+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Bakterilerde Hangi Organeller Bulunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bakterilerde Hangi Organeller Bulunur
  hangi bakteride hangi orgeneller var 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bakterilerde Hangi Organeller Bulunur Kısa Bilgi
  Cevap:
  Ribozom


  Ribozom Nedir

  Virüsler hariç bütün hücrelerde bulunan ribozom, büyüklüğü 150-200 Å(angström) arasında değişen en küçük organeldir. Ribozomlarda protein sentezi yapılır. Hücreye giren aminoasitler burada protein haline getirilir. Proteinler hücrenin en önemli yapıtaşları olduğu için ribozomlar da hücrenin en önemli organelidirler. İzole edilmiş ribozomlar, hücre dışında gerekli ortam hazırlandığında protein sentezi yapılır.

  Zarsı bir organel olmayan ribozomların yapısında sadece rRNA ve protein bulunur. Protein kısmı sitoplazmada ribozomlarda, rRNA ise çekirdekçikte yapılır. Ribozomlar iki alt birinden oluşur. Ribozomu oluşturacak rRNA ve çekirdekte birleşerek büyük ve küçük alt birimleri oluşturur. Bu alt birimler daha sonra sitoplazmaya geçer.
  Protein sentezi yapılmadığı zamanlarda bu alt birimler birinden ayrılır, işlevsel hale gelebilmek için tekrar birleşirler.

  Ribozomlar, hücrede bir organele bağlı veya serbest olarak görülür. Bağlı olarak E.R ve çekirdek zarı üzerinde serbest olarak da sitoplazma sıvısı kloroplast ve mitokondri matriksinde bulunurlar. Hücrelerde iki farklı büyüklükte ribozom bulunur. Bumlar 70S ve 80S ribozomlarıdır.Prokaryotlarda ökaryotları kloroplastları ve mitokondrilerinde küçük ribozomlar bulunur. Ökaryot hücrelerin ribozomları ise 80’dir.


 3. Ziyaretçi
  yha bişe dicem bakterilerde hangi organeller bulunur
 4. FERAY
  Devamlı Üye
  yha bişe dicem bakterilerde hangi organeller bulunur
  Bakterilerde Bulunan Organeller

  Ribozom bütün bakterilerin temel organelidir. DNA, RNA, canlı hücre zarı ve sitoplazma yine bütün bakterilerin temel yapısını oluşturur. Bunlara ek olarak bütün bakterilerde hücre, cansız bir çeperle (murein) sarılıdır. Çeperin yapısı, bitki hücrelerinin çeperinden farklıdır. Selüloz ihtiva etmez. Bazı bakterilerde hücre çeperinin dışında kapsül bulunur. Kapsül bakterinin dirençliliğini ve hastalık yapabilme (patojen olma) özelliğini artırır.


 5. FERAY
  Devamlı Üye
  bakteride neden ribozom bulunur
  Bakteride Ribozom Bulunma Nedeni

  Bakterilerin genetik malzemeleri tipik olarak tek bir dairesel kromozomdan oluşur. Bakterilerde zar kaplı bir çekirdek yoktur ve kromozom tipik olarak sitoplazmada yer alan, nükleoit olarak adlandırılan düzensiz şekilli bir cismin içinde yer alır. Nükleoitte DNA, onunla ilişkili proteinler ve RNA bulunur. Planctomycetes ordosu, bakterilerde dahilî zarlı yapıların bulunmadığı kuralının bir istisnasını oluşturur, bunlarda bulunan nükloit zar çevrilidir, ayrıca bu bakteriler başka zar çevrili hücresel yapılara da sahiptirler. Tüm canlılar gibi bakterilerde de protein üretimi için ribozomlar bulunur, ancak bakteriyel ribozomların yapısı arke ve ökaryot ribozomlarınınkinden farklıdır.


 6. Ziyaretçi
  bakteride sadece ribozom mu bulunur yoksa kofulda var mıdır.Diğer forumlarda bazı arkadaşlarımız koful bulunur yazmış

 7. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  bakteride sadece ribozom mu bulunur yoksa kofulda var mıdır.Diğer forumlarda bazı arkadaşlarımız koful bulunur yazmış
  koful da bulunur çünkü bazı bakteri de besin atıkları vardır

 8. Ziyaretçi
  virüslerin canlı olup olmadığı hala tartışılmaktadır.

+ Yorum Gönder


bakteride bulunan organeller,  bakterilerde bulunan organeller,  bakteri hücresinde bulunan organeller,  bakteri hücresi organelleri,  bakterilerde hangi organeller bulunur,  bakteri organelleri