn-i Talil
  Tenasüp
  Mübalağa (Abartma)
  Tezat
  Tariz (İğneleme-Dokundurmaca)
  Aliterasyon
  Teşhis-İntak (Kişileştirme-Konuşturma)
  Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)
  Kinaye
  İstiare (İğretileme)
  Benzetme (Teşbih)

 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  1-teşbih yada benzetme,2.İSTİARE(EĞRETİLEME) ,3-kinaye4-ad aktarması ,5-kişileştirme 6-nitak yada konuşturma 7-tecahularif-8-hüsnü talil09-mübalağa abartma10 tezat karşıtlık 11.) TEVRİYE (AMACI GİZLEME) 12.)TELMİH (HATIRLATMA) 13.)TARİZ (TAŞ ATMA) 14.)TEKRİR 15.)TENASÜP (UYGUNLUK) 16.)LEFF ÜNEŞR 17.)İSTİFHAM(SORU SORMA) 18.)TEDRİC 19)NİDA (SESLENME) 20.)CİNAS 21) ALİTERASYON22.) SECİ
+ Yorum Gönder