+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Organeller ile ilgili Sorular Ve Cevaplar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Organeller ile ilgili Sorular Ve Cevaplar
  organeller ile ilgili test soruları ve cevapları 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Organeller Ile Ilgili Sorular


  I. Kloroplast
  II. Mitokondri
  III. Sentrozom
  IV. Çekirdek

  Yukarıda verilen hücre organellerinin hangilerinde DNA bulunur?

  A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III

  D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

  41-Çekirdeği çıkarılmış bir amibin canlılığını devam ettirmemesi hangi etkinliğin gerçekleştirilmemesi ile açıklanır?

  A) Madde depolama
  B) Protein sentezi
  C) Madde alış verişi
  D) Enerji üretme
  E)Hücre içi sindirim


  2-Yapı ile görev ilişkisi aşağıdaki hangi çiftte yanlış verilmiştir?

  A) Çekirdek-Kalıtım
  B) Golgi aygıtı-Kompleks molekülleri parçalama
  C) Kloroplast-Glikoz sentezi
  D) Mitokondri-ATP sentezi
  E) Hücre zarı-Osmoz

  42-Yara olan kısmı onaran deri altı dokusundaki hücrelerde aşağıdakilerden

  hangisi farklı olamaz?

  A) Ribozom sayısı
  B) Mitokondri sayısı
  C) Koful sayısı
  D)Sitoplazma miktarı
  E) DNA’nın nitelik ve niceliği


  3-Hücre zarının yapısında kimyasal bakımından aşağıdaki hangi molekül bulunmaz?

  A) Protein B) Lipid C) Selüloz D) Glikolipid E) Gikoprotein

  43-Aşağıdakilerden hangisi, hücre çeperi ile hücre zarının ortak özelliğidir?

  A) Yağ ve proteinden yapılması
  B) Tam geçirgen olması
  C) Madde geçişine izin vermesi
  D) Canlı olması
  E) Selülozdan yapılmış olması


  4-Aşağıdaki organellerden hangisinde, zar bulunmaz?

  A) Kloroplast
  B) Mitokondri
  C) Çekirdek
  D) Çekirdekçik
  E) Lizozom

  44-Bir bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Canlı olan hücre zarı
  B) Cansız olan hücre çeperi
  C) Büyük koful
  D) Plastidler
  E) Sentrozom


  5-Ökaryot bir hücrede aşağıdaki hangi organel bulunmaz?

  A) Sentrozom
  B) Kloroplast
  C) Mezozom
  D) Çekirdek
  E) Kontraktil koful  45-Golgi aygıtının birinci görevi nedir?

  A) Ribozomlarda protein sentezlemek
  B) Depo edilmiş proteini hidrolize etmek
  C) Ribozomlarda sentezlenen proteini depo etmek
  D) Sentezlediği proteini salgılamak
  E) Kendini eşleyerek çoğalmak

  6-Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hücre çeperi
  B) Plastid
  C) Kloroplast
  D) Büyük koful
  E) Hücre zarı

  46- Ribozomal RNA aşağıdakilerden hangisinde yapılır?

  A) Ribozom
  B) Çekirdekçik
  C) Sitoplazma
  D) Koful
  E) Endoplazmik retikulum

  7-Bez hücrelerinde sayısı en fazla olan organel aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mitokondri
  B) Kromoplast
  C) Lizozom
  D) Golgi aygıtı
  E) Çekirdek

  47-Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Kromoplast
  B) Nişasta
  C) Selüloz çeper
  D) Lignin
  E) Kontraktil koful

  8-Aşağıdaki hangi hücre organelinde inorganik maddeler organik maddeye dönüşebilir?

  A) Lizozom B) Kloroplast C) Mitokondri D) Sentrozom E) Koful

  48-Çekirdeğin görevi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) Protein sentezini denetler
  B) Genleri taşımasıyla kalıtımı sağlar
  C) Büyümeyi denetler
  D) Enzimleri sentezler
  E) Bölünme ve üremeyi denetler

  9-Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz?

  A) Pinositoz cebi
  B) Ribozom
  C) Lökoplast
  D) Çekirdekçik
  E) Selüloz çeper

  49-Aşağıdaki hangi hücre organelinde fotosentez reaksiyonu ile glikoz üretilir?

  A) Mitokondri
  B) Lökoplast
  C) Kloroplast
  D) Çekirdek
  E) Sitoplazma


  10-Aşağıdakilerin hangisi, kromozomlara ilişkin yanlış bir ifadedir?

  A) DNA, RNA ve proteinden yapılmıştır

  B) Prokaryot hücrelerde sitoplazmaya dağılmış haldedir

  C) Vücut hücrelerinde 2n sayıda bulunur

  D) Ökaryot hücrelerde çekirdek bölgesinde bulunur

  E) Aynı türün bireylerinin hücrelerinde sayıları farklıdır

  50-Hücrenin hangi organellerinde elektron taşıma sisteminde (ETS) enerji üretilir?

  A) Ribozom-Sentrozom
  B) Golgi aygıtı-Endoplazmik retikulum
  C) Kloroplast-Mitokondri
  D) Endoplazmik retikulum-Kromoplast
  E) Mitokondri-Ribozom

  11-Aşağıdakilerin hangisinin hücrelerinde büyük kofullara rastlanır?

  A) Epitel
  B) Kan
  C) Amip
  D) Paramesyum
  E) Soğan zarı

  51-Gelincik çiçeği, kiraz, üzüm, erik ve vişnenin kırmızı renkli olmalarının nedeni nedir?

  A) Koful ve hücre özsuyunun asidik özellikte olması
  B) Kromoplastın kloroplasta dönüşmesi
  C) Koful ve hücre özsuyunun bazik özellikte olması
  D) Lökoplastın kromoplasta dönüşmesi
  E) Kloroplastın kromoplasta dönüşmesi

  12-Aşağıdakilerden hangisi, mitokondri için doğru değildir?

  A) Kendini eşleyebilir, bölünüp çoğalabilir

  B) Kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır

  C) Sayısı ve büyüklüğü hücrelere göre değişir

  D) Ökaryot hücrelerde bulunmaz

  E) Enerji tüketen hücrelerde sayıları fazladır

  52-Aşağıdaki yapıların hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?

  A) Hücre zarı-Madde taşınması
  B) Sentrozom-İğ ipliklerinin oluşumu
  C)Lökoplast-Nişasta depolama
  D) Lizozom-Hücre içi sindirim
  E) Ribozom-DNA eşlemesi

  13-Bir karaciğer hücresinde bütün mitokondrilerin görev yapması engellenseydi aşağıdakilerden hangisi meydana gelirdi?

  A) Protein sentezi dururdu
  B) Fermantasyon yapılamazdı
  C) Vitaminler hücre zarından geçemezdi
  D) Madde depolama azalırdı
  E) Plazmoliz gerçekleşmezdi

  53-Canlılarda üretilen enzim ve hormonlar hücrenin hangi organelinde sentezlenir?

  A) Kromoplast
  B) Ribozom
  C) Çekirdek
  D) Golgi aygıtı
  E) Lizozom

  14-Aşağıdaki organellerin hangisi, karşısındaki yapıları içermez?

  A) Ribozom-RNA, protein B) Mitokondri-DNA, RNA, ribozom

  C) Çekirdekçik-RNA, protein D)Kromozom-DNA, RNA, protein

  E) Koful-DNA, lizozom, protein

  54-Aşağıdaki hangi molekül düzenli olarak çekirdekten sitoplazmaya hareket eder?

  A) RNA
  B)ATP
  C) DNA
  D)Glikojen
  E) Kolesterol

  15-Aşağıda belirtilen hücresel yapılardan hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?

  A) Hücre zarı-difüzyon-madde geçişi
  B) Çekirdek-DNA eşlenmesi-kalıtım
  C) Mitokondri-solunum-ATP sentezi
  D) Ribozom-nükleotit sentezi-amino asit taşıma
  E) Kloroplast-fotosentez-glikoz sentezi

  55-Aşağıda mitoz bölünme ile ilgili evreler karışık olarak verilmiştir.
  I- Eş kromozomların her biri karşılıklı kutuplara çekilir.
  II- Kromatitler hücrenin ekvatoral düzleminde dizilir.
  III- Kromatin kısalıp kalınlaşarak kromozomları yapar.
  IV- Kromatin ağı, çekirdek zarı, çekirdekçik oluşur,sitokinez görülür.
  V- Çekirdek zarı erir, çekirdekçik kaybolur.
  Bu evrelerin oluş sırası hangisidir?

  A) I, III, V, II ve IV
  B) IV, I, II, V ve III
  C) V, II, I, III ve IV
  D) III, V, II, I ve IV
  E) II, I, V, IV ve III

  16-Aşağıdakilerden hangisi, çekirdekçik ile ilgili değildir?

  A) Her hücre bölünmesinden sonra üretilir
  B) Mitoz boyunca kendi kendini eşleme özelliğine sahiptir
  C) Ribonükleoprotein tarafından çevrilmiştir
  D) Fonksiyonu RNA ve bazı proteinleri sentezlemektir
  E) Mitozda erir, görülmez olur
  Konu elif tarafından (11-10-2012 Saat 01:09 PM ) değiştirilmiştir.
  Hırka isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
  Hırka Nickli kullanıcımıza teşekkür eden üyelerimiz:
  acemi (12-17-2012)
  Alt 05-08-2012, 07:41 PM #2 (permalink)
  bestoffrm
  Admin

  bestoffrm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi: May 2011
  Mesajlar: 5.955
  Teşekkür: 318
  234 Mesajına 652 teşekkür edildi.

  Standart
  56- 2n=22 olan bir hücre, arka arkaya iki mitoz ve bir mayoz geçirirse kaç hücre meydana gelir ve bunların kromozom sayısı ne olur?

  A) 2 hücre, 11 kromozom
  B) 4 hücre, 22 kromozom
  C) 8 hücre, 12 kromozom
  D) 16 hücre, 11 kromozom
  E) 32 hücre, 22 kromozom


  17-Lizozomlarda aşağıdakilerin hangisi yüksek oranda bulunur?

  A) Klorofil B) DNA C) Ribozom D) Hormonlar E) Enzimler

  57-Bazen mitozdan sonra sitoplazma bölünmesi olmayabilir. Böylece çok çekirdekli hücreler oluşur.

  Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?

  A) Çizgili kas hücreleri
  B) Kan hücreleri
  C) Sinir hücreleri
  D) Düz kas hücreleri
  E) Kemik hücreleri


  18-Bir hayvan hücresi aşağıdakilerden hangisiyle bitki hücresinden ayrılır?

  A) Selüloz çeperin varlığıyla
  B) Renk verici plastidlerin bulunmasıyla
  C) Küçük kofulların varlığıyla
  D) Köşeli bir hücre şekline sahip olmasıyla
  E) Hücrelerinde nişasta bulunmasıyla  58Aşağıdaki olayların hangisinde mitoz görülmez?

  A) Kanserli hücre çoğalırken
  B) Planaryada kesik yer onarılırken
  C) Kurbağa larvası başkalaşım geçirirken
  D) İnsanda gamet oluşurken
  E) Kemik iliğinde alyuvarlar çoğalırken

  19-Oksijenli solunum yapan bir yaprak hücresinde, çevreden alınan oksijen moleküllerini suya dönüştüren organel aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kloroplast
  B) Lökoplast
  C) Kromoplast
  D) Mitokondri
  E) Lizozom

  59-Sitoplazması ara lamel ile bölünen bir hücrede aşağıdakilerden hangisi görülmez?

  A) Selüloz çeperin olması
  B) Koful özsuyunda boya maddesinin bulunması
  C) Sentrozomların kutuplara çekilmesi
  D) Büyük kofulların olması
  E) Çekirdek zarı oluşumu

  20-Hücrenin dışında kullanılmak için protein sentezi nerede yapılır?

  A) Mitokondri
  B) Serbest ribozomlar
  C) Çekirdekçik
  D) Granülsüz endoplazmik retikulum
  E) Granüllü endoplazmik retikulum

  60-Mitoz bölünme ile oluşan iki amipte aşağıdaki özelliklerden hangisi kesinlikle aynıdır?

  A) DNA niteliği ve niceliği
  B) Sitoplazma miktarı
  C) Yalancı ayak sayısı
  D) Besin kofulu sayısı
  E) Mitokondri sayısı  21-Aşağıdaki yapılardan hangisi, bitkisel ve hayvansal hücrelerin tümünde bulunur?

  A) Plâstiklerin bazıları
  B) Mikrovillus veya yalancı ayaklar
  C) Sentrozom veya sentrioller
  D) Solunum enzimleri
  E) Kamçı veya siller

  61-Sperminde 8 kromozom bulunan bir hücrede, mitoz bölünmenin

  anafaz safhasında kaç tane kromatit bulunur?

  A) 4
  B) 8
  C) 16
  D) 32
  E) 64

  22-Bir hücre, aşağıdaki özümleme olaylarından hangisini gerçekleştirirken dış ortama su vermez?

  A) Amino asitlerden protein sentezi
  B) Glikozlardan nişasta sentezi
  C) Karbondioksit ve sudan glikoz sentezi
  D) Yağ asitleri ve gliserolden yağ sentezi
  E) Nükleotitlerden RNA sentezi

  62- 38 kromozomlu zigottan meydana gelen kedinin karaciğer ve yumurta hücreleri kaç kromozomludur?

  A) Karaciğer 2n=38, yumurta n=19
  B) Karaciğer 2n=38, yumurta 2n=38
  C) Karaciğer n=38, yumurta 2n=19
  D) Karaciğer 2n=19, yumurta n=38
  E) Karaciğer n=19 yumurta n=19

  23-
  I. Nükleik asit sentezleme
  II. Enzim kullanma
  III. Oksijen tüketme

  Bütün canlı hücreler, yukarıdaki olaylardan hangilerini gerçekleştirirler?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  63-Bir hücreye “colchicine” denilen bir kimyasal madde verilerek mitoz olayına engel olunabilir, ancak DNA replikasyonu durmaz. Sonuç olarak nukleusun içerdiği DNA miktarı giderek artar ve buna paralel olarak hücrenin de aynı oranda büyüdüğü görülür.

  Bu neyi kanıtlar?

  A) Kimyasal maddeler bölünmeyi etkiler.
  B) Hücrenin büyüklüğü hemen hemen sitoplazma miktarına bağlıdır
  C) Hücrede RNA ve protein yapımı artar
  D) Hücrede büyüme ve çoğalmaya sınır koyan mekanizma vardır
  E) Hücrenin büyüklüğü tamamıyla DNA miktarına bağlıdır.

  24-Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi, karşısındaki olayı gerçekleştiremez?

  A) Kloroplast-ATP sentezi
  B) Hücre zarı-Aktif taşıma
  C) Mitokondri-enzim sentezi
  D) Ribozom-RNA sentezi
  E) Golgi-Hormon salgısı

  64-Aşağıdakilerin hangisi, interfazı tanımlar?

  A) Çekirdeğin eşlenmesidir
  B) Hücre bölünmesidir
  C) Çekirdek bölünmesidir
  D) Sitoplazma eşlenmesidir
  E) Sitoplazma bölünmesidir

  25-Aşağıda, bazı hücre çeşitlerinin görev gereğince en fazla

  bulundurdukları organeller verilmiştir.

  Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Sinir hücresi-Mitokondri
  B) Pankreas hücresi-Ribozom
  C) İnce bağırsak hücresi-Mikrovillus
  D) Kara ciğer hücresi-Sentriol
  E) Hipofiz hücresi-Golgi

  65-Sitoplazma hücrenin ekvator bölgesinden dıştan içe doğru “boğumlanarak”bölünen bir hücrede aşağıdaki hangi organel bulunmaz?

  A) Kloroplast
  B) Mitokondri
  C) Sentrozom
  D) Hücre zarı
  E) Çekirdek


  26-Gelişmiş bir bitkinin yaprak hücresinde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?

  A) Kromoplast
  B) Büyük koful
  C) Kloroplast
  D)Pinositoz cebi
  E) Lökoplast


  66-Aşağıdakilerden hangisi, mitoz bölünme ile sağlanmaz?

  A) Çiçekli bitkilerde polen oluşumu
  B) Gül fidelerinin çelikle üretilmesi
  C) Fasulye tohumlarının çimlenmesi
  D) Döllenmiş yumurtanın büyüyüp gelişmesi
  E) Omurgalılarda yıpranan hücrelerin onarılması

  27
  I. Karbondioksit ve su
  II. Amino asitler
  III. Madensel tuzlar
  IV. Glikoz

  Yukarıdaki maddelerden hangileri hücre zarından aktif taşımayla alınmazlar?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) II ve IV
  E) III ve IV
  Konu elif tarafından (11-10-2012 Saat 01:10 PM ) değiştirilmiştir.
  bestoffrm isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
  bestoffrm Nickli kullanıcımıza teşekkür eden üyelerimiz:
  acemi (12-17-2012)
  Alt 11-10-2012, 01:11 PM #3 (permalink)
  elif
  Süper Moderatör

  elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi: Jul 2008
  Mesajlar: 19.100
  Teşekkür: 172
  954 Mesajına 1.494 teşekkür edildi.

  Standart
  67-Mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücrede 36 kromatit var ise, bu hücrenin haploid kromozom sayısı ne olur?

  A) 4
  B) 9
  C) 18
  D) 36
  E) 72

  28-Bir hücre, bir maddeyi difüzyonla aldığına göre;

  Bu maddenin molekülleri zardaki porlardan küçüktür
  Maddenin dış ortamdaki yoğunluğu sitoplazmadakinden yüksektir
  İlgili madde, yağda çözünebilme özelliğine sahiptir
  durumlarından hangileri söylenebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III


  68-Mitoz bölünme aşağıdakilerin hangisiyle mayoz bölünmeden ayrılır?

  A) Kromozomlar kendini eşler
  B) Bölünme sırasında çekirdek ve çekirdekçik kaybolur
  C) Birbirini izleyen iki bölünme olayı vardır
  D) Diploid kromozomlu iki hücre oluşur
  E) Gen çeşitliliğine olanak sağlar

  29-İnsanların besinlerle aldığı D vitamini, B vitaminine göre daha kolay hücrelere geçer.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?
  A) Yağı çözen moleküller hücre zarından daha kolay geçer
  B) Küçük moleküller, hücre zarından büyük moleküllere göre daha hızlı geçer
  C) Yağda çözünen moleküller suda çözünenlerden daha kolay geçer
  D) Suda çözünen moleküller yağda çözünenlerden daha kolay geçer
  E) Nötr moleküller hücre zarından iyonlara göre daha kolay geçer

  69-Aşağıda verilen hücresel yapılardan hangisi endoplazmik retikulumdan meydana gelmez?

  A) Çekirdek zarı
  B) Mikrovillus
  C) Golgi
  D) Vakuol
  E) Lizozom

  30-
  I. Terliksi hayvanın fazla su kaybetmesi
  II. Terliksi hayvanın fazla tuz kaybetmesi
  III Fazla miktarda suyun terliksi hayvana girmesi
  IV. Fazla miktarda tuzun terliksi hayvana girmesi

  Denizde yaşayan bir paramesyum’un havuz suyuna konunca ölmesi,
  yukarıdaki olaylardan hangisiyle açıklanabilir?

  A) I ve II
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) I ve IV
  E) III ve IV


  70-Hücre zarının yapısındaki özel karbonhidratları sentezleyen organel

  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Golgi
  B) Ribozom
  C) Kloroplast
  D) Vakuol
  E) Mitokondri


  31 -
  I. Hücreye besin, gaz ve su giriş çıkışını düzenler
  II. Hücrenin uyarılması ve uyarının iletilmesini sağlar
  III Hücreyi dış ortamdan ayırır ve bir çok dış etkiden korur
  IV. Hücre bölünmesini ayarlar ve düzenler

  Yukarıda verilenlerden hangileri hücre zarının görevlerinden değildir?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız IV
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve IV

  71-Hücre zarının özgüllüğünü veren kimyasal molekül aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Lipit
  B) Glikoprotein
  C) Protein
  D) Vitamin
  E) Nükleik asit
  elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
  elif Nickli kullanıcımıza teşekkür eden üyelerimiz:
  acemi (12-17-2012)
  Alt 11-10-2012, 01:11 PM #4 (permalink)
  elif
  Süper Moderatör

  elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi: Jul 2008
  Mesajlar: 19.100
  Teşekkür: 172
  954 Mesajına 1.494 teşekkür edildi.

  Standart
  32- Maddelerin özellikleri ve hücre zarından geçişleriyle ilgili olarak, aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

  A) Proteinler, lipidler ve polisakkaritler hidroliz olmadan zardan geçemezler
  B) İyonlar, nötr olan küçük moleküllerden daha zor geçer
  C) Yağda çözünen moleküller zardan daha kolay geçer
  D)Glikoz, amino asit, vitamin ve gliserol gibi organik moleküller difüzyonla geçebilir
  E)Nükleik asitler nükleotitlerine hidroliz edilerek zardan geçebilir

  72-Aşağıdaki organizmalardan hangisinde mitokondriler etkin biçimde görev yapar?

  A) Alyuvar
  B) Akyuvar
  C) Mavi-yeşil alg
  D) Bakteri
  E) Virüs

  33-Aşağıda verilen hücre organellerinden hangisi birim zarla çevrili değildir?

  A) Lizozom
  B) Golgi aygıtı
  C) Mitokondri
  D) Ribozom
  E) Vakuol


  73-Aşağıdaki maddelerden hangisi mitokondri organelinde üretilemez?

  A) rRNA
  B) tRNA
  C) Enzim
  D) DNA
  E) Oksijen

  34-Tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılarda, vücut içerisine giren fazla suyu toplayarak, küçük kanalcıklar aracılığıyla dışarıya atan organel aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Besin kofulu
  B) Golgi cisimciği
  C) Endoplazmik retikulum
  D) Kontraktil koful
  E) Hücre anüsü


  74-Bitkilerde renk maddelerinin çözüneceği ve artık maddelerin depolanacağı ortamı oluşturan organel aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Koful
  B) Mitokondri
  C) Golgi
  D) Endoplazmik retikulum
  E) Kloroplast

  35- Hücredeki birçok organelin kökeni hücre zarı olup, onun değişmesiyle oluşur.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi hücre zarından oluşmamıştır?

  A) Lizozom
  B) Koful
  C) Golgi
  D) Endoplazmik retikulum
  E) Sentrozom


  75-Hücredeki birçok yapı ve organel kendini eşleyerek çoğalabilmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu yapılardan değildir?

  A) Kromozom
  B) Mitokondri
  C) Sentrozom
  D) Kloroplast
  E) Ribozom

  36- I. Mitokondri

  I- Nükleus
  II- Ribozom
  III- Kloroplast
  Hücrelerdeki bazı organel ve yapılar kendilerine ait DNA’ları sayesinde bölünerek çoğalabilmektedirler.

  Yukarıdakilerden hangileri bu özelliğe sahip olan yapılardandır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) III ve IV
  E) I, II ve IV

  76-
  I- Kloroplast
  II-Ribozom

  III-Golgi cisimciği

  Yukarıdaki üç organelin, hücre için en önemli ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Birim zarla çevrili olmaları
  B) Nükleik asit içermeleri
  C) Özümleme organeli olmaları
  D) Sadece ökaryotik hücrelerde bir arada bulunmaları
  E) Kedine gerekli ATP’ yi sentezleyebilmeleri

  37-Canlıların değişik hücreleriyle ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?

  A) Hücrelerde ATP sadece mitokondrilerde sentezlenir.
  B) Bitki hücrelerinde fotosentezde kullanılan enerji mitokondriden sağlanır.
  C) Bitkisel hücrelerdeki bütün plastidler fotosentezde görev yapar.
  D) Hayvan hücrelerinde ribozomlar sadece sitoplazmada bulunur.
  E) Bakterilerde sentezlenen bütün proteinlerin şifresi bir DNA tarafından verilir.


  77-Bir canlıda üç farklı dokunun hücreleri incelendiğinde; X hücresinde mitokondrilerin, Y hücresinde ribozomların ve Z hücresinde de kloroplastların fazla sayıda olduğu gözlenmiştir.

  Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Z hücresi daha çok özümleme yapmaktadır
  B) Y hücresi daha çok yadımlama yapmaktadır
  C) X, Y ve Z bitki hücreleri olabilir
  D) X hücresinde solunum hızlıdır
  E) X ve Z hücreleri birbirlerinin ürünlerini kullanmaktadır

  38-Yüksek yapılı bitkilerde, oksijenli solunum ürünlerinin tekrar kullanılarak faydalı duruma getirildiği organel aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ribozom
  B) Mitokondri
  C) Lizozom
  D) Golgi
  E) Kloroplast


  78-Ökaryotik hayvansal hücreler aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremezler?

  A) Glikozu su ve karbondioksite parçalamayı
  B) Amino asitlerden protein sentezlemeyi
  C) Karbondioksit ve sudan glikoz yapmayı
  D) Proteinleri amino asitlere parçalamayı
  E) Nükleotidlerden nükleik asit sentezlemeyi

  39-Hücredeki bazı organeller özümleme (sentez), bazıları da yadımlama (yıkım) yapmakla görevlidirler.

  Buna göre aşağıdaki ikililerden hangisi “özümleme-yadımlama” ikilisi değildir?

  A) Ribozom-Mitokondri
  B) Kloroplast-Lizozom
  C) Golgi-Ribozom
  D) Mitokondri-Kloroplast
  E) Lizozom-Golgi

  79-Görevi enzim ve hormon salgılamak olan bir salgı bezinin hücrelerinde, hangi organelin en az sayıda bulunduğu söylenebilir?

  A) Mitokondri
  B) Golgi
  C) Ribozom
  D) Lizozom
  E) Endoplazmik retikulum

  40-Sitoplazmik DNA hayvan hücrelerindeki hangi organelde bulunur?

  A) Lizozom
  B) Sentrozom
  C) Mitokondri
  D) E. retikulum
  E) Ribozom
  80-
  I. RNA
  II. Protein
  III. DNA
  Yukarıda verilen yapılardan hangileri ribozomun yapısında bulunur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III

 3. Fatma
  Administrator
  Soru Ve cevaplar

  1.Hücre nedir?
  Canlının canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

  2.Hücre kaç ana bölümden oluşur?
  Hücre; hücre zarı,sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç bölümden oluşur.

  3.Hücre zarının görevleri nelerdir?
  Hücreye şekil verir,maddeleri seçip içeri alır yani seçici geçirgendir,hücreyi dağılmaktan kurtarıp onu dış etkilere karşı korur,üzerinde maddelerin girip çıkmasını sağlayan küçük delikler(porlar) bulunur.

  4.Hücre çekirdeğinin görevleri nelerdir?
  Hücreyi yönetir. Hücrenin beynidir. İçinde canlıların göz rengi,boy uzunluğu,yaprak genişliği,tüy rengi gibi kalıtsal özellikleri taşıyan yapılar bulunur.

  5.Sitoplazmanın yapısı hakkında bilgi verin.
  Saydam ve akıcıdır. Sitoplazmanın büyük bir kısmı sudur. Hücre zarıyla çekirdek arasını doldurur. İçinde beslenme,solunum,boşaltım gibi yaşamsal olayların gerçekleştiği yapılar(organeller) bulunur.

  6.Organel nedir?
  Hücrenin sitoplamasında yaşamsal olayları gerçekleştiren yapılara organel denir. Organeller çok küçüktür.

  7.Organellerin adlarını sıralayın.
  Kloroplast,koful,endoplazmik retikulum,mitokondri,lizozom,golgi cisimciği,sentriyoller,ribozom dur.

  8.Hücreler genel olarak kaça ayrılır?
  İkiye ayrılır. Bitki ve hayvan hücresi olmak üzere.

  9.Tüm organeller hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur mu?
  Hayır. Bazıları sadece hayvan hücresinde bazılarıda sadece bitki hücrelerinde bulunur.

  10.Organellerden hangisi sadece bitki hücrelerinde bulunur?
  Kloroplast

  11.Organellerden hangisi sadece hayvan hücrelerinde bulunur?
  Sentriyoller. Diğer organeller hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur.

  12.Hücre duvarının görevleri nelerdir?
  Sadece bitki hücrelerinde bulunan bir yapıdır. Bitkide bulunan hücre zarının çevresini sarar. Bitkiye dayanıklılık sağlar. Btkiyi dış etkilere karşı korur.

  13.Kloroplast organeli hakkında bilgi verin.
  Sadece bitki hücresinde bulunur. Fotosentez yapar. Fotosentezle besin ve oksijen üretir.

  14.Koful organeli hakkında bilgi verin.
  Bitki hücresinde büyük hayvan hücresinde küçüktür. Hücreler için zararlı veya fazla olan maddeleri depo eder. Hayvan hücresinde çok sayıda bitki hücresinde ise az sayıda bulunur.


  15.Endoplazmik retikulum organeli hakkında bilgi verin.
  Hücrenin içini ağ gibi saran yollardır. Maddelerin taşınmasını sağlar.

  16.Mitokondri organeli hakkında bilgi verin.
  Hücrede enerji üretmekle görevlidir. Hücrenin enerji santralleridir.

  17.Lizozom organeli hakkında bilgi verin.
  Hücreninin sindirim sistemidir. Hücre içindeki maddelerin sindirilmesini sağlar.

  18.Golgi cisimciği organeli hakkında bilgi verin.
  Salgı maddelerinin oluşturulmasını sağlar. Salgıları kesecikler halinde pakaetler.

  19.Sentriyoller hakkında bilgi verin.
  Sadece hayvan hücrelerinde çiftler halinde bulunur. Hücre bölünmesinde görevlidir.

  20.Ribozom organeli hakkında bilgi verin.
  Protein sentezlemekle görevlidir. Çok küçük bir organeldir.

  21.Hücre sözcüğünü ilk kez kullanan bilim insanı kimdir?
  İngiliz bilim insanı Robert Hooke (rabırt huk).

  22.Canlıların ortak özellikleri nelerdir?
  Üreme,büyüme,beslenme,sindirim,solunum,boşaltım v.b.

  23.Hücre canlı mıdır?
  Evet hücre canlıdır.Hücreler canlıların sahip olduğu özelliklere sahiptir.

  24.Bitki ve hayvan hücrelerinin kalıtsal özelliklerini taşıyan yapılar nerde bulunur?
  Hücrenin çekirdeğinde.

  25.Çekirdeği olmayan canlılar da var mıdır?
  Evet vardır.Bazı mikroskobik canlıların çekirdekleri olmadığı için kalıtsal özelliklerini taşıyan yapılar sitoplazmada dağınık halde bulunur.

  26.Bir canlının tüm hücreleri birbirinin aynı mıdır?
  Hayır. Örneğin insanın beyin hücreleriyle sinir hücreleri birbirinde farklıdır.

  27.Doku nedir?
  Benzer hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur.

  28.Organ nedir?
  Birlikte çalışan dokular organları oluşturur.

  29.Sistem nedir?
  Birlikte çalışan organlar sistemleri oluşturur.

  30.Organizma nedir?
  Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur.

  31.Hücre-doku-organ-sistem ve organizma ilişkisine bir örnek verin.
  Kemik hücreleri bir araya gelerek kemik dokusunu,birlikte çalışan dokular kemiği,kemikler de destek sistemini oluşturur. Destek sistemiyle birlikte,solunum,boşaltım,sindirim,dolaşım ve üreme gibi sistemler bir araya gelerek bir organizma olan köpeği oluşturur.
 4. Ziyaretçi
  HÜCRE; bir canlının en küçük yapı birimine hücre denir.

 5. Ziyaretçi
  benim soru çözmeye ihtyacım var

+ Yorum Gönder


organellerle ilgili sorular,  organeller ile ilgili sorular,  organeller ile ilgili sorular ve cevapları,  organellerle ilgili sorular ve cevapları,  hücre organelleri ile ilgili sorular,  hücre ile ilgili sorular