+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Tanzimat Dönemi Edebiyatı Hakkında Kısa Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tanzimat Dönemi Edebiyatı Hakkında Kısa Bilgi

  Tanzimat dönemi edebiyatı

  1850 yıllarından günümüze kadar sürer. Amacı, metod bakımından Batılı, öz ve ruh bakımından milli bir edebiyat yaratmaktır. Türk toplumundaki esaslı değişmeleri , fikir ve yenilik hareketlerini yansıtır. Üç döneme ayrılır. :
  1.Tanzimat Edebiyatı :1860’ta tercüman-ı ahval gazetesinin yayımlanmasıyla başlar, 1896’ya kadar sürer. Sarsıntılar geçiren Osmanlı İmp.u durumunu kurtarmak için, ordudan başlayarak ıslahat ve devrim hareketlerine girişiyordu . 3. Selim, 2. Mahmut, Abdülmecit dönemleri böyle geçmiştir.

  Bu ortamda Batıcı ve yenilikçi olan şair ve yazarlar, sanatlarını toplum için kullandılar. Fransız kültürüyle kültürüyle yetişmiş ,romantik ve ülkücüydüler. Divan şiirini yıkmaya çalıştılar. Çok yönlüydüler: şair, romancı, tiyatro yazarı…vb. Sanattan çok, fikir ve ülkü peşindedirler; zulme,haksızlığa karşı savaş açarlar. Vatan, millet, hürriyet, adalet, meşrutiyet kavramlarını heyecanla savunurlar. Daha geniş kitlelere seslenebilmek için ,dilde sadelik yanlısıdırlar. Hemen hepsi politikacı ve mücadele adamıdırlar. Tanzimat ikinci döneminde realizmin etkisi görülür. Şiirde konu birliğini sağladılar. Aruzla yazdılar. Düzyazı dilini şiire uyguladılar. Roman,hikaye, makale gibi türler,edebiyatımıza bu dönemde girdi. İlk tanzimatçılar ,Divan şiirinin nazım biçimlerini kullandılar
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  1860 yılında gazete çıkarmışız çok şükür adıda tercumanı ahval tanzimat dönemi 150 yıloıık bir dönem 1850 lerden günümüze kadar devam ediyor bir devletin kişilik bozukluğu diyelim yada kişilik arayışı
+ Yorum Gönder